Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL)

Direcció

Marc Mayer i Olivé
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Any 2015:
Director: Marc Mayer Olivé
Equip investigador: Javier Velaza Frias (UB), Noemí Moncunill Martí (UB), Giulia Baratta (Universitat de Macerata), Blanca Rodríguez Belló (UB), Silvia Tantimonaco (UB), Silvia Braito (Universitats de Verona, Venècia i Pàdua), Alejandra Guzmán Almagro (UB)

Any 1997:
Director: Marc Mayer Olivé
Equip investigador: Javier Velaza Frias (UB), Jaume Juan Castelló (UB), Alejandra Guzmán Almagro (UB), Georges Fabre (Universitat de Pau), Daniela Paci (doctoranda UB)

Any 1984:
Director: Manuel Mundó Marcet 
Col·laboradors: Marc Mayer Olivé, Georges Fabre, Isabel Rodà de Llanza

Síntesi

Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) (1984-2004)

L’objectiu d’aquest programa de recerca és redactar una nova edició del volum II del CIL, que inclourà inscripcions llatines a Hispània. L’IEC encapçala la publicació de la part de Barcelona de la nova edició CIL II, que està sota els auspicis de l’Acadèmia de Berlín. La redacció de Barcelona té encomanda la publicació del Conventus Tarraconensis nord amb la Universitat de Heidelberg i el Conventus Caesaraugustanus, a més d’una part del C. Carthaginiensis (Balears). 

Des de l’any 1984, la Secció Històrico-Arqueològica s’ha encarregat d’aquest projecte i, juntament amb la Fundació Noguera i altres institucions universitàries i financeres, ha contribuït a l’edició dels volums publicats amb el títol comú Inscriptions romaines de Catalogne.


Llatí i escriptura als Països Catalans en època romana. Els documents directes (2005-2007)

La finalitat del programa és l’estudi de les particularitats del llatí en l’àmbit lingüístic català i la introducció de les dades epigràfiques en el marc del programa internacional EAGLE.


L’epigrafia del Conventus Tarraconsensis Nord (CIL II2 14/4). La presència del poder imperial en el Conventus Tarraconsensis i en la zona sud de la província Gallia Narbonensis (2008-2010)

Sosteniment de la redacció i documentació complementària del volum del Conventus Tarraconensis nord (CIL II2 14/4) del Corpus Inscriptionum Latinarum. Explotació del corpus epigràfic per avaluar la presència de la figura de l’emperador i la casa imperial al Conventus Tarraconensis i al sud de la Gallia Narbonensis.

 

Abstract:

The objective of this research program is to write the Volume II of CIL new Edition, including Latin inscriptions from Hispania. The IEC coordinates the publication of Barcelona CIL II new Edition, which is supported by the Berlin Academy. Barcelona’s editorial department has been entrusted to publish the north Conventus Tarraconensis publication, Conventus Caesaraugustanus and a portion of C. Carthaginiensis (Balearic Islands), in collaboration with the Heidelberg University. 

Since 1984, this project has been comissioned by the Section of History and Archaeology of the Institute for Catalan Studies in collaboration with the Noguera Foundation and other universities and financial institutions. They have also collaborated on the Inscriptions romaines de Catalogne publication.

 

Paraules clau

Epigrafia romana, epigrafia preromana, Barcino, Tarraco, Emporiae, Catalunya romana, Balears romanes, llatí dels Països Catalans

 

Inici del projecte

1984

 

Antecedents

El Corpus Inscriptionum Latinarum volum II corresponent a les Hispaniae és un projecte desenvolupat sota el lideratge de l’Acadèmia de Ciències de Berlín. És un projecte de llarga durada, que vol posar al dia l’obra completada el 1892 i que ja ha publicat cinc fascicles, dels quals tres corresponen als Països Catalans.
 
La part desenvolupada per l’Institut d’Estudis Catalans presenta, respecte a les altres entitats hispàniques col·laboradores, la particularitat de prestar atenció a l’epigrafia indígena, tot establint una actualització dels Monumenta Linguarum Hispanicarum, que dirigí Jürgen Untermann.
 
Aquest projecte (VI de la UAI) començà com a suplement per a les inscripcions gregues i posteriorment per a les llatines, com a suport dels respectius reculls generals de l’Acadèmia de Berlín: Inscriptiones Graecae (IG) i Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL, fundat l’any 1863). Per consens de la UAI, el projecte VI comprèn ara també els Corpora regionals i locals, on el programa català ha estat classificat com a projecte VIc.

 

Resultats

Col·lecció de 5 volums sobre inscripcions romanes de Catalunya

Georges Fabre, Marc Mayer Olivé, Isabel Rodà de Llanza. Inscriptions romaines de Catalogne. Paris: Diffusion de Boccard [Publications du Centre Pierre Paris ; 13, 15, 22]
Volum: 1. Barcelone (sauf Barcino), 1984;
Volum: 2. Lérida, 1985;
Volum: 3. Gérone, 1991;
Volum: 4. Barcino, 1997;
Volum: 5. Suppléments aux volumes 1-4 et instrumentu inscriptum, 2002


Actes de Congrés internacional

International Congress of Greek and Latin Epigraphy (12è: 2002 : Barcelona)
XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae [Recurs electrònic] : Provinciae Imperii Romani inscriptionibus descriptae : Barcelona, 3-8 Septembris 2002 / ediderunt Marc Mayer Olivé. Giulia Baratta, Alejandra Guzmán Almagro
Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 2007 [Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica; 10] 1 disc òptic (CD-ROM)

 

Revistes

Sylloge epigraphica Barcinonensis (ISSN 2013-4118), fundada el 1994 per Marc Mayer Olivé, és una publicació científica anual que vol difondre estudis i novetats epigràfiques de qualitat, originals i inèdites, i abraça des del punt de vista de temes d’epigrafia, filologia clàssica, paleografia, història antiga, topografia antiga, arqueologia clàssica i llengües paleohispàniques. Publicada per l’Editorial Galerada.

Números publicats: Núm. 1 (1994), Núm. 2 (1995), Núm. 3 (1999), Núm. 4 (2002), Núm. 5 (2005), Núm. 6 (2008), Núm. 7 (2009), Núm. 8 (2010), Núm. 9 (2011), Núm. 10 (2012), Núm. 11 (2013) i Núm. 12 (2014) 

 

Articles relacionats amb el projecte:

M. Mayer, Los santuarios de Cales Coves (Alaior, Menorca) (amb M. Orfila, G. Baratta, E. Sánchez, M. Gutiérrez y P. Marín). Alaior, 2015 (Llibres d’Alaior 20), (ISBN: 978-84-606-5839-9)
 
M. Mayer, «Una marca de pedrera en una base de columna de “cipollino” de Ebusus (Eivissa, Illes Balears)». A: C.Ferrando, B. Costa, eds., In amicitia. Miscel·lània d’estudis en homenatge a Jordi H. Fernández, Eivissa 2014, p. 411-415.
 
M. Mayer, «Las inscripciones», A: M. Orfila, G. Baratta, M. Mayer, E. Sánchez, M. Gutiérrez y P. Marín, Los santuarios de Cales Coves (Alaior, Menorca), Alaior, 2015 (llibres d’Alaior 20), p. 80-92.
 
M. Mayer, «Sobre IRC III 48 de Emporiae; la presencia de un possible trierarchus embarcado en una penteris», A: C. Chillet, C. Courrier, L. Passet, eds., Arcana Imperii. Mélanges d’histoire économique, sociale et politique ofertes au Professour Yves Roman, Lyon 2015 (Memories de la Société d’amis de Jacob Spon), p. 333-339.
 
M. Mayer, «Jeroni Pujades: les inscripcions al servei de la pàtria», Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, LIII, 2011-2012 [2015], p. 265-286.
 
M. Mayer, «A propósito de un nuevo pedestal ecuestre, AEp 2009, 652, hallado recientemente en Valencia: consideracions sobre los Allii de Turris Libisonis», Epigraphica, LXXVII, 1-2, p. 271-283.
 
M. Mayer, «De nou sobre Cornèlia, mare dels Gracs», Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaevalia, 4, 2014, p. 27-37.
 
M. Mayer, «La epigrafia y el Augusteum de Narona», A: G. Zecchini, ed., L’Augusteum di Narona. Atti della Giornata di Studi. Roma 31 magio 2013, Roma 2015 (Centro ricerche e documentazione sull’antichità clàssica, monografie, 37), p. 19-41.
 
M. Mayer, «Els precedents de la dècada prodigiosa i l’obra institucional de Prat de la Riba», A: J. Rovira i Port i À. Casanovas i Romeu, eds., La dècada prodigiosa 1914-1924. L’arqueologia catalana, un instrument vertebrador al servei de la Mancomunitat de Catalunya, Barcelona 2015, p. 53-57.
 
M. Mayer, «Gaetano Marini y el estudio del instrumentum inscriptum. Notas sobre su contribución científica a través de la preparación y posterior publicación de sus Iscrizioni antiche doliari» A: M. Buonocore, ed., Gaetano Marini (1742-1815) protagonista della cultura europea. Scritti per il bicentenario della morte I, Città del Vaticano 2015 (Studi e testi 492), p. 1153-1165.
 
M. Mayer «El prefacio de las Antiquitates de Juan Annio de Viterbo: oportunidad e intención política», A: J.Mª. Maestre et al, eds., Humanismo y pervivència del mundo clásico. Homenaje al professor Juan Gil. vol. V,4, Alcañiz-Madrid 2015, p. 1853-1868.
 
M. Mayer, «Personatges de Mago amb relacions directes amb altres indrets de les Insulae Baliares», A: C. Andreu, C. Ferrando, O. Pons, eds., L’entreteixit del temps. Miscel·lània d’estudis en homenatge a Lluís Plantalamor Massanet, Palma 2015, p. 257-264.
 
M. Mayer, «Novetats i revisions d’inscripcions de les Illes Balears», A: A. Martínez Ortega, G. Graziani Echévarri, eds., VI Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, Formentera 2015, p. 261-264.
 
M. Mayer, «Lavapenis (HEP 19, 2010, 301): an alterantive proposal of reading», Sylloge Epigraphica Barcinonensis, XIII, Barcelona: Universitat de Barcelona, 2015, p. 201-205.
 
M. Mayer, «Instinctu divinitatis mentis magnitudine: algunes consideracions acerca de las inscripciones del arco de Constantino» A: M. Cassia, C. Giuffrida, C. Molè, A. Pinzone, eds. Pignora amicitiae. Scritti di storia antica e di storiografia offerti a Mario Mazza, vol. II. (Storia e política, 99), Acireale-Roma 2012 [2014], p. 183-202
 
M. Mayer, «Una nota sobre la fecha de la muerte de Plinio el Joven». Emerita, LXXXII, 2014, p. 153-164.
 
M. Mayer, «De nuevo sobre Juvenal y marcial a propósito de Iuu. Sat. 7. 90-92» A: Manipulus studiorum en recuerdo de la professora Ana María Aldama Roy, Madrid 2014 (Philologica), p. 685-690.
 
M. Mayer, «¿Melius abundare? Razones y funcionalidad de la repetición de inscripciones» A: A. Donati, ed. L’iscizione e il suo doppio. Atti del Convegno Borghesi 2013. Faenza 2014 (Epigrafia e antichità, 35), p. 9-29.
 
M. Mayer, «Peregre deunctus. Los cenotafios de Dertosa y su ager: un indicio para estudiar los desplazamientos de la población en una ciudad portuaria», SEBarc, XII, 2014, p. 155-170.
 
M. Mayer, «Las dos cares de un exemplum femenino: Cornelia madre de los Gracos en CIL VI 31610 y en Juvenal (6, 167-171)». A: I. Ruiz Arzalluz, coord. Estudios de Filología e Historia en honor del professor Vitalino Valcárcel, vol. 2, Vitoria-Gasteiz 2014 (Veleia, Anejos series minor, 32), p. 657-674.
 
M. Mayer, «Municipes et incolae Tuficani utriusque sexus. Algunas consideraciones sobre la Sociedad de una Ciudad de la regió VI» Tuficum: A: F. Petraccia, ed. Tuficum in età romana, Fabriano Gentili, 2013, p. 21-66
 
M. Mayer. «Documentos sobre beneficia imperiales e intervencions provades en algunas ciudades de las regiones V i VI durante el siglo II d.C.: Ricina, Tifernum Tiberium y Tuficum: ¿ejemplos de un procedimiento?». A: Picus, XXIII, 2013, p.129-143.
 
M. Mayer, «Aproximación a la religiosidad en las inscripciones de las Insulae Baliares». A: Acta Classica Universitatis Scientiarum Debrencis XLIX, 2013, p. 310-330.
 
M. Mayer, «Contribución al estudio de la epigrafia de Pollentia (Alcúdia, Mallorca)». Sobre HEp 2, 1990, 62» A: W.Eck, P. Fehér, P. Kovács, eds. Studia epigraphica in memoriam Géza Alföldy (Antiquitas, Reihe 1. Abhandlungen sur Alten Geschichte, 61) Bonn, 2013, p. 155-162.
 
M. Mayer, «Elementos literarios e iconográficos en algunos ejemplos de la ceràmica de Gaius Valerius Verdullus de la Maja (Pradejón, La Rioja)» A: C. Fernández Martínez, M. Limón Belén, J. Gómez Pallarés, J. Del Hoyo Calleja, eds., Ex oficina. Literatura epigràfica en verso, Sevilla, 2013, p. 275-301.
 
M. Mayer, «El santuario de Calescoves (Alaior, Manorca). La cova dels Jurats o Església» (con G. Baratta y M. Orfila), A: M. Riera Rullan, J. Cardell, eds. V Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Palma 28 a 30 de setembre de 2012), Palma, 2013, p. 109-117.
 
M. Mayer, «Sobre la possible presencia de una embarcación, cynbus Portensis, de la virgo Vestalis Maxima Flavia Sulpicia en Porto Torres» A: A. Mastino, P.G. Spanu, R. Zucca, eds. Tharros Felix, 5 Roma 2013, p. 471-479.
 
M. Mayer, «Qué función y qué significación pudieron tener los símbolos y letreros presentes en los opercula anfóricos». Quaderni Friulani di Archeologia, XXII-XXIII, 2012-2013, p. 15-23.
 
M. Mayer, «Un mimógrafo en Tarraco. A propósito de CIL II 4092=ILS5276=RIT 53, con algunes consideracions sobre la presencia del mimo en documentos epigráficos especialmente hispanos». A: Anuari de Filosofia. Antiqua et Medievalia, 2, 2012 [2013], p. 1-7.

M. Mayer, «Prae textibus imagines in titulis Latinis. La imagen antes del texto. Nuevas consideracions sobre el símbolo del ascia». A: SEBarc, XI 2013, p. 15-40.

M. Mayer, «De la piedra al manuscrito. Un proceso para la conservación de la epigrafia.» A: Veleia, 29, 2012 [2013], p. 101-122.

M. Mayer, «La inscripción de un dolium hallado recientemente en Cádiz.» A: L. Girón, M. Lazarich, M.C. Lopes (coords.) Actas del I Congreso Internacional sobre Estudios Cerámicos. Homenaje a la Dra. Mercedes Vegas, Cádiz, 2013, p. 259-265.

M. Mayer. «Sobre Tácito. Historias I, 24 y la possible retribución de los pretorianos en el reinado de Galba». A: I. Piso, V. Rusu-Bolindet, R. Varga, S. Mustata, E. Beu-Dachiu, L. Ruscu, eds. Scripta Classica Radu Ardevan sexagenario dedicata, Cluj-Napoca 2011 [2013], p. 207-210.

 

Congressos del 2015:

 • Roman Port Societies through the evidence of inscriptions. Roma 2015.
 • Jornada d’homenatge a Eduard Valentí Fiol. Bellaterra 2015.
 • Instrumentum inscriptum VI. Aquileia 2015.
 • Col·loqui sobre la falsificació epigràfica. Bellaterra 2015.
 • L’iscrizione sposta. Colloquio Borghesi. Bertinoro 2015.
 • VI Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico. Alcañiz 2015.
 • Insulae: insularity, identity and epigraphy in the Roman Mediterranean. Barcelona 2015.
 • Helvia Ricina: frammenti di storia. Macerata 2015.
 • Jerónimo Osório. Coimbra-Lisboa 2015.
 

Altres resultats

Col·lecció de volums sobre les inscripcions llatines hispàniques

Inscriptiones Hispaniae Latinae / consilio et auctoritate Academiae Scientiarum Berolinensis et Brandenburgensis editae ; curantibus Géza Alföldy, Marc Mayer Olivé, Armin U. Stylow, adivvante Hans Krummrey
Ed. 2.
Berolini [Berlin] : de Gruyter, 1995-
Corpus inscriptionum Latinarum ; 2
Primera ed. publicada per: Reimer, 1869-1892
Conté: 5. Conventus Astigitanus ; 7. Conventus Cordubensis ; 14.1. Conventus Tarraconensis. Pars meridionalis
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
ISBN 3110151952 (v. 5) (1998)
ISBN 3110145154 (v. 7) (1995)
ISBN 3110143046 (v. 14.1) (1995)

 

Col·lecció de volums sobre les inscripcions llatines a l’Adriàtic

Mayer Olivé, Marc; Rodà de Llanza, Isabel; Marin, Emilio; Paci, Gianfranco. Corpus Inscriptionum Naronitanarum : I. Eresova kula – vid (1999) Col·lecció: ICHNIA; 4

 

Més informació

 

 

 

 

 

 

 

Secció Històrico-Arqueològica

Àrea geogràfica


Pàgines Web

Centro CIL II (Universidad de Alcalá de Henares)

Corpus Inscriptionum Latinarum (Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities)

Projecte UAI “Inscriptions grecques et latines”
 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència

 • Organització institucional
 • Informació econòmica
 • Personal
 • Premis i ajuts
 • Memòries, publicacions i programes de recerca
 • Serveis