Fundacions

Fundació
Ferran Sunyer i Balaguer

Divulga les matemàtiques en l’àmbit internacional i la figura i l’obra de Ferran Sunyer i Balaguer.

En record del matemàtic català Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967), les seves cosines Maria i Maria dels Àngels Carbona i Balaguer crearen l’any 1983 la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, que s’integrà a l’Institut d’Estudis Catalans l’any 1991. Les finalitats de la Fundació són concedir premis i borses a treballs d’investigació matemàtica i divulgar les matemàtiques a escala internacional i, concretament, la figura i l’obra de Ferran Sunyer i Balaguer.

Fundació
Mercè Rodoreda

Gestiona la propietat intel·lectual de l’escriptora i custodia el llegat Rodoreda.

Mercè Rodoreda (1908-1983) va deixar hereu de la propietat intel·lectual a l’Institut d’Estudis Catalans. Posteriorment, l’Institut va constituir la Fundació Mercè Rodoreda amb la finalitat de tenir cura de la figura i de l’obra de l’escriptora,  gestionar-ne el patrimoni intel·lectual, i divulgar i promoure els estudis sobre l’autora i la seva obra. La Fundació Mercè Rodoreda té cura de l’arxiu personal i de la Fundació, i de la biblioteca que conté: una part de la biblioteca privada de Mercè Rodoreda, les seves obres i les traduccions, i els estudis i treballs que s’han fet sobre l’escriptora.