dilluns

4

octubre


19 h

 

Sessió virtual

19 h

El discurs es titularà Els principis químics que regeixen la mecanobiologia: lliçons de les molècules individuals i es podrà seguir en línia mitjançant els enllaços de YouTube i Zoom.

Les forces mecàniques regeixen un gran nombre de processos biològics d’importància cabdal a escala fisiològica, com ara el creixement, l’adhesió, la motilitat o la diferenciació cel·lular. De fet, la manca de regulació mecànica de teixits pot donar lloc a malalties coronàries o càncer. Per a entendre l’etiologia d’aquests processos, cal desenvolupar tècniques suficientment sensibles que siguin capaces de mesurar acuradament les forces que intervenen a cada escala (cel·lular, teixit o òrgan). En general, el corpus de coneixement acumulat fins ara es nodreix principalment dels avenços obtinguts a escala cel·lular i d’organització superior. Malauradament, els principis moleculars sobre els quals es basen aquesta mena de funcions cel·lulars ens són encara comparativament ignots, principalment perquè requereixen el desenvolupament de tecnologia que permeti manipular les propietats mecàniques de molècules individuals. En el seu discurs de recepció, Sergi Garcia presentarà una perspectiva de les noves tècniques de manipulació de molècules úniques i, més concretament, de proteïnes amb una clara funció elàstica. En particular, posarà l’accent a explicar com la mecanoquímica —això és, l’activació de reaccions químiques mitjançant la força mecànica— afecta el comportament elàstic de les proteïnes i, de retruc, la seva capacitat de desplegar-se i replegar-se sota l’efecte de força mecànica. Conclourà l’exposició donant exemples concrets que il·lustrin que entendre els processos a escala (sub)molecular ens permet explicar els processos que ocorren a escala cel·lular i més enllà.

Organitza: 


Agenda

dijous

9

desembre
 

18.30 h

dissabte

11

desembre
 

18 h

dilluns

13

desembre
 

18 h

dilluns

13

desembre
 

18 h

dimarts

14

desembre
 

10 h

dimarts

14

desembre
 

17 h

dijous

16

desembre
 

19 h

divendres

17

desembre
 

18 h


‹‹12