Formulari de subscripció
a la Veu de l’IEC

Formulari de subscripció
Informació bàsica
Tipus de relació amb l’IEC
Àrees d’interès i preferències

Us informem que les vostres dades seran tractades per a la gestió i l’enviament de les comunicacions de l’IEC i les seves societats filials d’acord amb les vostres preferències i, en cap cas, no seran comunicades a tercers. L’Institut d’Estudis Catalans, com a responsable del tractament d’aquestes dades, serà qui us remetrà els comunicats i les informacions que heu autoritzat expressament.
En qualsevol moment podeu revocar el vostre consentiment i donar-vos de baixa de les comunicacions fent ús del procediment que apareix al peu dels comunicats.
Podeu modificar els àmbits d’interès dels comunicats quan vulgueu accedint a aquest formulari.
Per a més informació sobre el tractament de dades podeu consultar: https://www.iec.cat/legal/privacitat.asp.
Per a accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta de drets us podeu dirigir a: Institut d’Estudis Catalans, Comissió de Seguretat de Dades Personals, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona, o a: dades.personals@iec.cat.