Relacions
institucionals

Cultivar les relacions, crear lligams i vincular-se amb entitats, organismes i universitats

Relacions amb institucions
i poders públics

Per la seva particular història, l’IEC manté una vinculació estreta amb els diferents poders públics:

 • Govern de l’Estat
 • Generalitat de Catalunya
 • Generalitat Valenciana
 • Govern d’Andorra
 • Govern de les Illes Balears
 • Diputacions catalanes
 • Ajuntaments, especialment l’Ajuntament de Barcelona, que cedeix l’espai de la Casa de Convalescència de l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Xarxa
de centres

Manté lligams estrets amb la Xarxa Vives d’Universitats. Vol consolidar les relacions amb tots els ens acadèmics i culturals de l’entorn i del domini catalanoparlant i vol establir aliances amb els organismes internacionals de caràcter acadèmic.

Cultivar les relacions, crear lligams i vincular-se amb entitats, organismes i universitats

Vinculació amb organismes de la llengua, la cultura i la ciència.

En l’àmbit internacional participa en entitats com la Union Académique Internationale, l’All European Academies i la Xarxa TEIN (Xarxa Europea Transfronterera Euroinstituts i Universitats).

Les fonts de finançament

 • Govern de l’Estat: Ministeri de Ciència i Innovació
 • Generalitat de Catalunya:
  • Conselleria de Presidència
  • Conselleria de Recerca i Universitats
  • Conselleria de Cultura
  • Conselleria de Justícia
 • Govern d’Andorra
 • Govern de les Illes Balears
 • Fundació La Caixa
 • Diputació de Barcelona
 • Diputació de Girona
 • Diputació de Lleida
 • Diputació de Tarragona
 • Ajuntament de Barcelona
 • Altres ajuntaments

Ingressos propis

Venda de publicacions

Prestació de serveis

Quotes dels socis de les societats filals

Drets d'autor