Què és l’IEC?

Què és
l’IEC?

L’Institut d’Estudis Catalans és l’ens de referència normativa per a la llengua catalana en el seu conjunt.

Treballa amb la visió de ser el referent acadèmic de la llengua i la cultura catalanes, assessorar els poders públics i tenir capacitat d’influència social des de la reflexió, el rigor i la independència de criteri.

Exerceix d’acadèmia de la llengua catalana i de centre d’estudis de recerca en totes les matèries del saber.

L’IEC integra persones amb perfils professionals i acadèmics de tots els àmbits del saber.

seccions

membres

(numeraris, emèrits i corresponents)

societats filials

socis

Funcions

Tenir cura de l’estudi de la llengua catalana, establir-ne la normativa i vetllar perquè el procés de normalització d’aquesta llengua sigui coherent arreu del seu àmbit lingüístic.

Contribuir a la planificació, la coordinació, la realització i la difusió de la recerca en les diferents àrees de la ciència i la tecnologia.

Impulsar el progrés i el desenvolupament generals de la societat amb les activitats que li són pròpies i assessorar els poders públics i altres institucions.

Estatuts, 2021

L’IEC al segle XXI

Eix vertebrador de la catalanitat: fa evident que el català és una llengua apta i útil per expressar el pensament i transmetre el coneixement a tots els nivells.

Ens pluridisciplinari: analitza els fenòmens des d’una perspectiva polièdrica.

Entitat social: contribueix a l’enfortiment de la societat sobre la base de la llengua, la ciència i la cultura catalanes.

Singularitats

És l’únic ens de creació política i institucional catalana. Fundat l’any 1907 per Enric Prat de la Riba, president de la Diputació de Barcelona, i el 1914 de la Mancomunitat catalana.

Té un caràcter pluridisciplinari perquè agrupa tots els àmbits del saber i això li permet ocupar-se de les diferents àrees.

Compta amb membres procedents de tots els territoris de llengua i cultura catalanes: Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Andorra, Catalunya del Nord, Franja de Ponent i l’Alguer.

«L’IEC és una acadèmia d’acadèmies i que ha de resoldre temes de manera transversal. La seva funció al segle XXI és bàsicament establir la normativa de la llengua. I fer molts informes sobre els problemes més punyents que hi ha al país. L’IEC vol ser reconegut com un eix vertebrador del país.»

  • Teresa Cabré // Entrevista al diari Ara. Cultura, 4 juny 2021
Teresa