Societats Filials

Les societats filials tenen per objectiu el conreu d’una o de diverses especialitats científiques o culturals.
Són part integrant de l’estructura acadèmica i organitzativa de l’IEC com a entitats autònomes, i estan adscrites a una de les seves seccions.

Secció Històrico-Arqueològica

Secció de Ciències Biològiques

Secció de Ciències i Tecnologia

Secció Filològica

Secció de Filosofia i Ciències Socials