La catalanística

El català, llengua científica

La recerca en catalanística abraça el conjunt d’estudis de caràcter descriptiu o aplicat sobre qualsevol dels aspectes dels territoris de parla catalana, incloent-hi la llengua, la cultura i les ciències.
L’IEC transmet recerca en català i això crea discurs científic de manera natural. Treballa amb la visió que la llengua catalana no pot ser només una llengua vehicular per a la literatura i les converses, sinó que ha de ser usada en tots els àmbits i registres, inclosos els més prestigiosos.
L’IEC acull una bona part de l’elit científica de l’àmbit lingüístic català, fet que li atorga prestigi i reconeixement.

L’IEC fa recerca en català
en l’àmbit internacional

Producció de recerca en català i internacionalització

Un dels seus objectius fundacionals és l’impuls de la recerca en català i la seva internacionalització en les llengües més esteses.

L’IEC, a través dels seus membres corresponents, té presència en vint-i-tres països: Alemanya, Andorra, Argentina, Austràlia, Àustria, Canadà, Croàcia, Espanya, EUA, Finlàndia, França, Hongria, Itàlia, Mèxic, Nova Zelanda, Països Baixos, Panamà, Polònia, Portugal, Regne Unit, Rússia, Suècia i Suïssa.

Recerca transversal i pluridisciplinària

El caràcter pluridisciplinari està relacionat amb l’estructura dividida en cinc seccions.
Tota la recerca es produeix en llengua catalana i s’internacionalitza en la llengua més adequada.