L’IEC en xifres

L’IEC, persones amb perfils professionals de tots els àmbits del saber

membres

(numeraris, emèrits i corresponents)

socis

col·laboradors

seccions

societats filials

Òrgans de govern

Ple de l'IEC

El Ple és l’òrgan màxim de govern de l’IEC.
Està constituït pels membres numeraris i emèrits. També en formen part els presidents de les societats filials.
Els membres numeraris són 125.
Els membres emèrits són 147.
Els membres corresponents són 88.
Els presidents de les societats filials són 28.

Consell Permanent

El Consell Permanent actua per delegació del Ple i exerceix el govern de la institució. Està format per la presidenta, l’Equip de Govern i els presidents de les seccions.

Presidents de les seccions:

Equip de Govern

La presidenta i l’Equip de Govern.

L’Equip de Govern assisteix la presidenta en les seves funcions executives i administratives.

Consell
Permanent

  • Presidenta: Teresa Cabré i Castellví
  • Vicepresidenta: Maria Corominas i Piulats
  • Vicepresidenta:  Roser Salicrú i Lluch
  • Secretari general: Àngel Messeguer i Peypoch
  • President de la Secció Històrico-Arqueològica: Ramon Pinyol i Torrents
  • President de la Secció Filològica: Nicolau Dols i Salas
  • President de la Secció de Ciències Biològiques: Pere Puigdomènech i Rosell
  • Presidenta de la Secció de Ciències i Tecnologia: Alícia Casals i Gelpí
  • President de la Secció de Filosofia i Ciències Socials: Jaume Guillamet Lloveras