Serveis
lingüístics

Teniu una consulta lingüística?​

L’Oficina d’Estandardització s’ocupa d’atendre les consultes generals relacionades amb la normativa de la llengua catalana.

Voleu fer una consulta sobre un nom propi?

L’Oficina d’Onomàstica s’ocupa d’atendre consultes relacionades amb l’onomàstica catalana, principalment sobre antroponímia (els noms propis de persona) i sobre toponímia (els noms propis de lloc).

Voleu catalanitzar el vostre nom o cognom?

L’Institut d’Estudis Catalans, d’acord amb el marc legal vigent, és la institució encarregada d’expedir els certificats sobre la forma normativa dels noms i cognoms en llengua catalana al Principat de Catalunya.
Les persones que vulguin inscriure el seu nom en català, adequar la forma escrita del cognom a la normativa vigent de la llengua catalana (Ferrer en lloc de Farré, Basses en lloc de Basas, Vinyals en lloc de Viñals, etc.) o introduir la conjunció i entre els cognoms han de fer la sol·licitud i la tramitació del canvi al Registre Civil corresponent, on els informaran de la documentació que han d’aportar, a més del certificat expedit per l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans.
Si voleu sol·licitar un certificat, podeu emplenar el formulari de certificat de correcció de noms i cognoms corresponent.