SolĚlicitud de certificat
 
 
    Nom i cognoms del sol·licitant:
(poseu-hi els accents).
 
 
    Adreça postal:  
Carrer:
Número:   Pis i porta:
Codi postal:   Població:
 
    Telèfon:  
 
    Adreça electrònica:  
 
    Grafia actual del cognom:
(poseu-hi els accents)
 
 
    Grafia solĚlicitada:
(poseu-hi els accents)
 
 
    Al·legacions i informació sobre el cognom:  
 
    Lloc i data:   a de de
       
 
     

 

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat de gestionar i donar resposta a la vostra consulta o sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers, i un cop donada resposta a la consulta o sol·licitud procedirem a destruir-les. Per a més informació podeu adreçar-vos a la nostra Política de Privacitat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.