Consultes lingüístiques
 
     
    Nom i cognoms:  
 
    Adreça postal:  
 
    Adreça electrònica:  
 
    Telèfon de contacte:  
 
    Fax:  
 
    Professió:  
 
    Centre:
(servei lingüístic, institució, empresa...)
 
 
    Consulta o suggeriment:  
    Context d'ús:  
       
 
 
   
     

 

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat de gestionar i donar resposta a la vostra consulta o sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers, i un cop donada resposta a la consulta o sol·licitud procedirem a destruir-les. Per a més informació podeu adreçar-vos a la nostra Política de Privacitat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.