Recursos lingüístics en línia

Gramàtiques i ortografia

Més informació

Consulta especialitzada

Gramàtica que descriu d’una manera exhaustiva la realitat del català com a base per a la codificació gramatical.

Més informació

Consulta general

Gramàtica concebuda en línia que fa accessible a un públic general la gramàtica del català. Inclou quadres resum, fitxers de so i un glossari interactius.

Més informació

Consulta bàsica

Gramàtica de consulta per a usuaris amb coneixements gramaticals generals que volen resoldre dubtes en l’ús. Inclou quadres resum, remarques normatives i d’ús i un glossari.

Més informació

Glossari de termes utilitzats en les gramàtiques de l’IEC. Conté, fonamentalment, els termes de la
GEIEC, als qual s’han afegit nous termes i informacions.

Més informació

Repertori bibliogràfic que permet contextualitzar documentalment la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC)

Recursos terminològics i neològics

Portal CiT

Terminologia de Ciències i Tecnologia

ExtractCiT

Extracció de terminologia científica i tècnica

Guaita terminològica

Vocabularis temàtics bilingües i vocabularis de neologismes en anglès

Cercaterm del TERMCAT

Centre de terminologia de la llengua catalana

Banc de dades de neologismes (BOBNEO)

Observatori de Neologia

Garbell

Avaluador de diccionariabilitat de neologismes catalans