Seccions
i societats

L’IEC fa recerca en tots els àmbits del saber

El caràcter pluridisciplinari està relacionat amb l’estructura dividida en cinc seccions.

Secció Històrico-Arqueològica

Recerca en història, arqueologia, història de l’art, història literària i història del dret.
Emet informes i dictàmens sobre escuts municipals, banderes i béns d’interès cultural.

Secció de Ciències Biològiques

Recerca en ciències naturals, ciències de la vida i patrimoni biològic i genètic.

Secció de Ciències i Tecnologia

Recerca en ciències fonamentals i aplicades, arquitectura i urbanisme, matemàtiques, física, química, tecnologia i geologia.

Secció Filològica

Recerca filològica, lingüística i sociolingüística en tots els aspectes de la llengua catalana.
Emet informes sobre onomàstica (toponímia i antroponímia).
Assessora sobre consultes lingüístiques i forma part del cercador Optimot

Secció de Filosofia i Ciències Socials

Recerca en filosofia, antropologia, ciències de la comunicació, dret, economia, geografia, demografia, pedagogia, psicologia, sociologia i ciències polítiques.

Tota la recerca es produeix en llengua catalana i s’internacionalitza en la llengua més adequada