IEC

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

uai

ALLEA: All European Academies

 

Secció de Ciències i Tecnologia

Aquesta Secció és hereva de l'antiga Secció de Ciències  —una de les tres que passaren a configurar l'Institut el 1911—, de la qual s'escindí la Secció de Filosofia i Ciències Socials el 1968, i que posteriorment es subdividí en la Secció de Ciències i Tecnologia i la Secció de Ciències Biològiques el 1989. Tot i les dificultats ineludibles en qualsevol classificació del saber, la Secció comprèn actualment quatre àrees de ciències —Matemàtiques, Física, Química i Geologia—, i quatre àrees de tecnologia  —Industrial, de la Construcció, de la Informació i Comunicació, i de la Terra.

Manté un estret lligam amb la Secció de Ciències Biològiques fins el punt que una de cada tres reunions ordinàries és conjunta de les dues seccions. Comparteix múltiples activitats amb aquesta Secció, com són la publicació de la revista en llengua anglesa Contributions to Science  —que té com a objectiu donar a conèixer internacionalment els investigadors catalans en tant que catalans— i la publicació de la col·lecció Clàssics de la Ciència, conjunt d'obres d'especial rellevància en l'evolució històrica de la ciència. Les dues seccions han organitzat conjuntament jornades relatives a temàtiques compartides  —contaminació, enginyeria biomèdica, canvi climàtic, ecologia, i sostenibilitat, entre altres— com ara la recent jornada "L'aigua un recurs fonamental".

Reforcen la inserció de la Secció en l'entorn social les seves societats filials algunes de les quals mantenen una extraordinària activitat de difusió de la ciència i de la tècnica que comprèn la realització de simposis, jornades i conferències.

Per a contactar amb la Secció: secct@iec.cat

Consell de Govern

 

Presidenta:
Alícia Casals i Gelpí
Tresorera:
Rosa M. Poch Claret
Vicepresident:
Antoni Roca-Rosell
Secretari:
Ferran Sagarra i Trias
 


Societats filials adscrites a la Secció

 
Societats filials adscrites a la Secció de Ciències Biològiques i a la Secció de Ciències i Tecnologia


Accés al web de la SCFis Societat Catalana de Física

La Societat Catalana de Física és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia. Conrea les ciències físiques, per estendre'n el coneixement en la societat catalana i fomentar-ne la recerca en tots els camps que comprenen, i impulsar la publicació de treballs que s'adeqüin a aquests objectius. Admissió de socis: persones interessades a estimular l'avenç de la física.[+]


Accés al web de la SCM Societat Catalana de Matemàtiques

 

La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) és una societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia, que continua les activitats de la Secció de Matemàtiques de la Societat Catalana de Ciències fundada per l'Institut l'any 1931.

 

Les finalitats de la SCM són: el conreu de les ciències matemàtiques, estendre'n el coneixement en la societat catalana, fomentar-ne l'ensenyament i la investigació teòrica i aplicada, així com publicar tota mena de treballs que s'adeqüin a aquests objectius. La SCM desenvolupa les seves activitats a totes les terres de llengua i cultura catalanes. El català és, doncs, la llengua pròpia de la SCM i la que és usada normalment en tots els actes i en les publicacions. [+]


Accés al web de la SCQ Societat Catalana de Química

La Societat Catalana de Química és una societat filial de l' Institut d'Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia. Té com a finalitat tot el que es relaciona amb el conreu de les ciències químiques, fomenta la investigació, promou la renovació en els aspectes pedagògics i facilita la difusió del coneixement d'aquesta ciència a la societat en general. L'àmbit de la seva actuació és el conjunt de les terres de llengua i cultura catalanes. El català és la llengua pròpia de la Societat i, com a tal, és utilitzada normalment en tots els seus actes i les seves publicacions. [+]


Accés al web de la SCT Societat Catalana de Tecnologia

 

La Societat Catalana de Tecnologia (SCT), és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia, fou creada amb aquesta denominació l'any 1986.

 

La SCT desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català és, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que és usada normalment en tots els actes i en les publicacions. [+]


Accés al web de la ICHN Institució Catalana d'Història Natural

La Institució Catalana d'Història Natural, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, és una societat científica que té per finalitat promoure l'estudi i la divulgació dels coneixements referents als éssers i els sistemes naturals. [+]


Accés al web de la SCHCT Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica

La Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, adscrita a la Secció  de Ciències i Tecnologia i a la Secció de Ciències Biològiques. Impulsa les recerques històriques sobre el passat científic i tecnològic, amb la inclusió de totes les activitats científiques (sense exceptuar-ne els estudis de la persona i de la societat) de totes les èpoques, de totes les localitzacions i de tots els enfocaments de treball rigorosos, tant des del punt de vista del descobriment i la producció de teories científiques, de pensament científic i d'innovacions tecnològiques com des del punt de vista de llur aplicació i llur difusió, incloent-hi l'ensenyament. [+]

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia Ministerio de Ciencia e Innovación        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte