dilluns

14

juny


19 h

 

Virtual

19 h

Discurs de presentació de Jordi Bascompte i Sacrest com a membre corresponent de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), titulat L’arquitectura de la biodiversitat.

Les interaccions mutualistes entre les plantes i els animals que les pol·linitzen o que en dispersen les llavors poden formar xarxes complexes que impliquen desenes o centenars d’espècies. Aquestes xarxes mostren patrons arquitectònics generals que afavoreixen la coexistència d’un gran nombre d’espècies i augmenten el rang de pertorbacions que poden suportar. Per tant, aquestes xarxes de dependències mútues es poden considerar com l’arquitectura de la biodiversitat. Com a resultat d’aquesta interdependència, però, les extincions d’espècies induïdes pel canvi climàtic poden desencadenar cascades de coextinció i provocar, així, la pèrdua de moltes més espècies de les previstes originalment pels models de canvi climàtic. Incorporar les interaccions entre espècies a les nostres avaluacions dels efectes del canvi climàtic no només augmenta el nombre d’espècies que probablement s’extingiran, sinó que també canvia la forma de seleccionar aquestes espècies dels arbres evolutius i funcionals, amb implicacions potencials per al funcionament i la robustesa de les comunitats resultants.

L’acte es podrà seguir per YouTube i mitjançant Zoom.

Organitza: 


Agenda

dilluns

14

juny
 

18 h

dilluns

14

juny
 

18.30 h

dilluns

14

juny
 

19 h

dimarts

15

juny
 

19 h

dimarts

15

juny
 

19 h

dimecres

16

juny
 

9.30 h

dijous

17

juny
 

11 h

divendres

18

juny
 

9.30 h


‹‹12