Delegacions
territorials

Amb l’afany de tenir representació arreu del territori de parla catalana l’IEC disposa de 7 delegacions territorials

Alacant

Castelló de la Plana

Lleida

Perpinyà

València

Palma

Alguer