Assessorament
científic

L’IEC és l’ens de referència en
catalanística al servei de la comunitat catalanoparlant

Referent per a les institucions públiques

L’IEC vol ser conegut i reconegut com a òrgan consultiu de les institucions públiques i privades, especialment de les institucions de govern dels diferents territoris de parla catalana.

L’IEC actua com l’ens de referència al servei de la comunitat catalonparlant.

Informes de l'Institut

Publica anualment un informe sobre un tema d’actualitat elaborat conjuntament per totes les seccions.

Opinió formada i informada

Ofereix a la societat una opinió rigorosa i informada.

El caràcter pluridisciplinari de l’ens garanteix una opinió des d’òptiques diverses.

Independència de criteri

Elabora els informes a partir de dades empíriques i contrastades, i amb metodologia científica.

Opinió diversa i transversal

L’IEC impulsa recerques transversals en què participen totes les seccions.