Membres

Els membres de l’IEC són acadèmics i professionals, tots ells especialistes d’alta qualificació, que duen a terme totes les funcions i responsabilitats.
0
membres numeraris
0
membres emèrits
0
membres corresponents
0
presidents de les societats filials

Membres numeraris i emèrits

Membres corresponents

Voleu estar informats i saber què fem a l'IEC?

Agenda, notícies, entrevistes, estudis, publicacions, actes… tota l’activitat de l’IEC al nou butlletí. Més accessible, més personalitzat i amb més contingut