Membres

Els membres de l’IEC són acadèmics i professionals, tots ells especialistes d’alta qualificació, que duen a terme totes les funcions i responsabilitats.

membres numeraris

membres emèrits

membres corresponents

presidents de les societats filials

Membres numeraris i emèrits

Membres corresponents