Membres

Els membres de l’IEC són acadèmics i professionals, tots ells especialistes d’alta qualificació, que duen a terme totes les funcions i responsabilitats.
0
membres numeraris
0
membres emèrits
0
membres corresponents
0
presidents de les societats filials

Membres numeraris i emèrits

Membres corresponents