Torna a l'agenda

Cicle La Narrativa dels 70

Organització:

Delegació de Palma de l’Institut d’Estudis Catalans

dissabte 27 abril 2024
10 h

 Casa Llorenç Villalonga, Binissalem

La Fundació Mallorca Literària, en el marc del seu compromís amb la difusió i l’estudi de la literatura, impulsa el Cicle La Narrativa dels 70, amb un mono-gràfic dedicat a l’obra de l’escriptor Gabriel Janer Ma-nila.

La segona jornada del cicle inclourà diverses ponènci-es i conferències a càrrec d’experts en l’obra de Ga-briel Janer Manila. El programa abordarà temes com el model de relat i revolta existencial en els inicis no-vel·lístics de l’autor, el reflex de la història a les seves novel·les, i la seva obra dirigida a joves lectors, entre altres aspectes rellevants.
Hi intervindran: Vicent Simbor, Carles Cabrera, Pere Rosselló-Bover, Caterina Valriu i Enric Balaguer.
Coordinació: Miquel Àngel Vidal