Torna a l'agenda

Cicle La Narrativa dels 70

Organització:

Delegació de Palma de l’Institut d’Estudis Catalans

divendres 26 abril 2024
18 h

 Casa Llorenç Villalonga, Binissalem

 

La Fundació Mallorca Literària, en el marc del seu compromís amb la difusió i l’estudi de la literatura, impulsa el Cicle La Narrativa dels 70, amb un mono-gràfic dedicat a l’obra de l’escriptor Gabriel Janer Ma-nila.

La conferència inaugural anirà a càrrec de Damià Pons i es titularà «L’obra de Gabriel Janer Manila: mapa ge-neral».
A continuació, es durà a terme una taula rodona mo-derada per Cati Moyà, en la qual participaran Antoni Vidal Ferrando, Ponç Pons, Maria de la Pau Janer i Miquel Rayó.
Sebastià Alzamora i Llucia Serra presentaran les seves obres Angeli Musicanti i Paradís d’orquídies, respecti-vament.
Tot seguit hi haurà la representació de l’obra teatral He jugat amb els llops, adaptació de la novel·la homò-nima de Gabriel Janer Manila.