In lumine sapientia. El procés d’urbanització a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears a la llum de la imatge satel·litària nocturna de la terra.

Direcció

Oriol Nel·lo Colom
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Col·laboradors:

Josep Vicent Boira Maiques, Universitat de València
Onofre Rullan Salamanca, Universitat de les Illes Balears
Josep Antoni Bàguena Latorre, Societat Catalana d’Ordenació del Territori
Joan López Redondo, Societat Catalana de Geografia i Universitat Autònoma de Barcelona
Carles Donat Muñoz, Societat Catalana d’Ordenació del Territori i Universitat Autònoma de Barcelona
Margalida Mestre Morey, Societat Catalana de Geografia i Universitat Autònoma de Barcelona
Joan Checa Rius, Societat Catalana de Geografia i Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Síntesi

El projecte de recerca es proposa estudiar l’evolució del procés d’urbanització a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears en el període 1992-2014 tot utilitzant una font relativament innovadora: la imatge satel·litària nocturna de la Terra. Així, a partir de les imatges de la National Oceanic and Atmospheric Administration dels EUA s’analitzarà l’evolució dels llindars d’il·luminació urbana (valors de píxel 53 i superiors) en l’àmbit d’estudi. S’identificaran, així mateix, les àrees de foscor, o zones relativament desproveïdes de centres emissors de lluminositat perceptibles des de l’espai.

 
Des del punt de vista acadèmic, l’interès de recerca és triple, ja que el projecte permetrà:
 • Establir quin és l’abast de la lluminositat urbana i la seva evolució en el darrer quart de segle. Les primeres estimacions realitzades indiquen que només en els entorns de les ciutats de Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València i Alacant la lluminositat urbana s’hauria expandit entre els anys 1992 i 2012 en més de 4.000 km2, una superfície superior a la illa de Mallorca.
 • Definir quin és la relació entre l’abast de la lluminositat urbana i el sòl artificialitzat, tot proveint així una mesura de l’extensió i intensitat dels usos urbans del sòl.
 • Identificar l’eficiència lumínica dels desenvolupaments urbans en relació al creixement, la població, la renda, la freqüentació turística, les àrees protegides i d’altres variables.
 
Els resultats de la recerca tindran també implicacions respecte a les polítiques públiques:
 • Evidenciarà que Catalunya i el País Valencià contenen el continu urbà més important de la península ibèrica, realitat que contrasta de manera assenyalada amb les mancances de dotacions infraestructurals i de cooperació institucional.
 • Fornirà dades respecte a l’abast de la dispersió de la urbanització, necessàries per a l’endegament de polítiques de planejament territorial i urbanístic.
 • Posarà en relleu quines són les àrees més preservades de la lluminositat urbana, qüestió de notable importància per a les polítiques ambientals i d’espais protegits. 

 

Paraules clau

Geografia, ordenació territorial

 

Inici del projecte

2017 -

 

Antecedents

Estudi sobre “El procés d’urbanització” al Principat de Catalunya, que forma part de l’obra Raó de Catalunya. La societat catalana al segle XXI, impulsat per l’Institut d’Estudis Catalans i dirigit per Salvador Giner i Oriol Homs.

 
Projecte: La llum de la ciutat. L’evolució del procés d’urbanització d’Espanya a partir de la imatge nocturna de la Terra, realitzat pel Grup d’Estudis sobre Energia, Territori i Societat de la Universitat Autònoma de Barcelona (GURB). Recerca, dirigida pel professor Oriol Nel·lo durant els anys 2014-2016, que ha comptat amb el finançament del programa Retos de la Sociedad del Ministerio de Economía y Competitividad del Govern Espanyol.
 

 

Resultats

Jornada “La llum de la ciutat”, organitzada per la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) i el Grup d’Estudis sobre Energia, Territori i Societat de la Universitat Autònoma de Barcelona (GURB. Institut d’Estudis Catalans, 2 de desembre de 2016

 
Articles de recerca
 
Nel·lo, O.; López, J.; Martín, J. & Checa, J. (2017): “Energy and urban form. The growth of European cities on the basis of night-time brighness”. A: Land Use Policiy, N. 61, p. 103-112.
 
Nel·lo, O. & López, J. (2016) “El procés d’urbanització”. A: Giner, S. I Homs. O., dirs. Raó de Catalunya. La societat catalana al segle XXI. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans / Enciclopèdia Catalana (p. 119-148).
 
Nel·lo, O.; López, J.; Martín, J. & Checa, J. (2016) La luz de la Ciudad. El proceso de urbanización en España a partir de las imágenes nocturnes de la Tierra. Bellaterra, GURB, Universitat Autònoma de Barcelona (99 p.)
 
Nel·lo, O.; López, J. & Martín, J. (2016) “City lights. The urbanisation process in Spain as shown by night-time images of the Eart (1992-29129”, A: International Geographical Union, Spanish Committee, Crisis, Globalization and Social and Regional Imbalances. Spanish Contribution to the UGI Congress, Beijing.
 
 
Altres resultats
 
Base de dades referides a la totalitat del territori de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears a un nivell de resolució de píxel de 750 x 750 m amb el contingut següent:
 • Superfície total de la lluminositat urbana
 • Evolució de la superfície de la lluminositat urbana 1992-2014
 • Comparació superfície lluminositat urbana / sòl artificialitzat
 • Comparació evolució superfície lluminositat urbana / sòl artificialitzat
 • Àrees de foscor. Superfície i evolució
 • Eficiència de l’increment de la lluminositat respecte: evolució de la població, evolució del PIB, evolució de la renda, freqüentació turística.

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció de Filosofia i Ciències Socials

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència

 • Organització institucional
 • Informació econòmica
 • Personal
 • Premis i ajuts
 • Memòries, publicacions i programes de recerca
 • Serveis