Notícies bibliogràfiques

La formació de la Catalunya moderna (1640-1714), obra pòstuma de la historiadora Eva Serra - 23  novembre  2018  

Editat per l’IEC i Eumo Editorial, aquest llibre posa a l’abast dels lectors alguns dels treballs fonamentals de la historiadora Eva Serra en l’àmbit de la història institucional i la política catalana en els segles moderns.

La història de les institucions polítiques catalanes a l’època moderna va ser el principal àmbit de recerca d’Eva Serra. Gràcies a ella es va entendre més bé un període cabdal per a Catalunya, ja que fou en aquests anys que les institucions heretades de l’Antic Règim van haver d’adaptar-se per superar les conjuntures més crítiques i trobar solucions a les exigències de cada moment. La historiadora va subratllar el paper de les corts i la importància de les constitucions com a peces clau del sistema polític català anterior al 1714, mostrant les potencialitats d’aquells mecanismes de representació política basats en estaments i privilegis, en què no hi havia llibertat de l’individu, però sí «llibertats» dels col·lectius.

Enyego d’Àvalos i l’autoria del Curial, d’Abel Soler - 20  novembre  2018  

Curial e Güelfa (Milà-Nàpols, 1445-1448), novel·la de cavalleries i amors, és un clàssic de les terres catalanes i europees. Escrita a Itàlia i en un català de preferències lèxiques valencianes, fou descoberta en el segle XIX i s’ha publicat com a anònima des del 1901.

Gràcies a Abel Soler, ara sabem que l’autoria del Curial recau, sense alternativa possible, en Enyego d’Àvalos (ca. 1414-1484). Nat a Toledo, educat a València, cortesà a Milà i gran camarlenc de la cort napolitana d’Alfons el Magnànim, va excel·lir com a cavaller, diplomàtic, bibliòfil i lletraferit. La biblioteca i la biografia de D’Àvalos han ajudat Soler a interpretar una obra de cavalleria humanística que té molt de personal i autobiogràfic.

Aquest llibre, una coedició de l’IEC amb la Institució Alfons el Magnànim-CVEI i les Publicacions de la Universitat de València, ens dona les claus que porten al descobriment de l’autor.

Ferran II i la Corona d’Aragó - 15  novembre  2018  

Aquesta publicació, a cura d’Ernest Berenguer i Cebrià, correspon al número CVIII de la col·lecció “Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica” i recull les ponències presentades al congrés celebrat a l’Institut d’Estudis Catalans el 2016, coincidint amb el cinquè centenari de la mort de Ferran II.

Entre molts d’altres, hi trobem les ponències d’Antoni Furió, Gabriel Jover-Avellà, Miquel J. Deyà Bauzà, Jaume Dantí i Riu o David Igual Luis, que presenten estudis i investigacions sobre el rei i la Corona d’Aragó, a partir de sis àrees de treball: l’economia, la composició de la societat, la religió, les institucions polítiques, la cultura i la política exterior. També s’analitza la figura de Ferra II aportant diverses visions historiogràfiques.

Les Illes Balears. Estudi geogràfic i econòmic. Mallorca. El sud i sud-est, de Vicenç Rosselló - 10  novembre  2018  

Fruit de la col·laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i l’Institut d’Estudis Baleàrics, s’ha publicat en català Les Illes Balears. Estudi geogràfic i econòmic. Mallorca. El sud i el sud-est, del geògraf i membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC Vicenç M. Rosselló Verger.

L’estudi, que va ser publicat en espanyol l’any 1964, encara és absolutament vigent i permet tenir nova informació sobre la geografia humana i econòmica de Mallorca.

Nou volum de la Catalan Historical Review - 17  setembre  2018  

Com en els números anteriors, la revista continua oferint balanços sobre temes que han atret l’atenció d’un nombre important d’investigadors i que pertanyen a aspectes i èpoques molt diversos del passat.

En aquest nou volum, Gabriel Pons escriu sobre el coneixement i les interpretacions que l’arqueologia ha fet fins avui de la cultura talaiòtica de les illes Balears. Antonio Ferrando presenta una aproximació al resultat de la recerca dels estudiosos de la literatura sobre la narrativa catalana del final de l’edat mitjana. Patrici Pojada dedica un capítol a les comunicacions i la divisió a la frontera septentrional de Catalunya entre els segles XIX i XX. Santiago Izquierdo se centra en el paper que han tingut els ateneus a Catalunya durant els darrers dos segles en la divulgació i el debat culturals. I Mariona Seguranyes mostra els referents catalans i empordanesos de Salvador Dalí.
 

L’IEC publica Escrits dispersos d’història, d’Hilari Raguer, en el seu noranta aniversari - 3  setembre  2018  

L’11 d’agost Hilari Raguer, historiador i monjo de Montserrat, va fer noranta anys. Aquell mateix dia, el president de l’IEC, Joandomènec Ros, acompanyat del president de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, Jaume Sobrequés, i dels membres de la Junta de la Societat, li va lliurar, en presència del pare abat de Montserrat, el volum Escrits dispersos d’història. Editat per l’Institut d’Estudis Catalans i la Diputació de Barcelona, el llibre aplega textos d’història escrits per Hilari Raguer al llarg de seixanta anys.

Els textos s’agrupen en quatre seccions, segons els temes tractats. Primer, un aspecte de la identitat del país, «Catalunya i l’Església catalana»; segon, «L’Església i la Guerra Civil»; tercer, «El Concili Vaticà II», i quart, la secció «Homenots», una sèrie d’escrits breus sobre personatges molt diversos i històricament rellevants. Clou l’obra una detallada bibliografia històrica de l’autor, a cura de Josep M. Figueres.
 

Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya i de la Corona catalanoaragonesa a l'edat mitjana. Volum 1.2 - 31  agost  2018  

L’any 2009 es va publicar el volum I.1 de Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya i de la Corona catalanoaragonesa a l’edat mitjana, dins del projecte de recerca de llarga durada de l’Institut d’Estudis Catalans, dirigit per M. Teresa Ferrer i Mallol, titulat Corpus documental de les relacions internacionals de Catalunya i de la Corona d’Aragó. Aquell primer volum estava dedicat als tractats i negociacions diplomàtiques amb Occitània, França i els estats italians des de 1067 fins a la mort del rei Pere el Catòlic en 1213.

Ara aquest volum I.2 estudia la unió dinàstica del Principat de Catalunya amb el regne d’Aragó i analitza tant la política ibèrica del comtat de Barcelona i després de la Corona d’Aragó com les relacions amb l’Àndalus des del segle XI fins a 1213.

Obra editada sota la direcció de M. Teresa Ferrer i Mallol i Manuel Riu i Riu. Estudis de Maria Teresa Ferrer i Mallol, Nikolas Jaspert, Manuel Riu i Riu i Carles Vela Aulesa. Corpus documental a cura de Carles Vela Aulesa amb la col·laboració de Pere Benito Monclús, Rafael Ginebra i Molins, Teresa Huguet-Termes, Roberto Pili i Pilar Sendra i Beltran. Aquesta publicació correspon al número CVI de la col·lecció “Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica”. 

Arxiu de textos catalans antics, núm. 31 - 18  juliol  2018  

L’Arxiu de textos catalans antics és una publicació anual de l’Institut d’Estudis Catalans i la Facultat de Teologia de Catalunya destinada a l’edició, l’estudi i la informació de textos catalans anteriors al segle XIX, escrits en qualsevol llengua (en català, en llatí, en hebreu, etc.) i de qualsevol tipus (literaris, filosòfics, teològics, jurídics, mèdics, etc.). Cada volum, d’una mitjana de mil pàgines, conté «articles», «notes i documents» i una «secció bibliogràfica».

En el volum que ara s’ha publicat, el número 31, hi ha quatre articles: «Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona» i «Quinze documents del segle X, setze del segle XI i tres del segle XII desconeguts, regestats al pergamí 446 de l’Arxiu Capitular de Girona, relatius a Viladasens», de Jaume de Puig; «Els manuscrits lul·lians medievals de la Biblioteca Ambrosiana de Milà», de Josep Perarnau, i «Un altre testimoni purissimer català (de l’Escola lul·lista?) del segle XV», de Joan Requesens.

Història de la matemàtica: Grècia IIa (els Elements d’Euclides: llibres I, II, III, IV, V i VI) - 13  juliol  2018  

Aquest és el primer dels dos volums dedicats als Elements d’Euclides dins la història de la matemàtica a Grècia, una obra de Josep Pla i Carrera publicada per la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans. Tal com explica l’autor en la introducció del llibre, «els Elements d’Euclides constitueixen un pont entre la matemàtica anterior al segle III aC i la d’aquest segle. És impossible explicar i entendre la matemàtica grega de després d’ell sense tenir-los presents i conèixer-ne el contingut específic, la metodologia, el que s’hi aconsegueix i el que fan possible».

L’objectiu és que l’obra pugui ser llegida per matemàtics de professió, però també per estudiosos de la filosofia de ciència i per professors de matemàtiques de tots els nivells. Per això, s’ha fet una adaptació acurada però entenedora dels Elements. «L’obra inclou alguns fragments d’una gran riquesa si es volen estudiar com a textos clàssics de matemàtiques, clars, entenedors i rics, tant en el contingut com en la tècnica deductiva, que és, en definitiva, la manera de fer de la matemàtica», clou l’autor.
 

El segrest del Servei Meteorològic de Catalunya (1939-1983), ressenya d'Antoni Roca Rosell d'Els núvols confiscats - 9  juliol  2018  

Antoni Roca Rosell, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC, ha publicat  El segrest del Servei Meteorològic de Catalunya (1939-1983),una ressenya del llibre Els núvols confiscats, editat per l'IEC. La ressenya ha estat publicada a la revista Quaderns d'història de l'enginyeria, de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Els núvols confiscats  narra els darrers dies de gener del 1939, quan les tropes franquistes van entrar a Catalunya i van clausurar el Servei Meteorològic de Catalunya, dirigit per Eduard Fontserè. Van ser confiscats els més de mil cinc-cents clixés de la nefologia catalana, propietat de la Fundació Concepció Rabell i Cibils, creada per Rafael Patxot.

El nucli de la publicació el constitueix un llarg manuscrit de Fontserè, que descriu amb tots els detalls, i havent-ho viscut en primera persona, com es produí el tancament de l’entitat i l’espoliació de les imatges.

Memòria de l’Institut d’Estudis Catalans 2016-2017 - 5  juliol  2018  

La Memòria reflecteix amb detall l’activitat de l’IIEC al llarg del curs 2016-2017. L’acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya; la sessió inaugural, que coincidí amb la del curs interacadèmic a l’IEC; el lliurament dels Premis Sant Jordi, i la promoció de commemoracions i homenatges com els dedicats a Josep Puig i Cadafalch i Enric Prat de la Riba són algunes de les activitats institucionals destacades.

Hi ha un capítol dedicat a la recerca de la institució. Els resultats dels diferents projectes es difonen per mitjà de les publicacions, que han sumat més d’un centenar de títols, Actualment, hi ha en funcionament una setantena de programes, i aquest curs n’han finalitzat alguns, com la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana; s’ha completat l’edició de Les quatre grans cròniques, i s’han enllestit, entre d’altres, el Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears i el Diccionari descriptiu de la llengua catalana.

En la Memòria també es poden trobar els manifestos i les declaracions impulsats durant aquest curs per l’IEC.

Petita història de Rafael Patxot i Jubert - 28  juny  2018  

Aquest còmic, de l'Editorial Mediterrània, repassa la història de Rafael Patxot i Jubert, un meteoròleg, mecenes, bibliòfil i escriptor català. Humanista independent, va impulsar projectes en l’àmbit de la cultura popular i la meteorologia i va contribuir a l’edició de les publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans.

Qui fa de narradora de la història del còmic és Creu Casas, la primera dona catedràtica en botànica de l’Estat espanyol, que va poder estudiar gràcies a la generositat de Rafael Patxot, de qui diu que «segurament, ha estat el mecenes més gran que ha tingut la cultura catalana».

Es publica un llibre dedicat a les medalles de proclamació de les terres de parla catalana - 23  maig  2018  

El 22 de maig es va presentar a l’IEC el llibre Medalles de proclamació de les terres de parla catalana. Catalunya, València i Balears (1724-1843), de Jaume Boada Salom, una obra cabdal en l’estudi de la numismàtica de tota l’àrea geogràfica de parla catalana.

L’obra ofereix molta informació, fins ara inèdita, de les medalles de proclamació: unes peces numismàtiques que els ajuntaments encarregaven per a commemorar la proclamació dels reis i que formaven part de l’escenografia de les coronacions. L’estudi, fet a partir de la documentació original procedent dels arxius de tots els ajuntaments que emeteren medalles, les situa en el context històric i aporta una pinzellada de les festes populars en què foren emprades. També amplia l’obra ja coneguda de molts dels gravadors i argenters que participaren en l’elaboració d’aquestes medalles i introdueix l’obra d’alguns de nous.

Viles planificades valencianes medievals i modernes, de Vicenç M. Rosselló - 25  abril  2018  

Aquest treball és el resultat d'anys de recerca sobre més de quaranta nuclis valencians que mostren una planificació geomètrica i tenen origen medieval o pertanyen als segles XVI o XVII. La part general presenta unes conclusions sobre les condicions físiques  i les circumstàncies històriques. Més endavant, desfilen els quaranta-un nuclis, ordenats de nord a sud com a litorals o interiors, cadascun amb la seua bibliografia. S’hi observa un cert desequilibri, favorable a la part septentrional del País Valencià, que es justifica per les viles planificades modèliques.

L’IEC publica en català el Philosophical Dictionary, de Mario Bunge - 5  abril  2018  

Mario Bunge (Buenos Aires, 1919) és, potser, el filòsof intel·lectualment més ambiciós i prolífic de la nostra època. L'IEC ha publicat el Diccionari filosòfic, la versió catalana del seu Philosophical Dictionary, que ha estat traduït per Alfons Barceló, catedràtic de teoria econòmica a la Universitat de Barcelona.

És un compendi de conceptes, problemes, principis i teories de filosofia moderna. Lluny de ser neutral, assumeix un punt de vista humanista i cientista. «Si algú desitja fer un tast de filosofia crítica, aquest llibre li servirà com a excel·lent guia de viatge: en companyia seva podrà recórrer territoris sovint relliscosos conduït per un pensador eminent, sabut, poc retòric, gens diplomàtic i amb sentit de l’humor.»

Xavier Barral dedica un llibre als Banys «Àrabs» de Girona, un testimoni excepcional del passat quotidià de la ciutat medieval - 1  abril  2018  

En el context europeu medieval i modern, l’edifici dels banys dits «àrabs» de Girona —avui un dels més visitats de la ciutat— és un monument únic. Cap altra ciutat europea no conserva un edifici de bany de l’edat mitjana en l’estat d’autenticitat del de Girona, malgrat la restauració que ha patit i en la qual va intervenir l’Institut d’Estudis Catalans i Josep Puig i Cadafalch. Xavier Barral, historiador de l’art i membre de l’Institut d’Estudis Catalans, li ha dedicat un llibre, que ha estat editat per la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC.

Els Banys «Àrabs» de Girona és la primera monografia raonada que es dedica a aquest edifici —la seva història medieval, la restauració moderna, l’arquitectura i l’escultura— i el situa en el marc general dels banys públics i privats de les ciutats medievals. Rics i pobres es trobaven als banys, per higiene, per plaer i per desig de sociabilitat: era un lloc de llibertat, de conjures i d’amor.

Una obra analitza els recursos narratius de Mercè Rodoreda en la construcció dels personatges - 3  març  2018  

Quins recursos narratius fa servir Mercè Rodoreda per a donar vida al món interior dels seus personatges? Aquest és el tema que analitza la filòloga Laura Bolo en el llibre Mecanismes narratius en la construcció dels personatges de la novel·lística rodorediana, que ha publicat la Fundació Mercè Rodoreda de l’IEC. L’estudi s’ha fet a partir de les sis novel·les publicades en vida de l’autora, Aloma, Mirall trencat, La plaça del Diamant, El carrer de les Camèlies, Jardí vora el mar i Quanta, quanta guerra.

Aquest llibre és l’onzè dels publicats en la col·lecció «Biblioteca Mercè Rodoreda». Els darrers títols publicats han estat Mercè Rodoreda, una bibliografia crítica (2002-2011), de Kathleen McNerney, i «El mar» i «L’elefant» de Mercè Rodoreda, una proposta de traducció a l’italià, de Laura Mongiardo.

Un llibre recull les cartes que Ferran Soldevila va escriure a més d’un centenar d’intel·lectuals al llarg de la seva vida - 1  març  2018  

Carles Riba, Joan Triadú, Josep Tarradellas, Lluís Nicolau d’Olwer o Carles Rahola són alguns dels cent divuit corresponsals, intel·lectuals de l’època amb qui l’historiador i escriptor Ferran Soldevila va mantenir correspondència al llarg de la seva vida. Ara, aquestes cartes, escrites per Soldevila, han estat recollides en el llibre Cartes de Ferran Soldevila (1912-1970), una obra a cura d’Enric Pujol i Josep Clara, publicada per la Secció Històrico-Arqueològica de l'IEC.

La lectura de les cartes permet reconstruir la trajectòria vital i professional de Ferran Soldevila i, alhora, analitzar el moment històric en què van ser escrites. També permet seguir de manera detallada l’evolució de l’escriptura de Ferran Soldevila i veure com, progressivament, defineix un model de llengua propi i un estil literari personal.

1939: els núvols confiscats. Relat d’Eduard Fontserè sobre els últims dies del Servei Meteorològic de Catalunya - 28  febrer  2018  

El llibre narra els darrers dies de gener del 1939, quan les tropes franquistes van entrar a Catalunya i van clausurar el Servei Meteorològic de Catalunya, dirigit per Eduard Fontserè. Van ser confiscats els més de mil cinc-cents clixés de la nefologia catalana, propietat de la Fundació Concepció Rabell i Cibils, creada per Rafael Patxot.

Guiat per Josep Batlló, de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el lector s’endinsa en els primers anys del Servei Meteorològic de Catalunya, en la creació de la Secció de Nefologia Catalana i en la intensa col·laboració entre Eduard Fontserè i Rafael Patxot.

Els cereals i el pa en els països de llengua catalana a la baixa edat mitjana - 23  gener  2018  

Amb l’objectiu d’aprofundir en la importància dels cereals en el paper econòmic i simbòlic des de les darreries del segle XI, la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC ha publicat aquest llibre d’Antoni Riera i Melis.
El gra, especialment el blat, va esdevenir la clau de volta de l’economia rural i el pa es va convertir en el centre de la dieta dels estaments populars i símbol de la civilització cristiana, en l’antítesi de la Barbaria. Els cereals, que inicialment s’havien consumit bullits, en forma de farinetes, es destinaren aleshores gairebé exclusivament a la panificació. El pa va incrementar els ingressos dels poderosos i en va refermar el control sobre la resta de la societat; va ser, al camp, un factor de «feudalització».
Des de la darreria del segle XIII, l’elaboració del pa es va professionalitzar a les ciutats, on un nombre creixent de famílies adquiriria diàriament pans elaborats per flequeres i forners.

Número 7 de la revista Catalan Social Sciences Review - 28  novembre  2017  

Nou número 7 de la revista Catalan Social Sciences Review, dirigida pel doctor Josep Maria Casasús i publicada per la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC.
Aquesta edició correspon a l’any 2017 i conté articles de Jaume Mensa (filosofia), Josep Maria Figueres (comunicació), Pilar Zueras i Marc Ajenjo (demografia), Ferran Requejo (ciència política) i Marcel Mateu (dret).
 
En la revista, que té una periodicitat anual, es publiquen, traduïts a l’anglès, articles científics de l’àmbit de la filosofia i les ciències socials (les matèries de la Secció) apareguts originalment en llengua catalana.
 

Història moral de Cathalunya - 28  novembre  2017  

El jesuïta reusenc Pere Gil i Estalella (1550-1622) fou una personalitat rellevant del seu temps: lul·lista, assessor de bisbes i institucions, confessor de virreis, defensor de les bruixes, qualificador del Sant Ofici, procurador dels processos de canonització de sant Ignasi a Barcelona, Manresa i Montserrat, tres vegades rector del col·legi de Betlem de Barcelona, rector del col·legi de Monti-sion a Palma i provincial d’Aragó de la Companyia de Jesús. Entre les seves obres destaquen la publicació d’un art de ben morir i la traducció al català del Contem[p]tus mundi. Aquest llibre ofereix l’edició del manuscrit 112 de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona (BPEB), que conté la Història moral de Cathalunya de Pere Gil, el primer projecte reeixit d’història de Catalunya a l’època moderna, llibre segon d’un projecte més ampli, la Història cathalana, que inclou també una geo­grafia del Principat, llibre primer, inèdit fins al 1949, quan Josep Iglésies l’edità; una Història ecclesiàstica de Cathalunya, llibre tercer, avui perdut, i unes Vidas dels sants de Cathalunya, llibre quart. L’edició va acompanyada d’un estudi introductori que inclou la biografia de l’autor i d’una segona part que s’ocupa de la contextualització de l’obra dins la historiografia catalana de l’època moderna en què es palesa l’ambició i l’originalitat de la Història moral de Cathalunya.

Pedagogia, ara - 13  juliol  2017  

Martí Teixidó articula, en aquest breu assaig, els principis estables de la pedagogia, i per no reduir-la a teoria, la situa en la societat catalana i en el temps present. L’autor analitza, amb una perspectiva sistèmica, vint-i-un temes sobre pedagogia que preocupen la societat actual, classificats en cinc categories ―principis, tensions, referents, accions i cultura―, i complementa aquesta anàlisi amb un plantejament argumentat sobre algunes qüestions que cal tenir en compte i amb propostes per a dinamitzar l’acció escolar.

La pedagogia és una qüestió que afecta tots els ciutadans i «és molt present en la vida pública de Catalunya», afirma Teixidó, i potser per aquest motiu tothom en parla i, a hores d’ara, «pateix un gran desprestigi». «El model escolar actual és ineficaç perquè ha aplicat reformes parcials», afirma l’autor, que defensa el valor de la pedagogia a l’escola, a la família i a la societat, i en reclama més presència als mitjans de comunicació.

L’objectiu de Pedagogia, ara és que mestres i professors «es puguin fer un mapa mental clar per a establir una bona relació educativa amb els infants i joves i organitzar les situacions d’aprenentatge amb ciència pedagògica», atès que, si bé «hi ha principis i reflexions fonamentades, les decisions i accions han de ser consistents internament i coherents amb la realitat».

Diccionari etimològic dels noms científics dels ocells dels Països Catalans - 13  juliol  2017  

Els territoris de llengua i cultura catalanes tenen una vasta tradició ornitològica. Amb aquesta obra, acabada de publicar per la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC, es fa arribar a les persones interessades en l’ornitologia el gran llegat històric de l’ornitonímia catalana. La nomenclatura binomial aplicada a les ciències naturals ―el nom científic, que és en llatí, i el vulgar― és una eina molt preuada pels investigadors i aficionats, perquè permet l’intercanvi d’informació relativa a les espècies de manera estandarditzada i n’evita ambigüitats. El Diccionari etimològic dels noms científics dels ocells dels Països Catalans, que ha considerat cinc-cents quinze tàxons, té l’objectiu de familiaritzar els ornitòlegs amb la nomenclatura científica aplicada als ocells.

L’obra d’Enric Ortega apropa la fauna ornitològica dels territoris de llengua i cultura catalanes tant als científics professionals com als aficionats, i aporta un gra de sorra al reconeixement de les llengües clàssiques i a la preservació d’un dels grans tresors lèxics de la llengua catalana. Tal com explica en el pròleg Jacint Nadal Puigdefàbregas, catedràtic emèrit del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, «aquesta obra, a part d’ensenyar-nos l’origen de molts noms utilitzats en ornitologia, ens ajuda a comprendre aquesta època antiga».

Glossari català de numismàtica (amb totes les poblacions emissores) - 15  juny  2017  

El Glossari català de numismàtica és «un llibre dual que constitueix una atractiva galàxia de coneixements on s’interrelaciona un ric lèxic numismàtic amb les poblacions urbanes emissores de moneda i que esdevé una eina de consulta bàsica». Ho afirma Immaculada Socias, professora emèrita de la Universitat de Barcelona, en el pròleg d’aquesta obra de Miquel Crusafont, que acaba de publicar la Societat Catalana de Numismàtica (SCEN), filial de l’IEC. És el primer diccionari català de numismàtica, tot i que va més enllà de ser un simple repertori de paraules sobre l’estudi de la moneda amb les definicions respectives, atès que proporciona informació complementària que pot ser especialment útil per als numismàtics.

Conté, d’una banda, sis-centes cinquanta entrades, una per cada moneda, i cadascuna està contextualitzada històricament i relacionada amb fonts documentals primàries de l’època en què va ser encunyada. També inclou unes altres tres mil entrades que aporten dades sobre les poblacions emissores de l’antiga Corona catalanoaragonesa i dels Països Catalans ―incloent-hi països i sobirans―, artistes i gravadors, mestres de seca, tresors i troballes monetàries. El text està il·lustrat i s’hi han inclòs alguns elements de cartografia, com el complex mosaic de l’Occitània catalana.

El llibre de Crusafont abasta tres grans grups temàtics: el lèxic numismàtic, és a dir, els mots específics de l’ofici de la monederia i el vocabulari necessari per a l’estudi i la interpretació de la història de la moneda i la medalla; la història monetària de les poblacions catalanes ―els municipis que van encunyar o editar en algun moment monedes, bitllets, gitons o medalles, i quin tipus de peces van emetre―, i, finalment, temes complementaris de la història de la moneda ―actors en la fabricació i el gravat, i institucions que han treballat o treballen en aquesta especialitat.

A més, el text està il·lustrat i fa referència a poblacions o centres urbans de l’antiga Corona catalanoaragonesa i dels Països Catalans.

Atles ornitonímic de les Illes Balears - 2  juny  2017  

La feina del tàndem format per l’ornitòleg Antoni Mestre i l’especialista en onomàstica i dialectologia, i membre corresponent de la Secció Filològica, Cosme Aguiló, ha desembocat en un treball original i exhaustiu, que, tal com afirma el dialectòleg Joan Veny, membre de la Secció Filològica, en el pròleg de l’obra: «ha de marcar una fita memorable en els annals de la geolingüística catalana i romànica». L’obra ofereix una completa nòmina dels noms d’ocells de totes les Balears, molts dels quals eren desconeguts fins al moment, i és el primer recull fet fins ara d’aquestes característiques.

La metodologia va consistir en la recoŀlecció de dades, feta sempre sobre el terreny i amb persones coneixedores de les aus de més de seixanta anys —caçadors, mariners, pagesos—, i els resultats es presenten en mapes puntuals de símbols. La cartografia va acompanyada d’un comentari on s’analitza cada mot, l’ètim corresponent, la motivació, el suport documental, la relació interinsular en el cas dels noms d’algunes espècies, i la comparació amb els noms en altres llengües, entre altres aspectes.

En total, s’han cartografiat 148 espècies i dues subespècies amb denominacions populars, la qual cosa es tradueix en 1.903 noms, tot i que, sovint, la diversitat lingüística només afecta la fonètica o la morfologia.

L’obra ha estat publicada per l’IEC, juntament amb la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears i l’Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears.

Fonètica històrica del català - 6  maig  2017  

El catedràtic del departament de Filologia catalana de la UAB i director del laboratori de fonètica de l’IEC, Daniel Recasens, ha elaborat aquest estudi cronològic i interpretatiu de l’evolució de la fonètica del català, tant del consonantisme com del vocalisme.

L’obra recull, ordena i fa una avaluació crítica dels nombrosos estudis de lingüística històrica i dialectologia publicats des del principi del segle XX, i ho fa a partir dels coneixements actuals sobre la incidència que els fenòmens de producció i percepció fonètiques tenen en la gènesi i la difusió dels canvis fonètics. També avalua, des d’una perspectiva històrica, les tendències fonètiques dels dialectes catalans.

El llibre conté dos grans capítols sobre vocalisme i consonantisme, i un capítol breu dedicat a les modificacions dels accents i d’algunes excepcions al procés de reducció vocàlica. Un cinquè capítol resumeix les principals tendències evolutives analitzades en els capítols precedents.

L’expressió de les emocions en l’home i en els animals - 10  abril  2017  

Aquest llibre, publicat l’any 1872, completa la trilogia iniciada amb L’origen de les espècies i L’origen de l’home. Charles Darwin (1809-1882) volia descriure les principals accions expressives en l’home i en altres animals per poder identificar les diverses expressions facials universals. Ho va aconseguir mitjançant un meticulós programa de treball que va consistir, per una banda, en observacions directes dels animals domèstics, dels animals del parc zoològic de Londres i dels humans ―incloent-hi la seva pròpia família―, i, per l’altra, amb les respostes a un qüestionari que va enviar als col·laboradors que vivien en llocs exòtics i estaven en contacte amb cultures humanes peculiars.

El fet que existeixin expressions facials universals apuntava a un origen comú de l’ésser humà i, per tant, enfortia la teoria de l’evolució per selecció natural, que és el que Darwin perseguia en últim terme. La teoria de l’evolució qüestionava les teories racistes de l’època, la qual cosa va representar una provocació en aquell moment, ja que Darwin defensava que els orígens de l’home s’havien de buscar a Àfrica. L’obra, pionera en l’ús de la il·lustració fotogràfica en treballs científics, es pot considerar precursora de les disciplines modernes de l’etologia i la psicologia, especialment per la influència que va tenir en els estudis d’expressió facial i en la recerca d’expressions universals que la van seguir.

L’expressió de les emocions en l’home i en els animals ha estat editat per l’IEC i forma part de la col·lecció «Clàssics de la Ciència», qualificada no solament com una eina de treball per a l’estudi de la història de la ciència, sinó també com un pont que acosta els mons de les ciències i les humanitats, els quals Antoni Malet, director de la col·lecció, creu que actualment encara estan «massa separats».

Santuaris, ermites i capelles a l’època del barroc. Geografia sagrada de la muntanya catalana - 2  abril  2017  

Durant l’època moderna, santuaris, capelles i ermites es van distribuir pels Pirineus i Prepirineus. Van formar un conjunt que connectava la comunitat pagesa i ramadera amb l’entorn, i van consolidar un tipus d’ocupació espiritual de la muntanya i una certa idea de frontera religiosa que no es corresponien necessàriament amb la frontera política. Els santuaris es van acabar transformant en grans centres d’acollida de pelegrins, i, a més de l’església, incloïen hostatgeries, cuines, fonts, cisternes, forns, porxats i galeries. Es van renovar amb les darreres novetats constructives, i van contribuir a barroquitzar la muntanya.

Les funcions que van desenvolupar els santuaris a l’època els estudien Maria Garganté i Xavier Solà en el llibre Santuaris, ermites i capelles a l’època del barroc. Geografia sagrada de la muntanya catalana, que va obtenir el primer Premi Rafael Patxot i Jubert, l’any 2015, un premi convocat per l’IEC a iniciativa del Consell Assessor de la Masia Mariona de la Diputació de Barcelona, que és qui n’aporta la dotació.

Educació Química EduQ núm. 20 - 14  març  2017  

La publicació quadrimestral de la Societat Catalana de Química dedica el número 20 a la monografia «Química en context». La recerca en didàctica de la química posa de manifest que l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències en context milloren l’actitud i la motivació dels alumnes. Hi ha també evidències que, a més de l’aprenentatge sobre el context, si es promou la indagació i la modelització, hi ha aprenentatges de continguts de construcció del coneixement científic i de continguts conceptuals vinculats als models de ciència escolars. Convé proposar contextos que siguin rellevants socialment, que abordin temàtiques controvertides, que posin de manifest una ciència en construcció i promoguin la implicació dels alumnes.

Aquest monogràfic aborda aquestes i altres qüestions relacionades amb la química en context a través dels articles següents: «Potencialitats i problemàtiques dels projectes de química en context», d’Iván Marchán Carvajal i Neus Sanmartí; «Del CBA i el CHEM a la química en context: un recorregut pels projectes de química des dels anys setanta fins a l’actualitat», d’Aureli Caamaño; «New Chemistry: context-based modules and pathways in a bottom-up project of curriculum reform», d’Onno de Jong; «El context per aprendre química en el projecte “Competències de pensament científic ESO 12-15”», de Joan Aliberas, Santiago Izquierdo i Fina Guitart; «Enseñar química en el contexto de problemas y situaciones de la vida diaria relacionados con la salud», d’Ángel Blanco, Antonio Joaquín Franco-Mariscal i Enrique España, i tanca el monogràfic l’article «Per què cal sumar el gènere al context d’aprenentatge?», de Núria Solsona.

Els gitanos catalans de França - 4  març  2017  

Durant quatre anys de recerca, Eugeni Casanova, autor d’aquest llibre editat per Pagès Editors i la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural de l’IEC, ha localitzat cent seixanta comunitats de gitanos catalans a França que formen part d’un col·lectiu de desenes de milers de persones que parlen català i que s’ha mantingut ignot durant segles. Aquestes persones s’autodefineixen com a «gitanos catalans».

El seu origen se situa al Principat de Catalunya, sobretot a l’Empordà. Van començar a establir-se al Rosselló arran d’una llei del 1783 de Carles III que els va permetre viatjar després de segles de prohibicions, i van anar seguint dues grans rutes migratòries al llarg de la costa mediterrània i de la Garona. Avui, una dotzena de cognoms com Batista, Patrac, Ferrer, Pubill, Cargol o Malla s’escampen per bona part del país fins a la frontera amb Bèlgica en comunitats que han mantingut majoritàriament la llengua i els costums. Parlen un català, que ells anomenen gitano, diferent dels dialectes territorials.

L’autor, Eugeni Casanova, és llicenciat en ciències de la informació i en filosofia. Va obtenir el doctorat amb una tesi sobre el gitanos catalans de França, ara revisada i ampliada en aquest volum. Ha publicat una vintena de llibres de recerca periodística, etnografia, sociolingüística, natura i viatges.

Catalan Social Sciences Review Issue 6 - 15  febrer  2017  

La revista anual en anglès de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC obre el número 216 amb l’article d’Hèctor López sobre les competències assumides per la Unió Europea sobre la inversió estrangera en els països membres, arran de l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa. Es titula «Change in the Constitutional Framework of the European Union with regard to regulating foreign direct investment». A continuació, Marc Carrillo, en l’article «The impact of the crisis on social rights», parla de les mesures legals que s’han pres per a afrontar l’actual crisi econòmica i social, i especialment l’impacte que té sobre els drets laborals.

Per la seva banda, Joan Manuel del Pozo analitza el significat, avui dia, del concepte joventut, i fa referència el paternalisme pedagògic que fa que els joves tinguin més dificultats per a assumir responsabilitats, en un article que titula «Youth: Values and freedom». Per acabar, en la secció d’antropologia, Pepa García-Hernandorena recull el testimoni dels descendents dels valencians que van emigrar als Estats Units en les primeres dues dècades del segle XX, en l’article «Recovered memory: The use of biographic stories in the second and third generation of Valencian emigrants to the United States of America in the early 20th century».

Catalan Social Sciences Review és una revista digital en llengua anglesa, de periodicitat anual, que aplega articles de l’àmbit de les ciències socials publicats originalment en català en diverses revistes científiques. Aquesta publicació, editada per la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC, té per objectiu afavorir la difusió internacional de la producció científica sobre les ciències socials en català.

L’arquitectura cristiana preromànica a Catalunya - 9  gener  2017  

El llibre L’arquitectura cristiana preromànica a Catalunya publica en facsímil l’obra de Josep Puig i Cadafalch, Antoni de Falguera i Josep Goday que havia entrat a impremta el 1934, però que havia restat inèdita fins ara. L’esclat de la Guerra Civil i les dures i tràgiques condicions de la postguerra van impedir culminar-ne el tiratge, malgrat estar pràcticament a punt. Després de 1939, tot el material del llibre es va destruir i l’edició es perdé, excepte un parell d’exemplars de les darreres proves d’impremta, conservades a l’arxiu de Puig i Cadafalch: un exemplar a punt per a ser publicat i un segon en què, fins a la seva mort, va anar anotant totes les novetats de què tenia notícia.

Puig i Cadafalch presentava el llibre com la segona edició de la part corresponent del volum i de L’arquitectura romànica a Catalunya (1909- 1918), considerablement ampliada després de més de vint-i-cinc anys d’intenses recerques; igual que havia fet en el llibre L’arquitectura romana a Catalunya , aparegut el 1934, respecte a la part dels antecedents d’època romana del primer volum d’aquella obra. L’edició que presentem ara en aquest volum incorpora, a més del facsímil de l’original reproduït a partir de les proves conservades per l’autor, textos i imatges d’actualització de cadascun dels capítols, confeccionats per investigadors d’avui doctes en les matèries respectives.

Treballs de Sociolingüística Catalana Núm. 26: «Les llengües en les tecnologies de la informació i la comunicació» - 18  desembre  2016  

El número 26 de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana, que edita la Societat Catalana de Sociolingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, presenta, en el monogràfic d’enguany, cinc treballs sobre l’ús de la llengua en la societat digital: «L’ús del català en l’àmbit dels videojocs», «Language use of Frisian bilingual teenagers on social media», «La identitat catalana en el món digital. El cas de la comunitat d’Ubuntu en català», «Estudi sobre la corrupció lingüística dels polítics a les xarxes socials» i «Twitter com a eina per a la recerca sociolingüística: llums i ombres».
La part miscel·lània d’aquest volum està formada per onze treballs molt heterogenis: des d’articles de demografia lingüística fins a articles sobre variació morfològica. La secció de ressenyes analitza vuit noves publicacions del camp de la sociolingüística. Tanca el volum la memòria d’activitats del 2015 de la Societat Catalana de Sociolingüística.
Podeu accedir lliurement a tots els continguts de la revista en aquest enllaç.

Gramàtica de la llengua catalana - 23  novembre  2016  

La Gramàtica de la llengua catalana és la gramàtica oficial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Ha estat pensada com la gramàtica normativa de referència del segle XXI. A diferència de la de Pompeu Fabra, que era una gramàtica d’autor, la de l’IEC és una obra col·lectiva, oberta a la participació d’experts diversos i consensuada en el si de la Comissió de Gramàtica i la Secció Filològica, i ratificada pel Ple de l’IEC. La Gramàtica de la llengua catalana dóna continuïtat a la normativa gramatical que Pompeu Fabra va establir l’any 1918, i es presenta més completa i actualitzada. No introdueix, doncs, canvis substancials, sinó matisos i més flexibilitat, i amplia i detalla la gramàtica de Fabra per donar resposta a qüestions que aquest no va plantejar o que va apuntar molt esquemàticament. Al mateix temps, incorpora les solucions avalades per la tradició i el prestigi social que encara no tenien el reconeixement per part de la norma.

L’obra es caracteritza perquè presenta la norma partint de la descripció gramatical i atenent al marc geogràfic (els parlars) i social (és a dir, els diferents registres), així com, més esporàdicament, a la dimensió oral i escrita. També presenta en primer terme i d’una manera neutra els fets generals que són vàlids en tots els territoris del domini lingüístic català i en tots els registres, i concreta en quins parlars i registres són vàlids els restants, i si una determinada forma és o no és acceptable.

Les quatre grans Cròniques - 15  novembre  2016  

Amb aquest cinquè volum, que inclou l’apèndix i l’índex onomàstic i toponímic, la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC completa l’edició de Les quatre grans Cròniques, que Ferran Soldevila va preparar per a l’Editorial Selecta l’any 1971. El quatre volums anteriors estan dedicats al Llibre dels feits del rei en Jaume (2007), la Crònica de Bernat Desclot (2008), la Crònica de Ramon Muntaner (2011) i la Crònica de Pere III el Cerimoniós (2014).

El darrer volum de l’obra completa l’estudi de les Cròniques amb una panoràmica traçada per Maria Teresa Ferrer titulada Les quatre grans Cròniques: una visió de conjunt, i l’índex toponímic i onomàstic, redactat per Andreu Gabriel i Tomàs, que recull els personatges reals i literaris, els noms geogràfics, els títols de llibres anònims i els conceptes més importants que apareixen a les Cròniques.

Les libèl·lules de Catalunya - 18  octubre  2016  

Les libèl·lules de Catalunya és la primera monografia sobre els odonats al nostre país. L’obra és el resultat de deu anys de treball de camp fet de manera desinteressada pels membres del grup Oxygastra, pertanyent a la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), filial de l’IEC. L’elaboració de Les libèl·lules de Catalunya ha rebut el suport de l’IEC, del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Fundació Mascort i d’altres patrocinadors particulars, i ha estat publicada per l’editorial Brau.

El llibre conté, entre d’altres, els antecedents històrics en l’estudi dels odonats a Catalunya, a més de fitxes de setanta espècies catalogades amb informació com les àrees de distribució, els hàbitats, els períodes d’activitat i vol, l’ecologia i el comportament, i el valor que tenen com a indicadors de qualitat ecològica en els biòtops on es troben. També inclou les principals àrees d’interès odonatològic i l’estat de conservació de les espècies.

Ramon Llull: savi, educador i reformador - 5  octubre  2016  

   Edició en paper

El nou número de la revista semestral Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, se centra en la figura de Ramon Llull amb motiu de la celebració de l’Any Llull. Un dels grans objectius del monogràfic, tal com explica en el text de presentació del llibre Pere Fullana, del Grup d’Estudis d’Història de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears, és «recuperar la relació entre educació i Ramon Llull, però també entre Llull i l’evolució de la Universitat, com a institució acadèmica, casal del debat científic i centre de pensament».

Per mitjà de set articles a càrrec dels principals lul·listes de les Illes Balears, l’obra estudia la influència lul·liana des del segle XIII fins a l’actualitat i amb el fet educatiu com a rerefons. Ramon Llull: savi, educador i reformador posa de manifest com l’intel·lectual mallorquí, en paraules de Fullana, «ha generat debats, ha originat escoles de pensament, ha influït decisivament sobre individus i escoles en indrets diversos, molts dels quals de primeríssim nivell en l’àmbit de la formació acadèmica».

1714 - 20  juliol  2016  

La Guerra de Successió i els seus efectes s’analitzen en un ventall plural d’aspectes: polítics, jurídics, econòmics, socials, militars i policials. L’estudi del procés de la guerra i de les conseqüències que va tenir no es limita a l’àmbit estricte del Principat, ans inclou València, les illes Balears, Sardenya i els comtats del nord de Catalunya. Com a guerra internacional, un dels resultats més remarcables fou l’eliminació de la presència de la monarquia hispànica al Mediterrani, herència de l’antiga Corona catalanoaragonesa, i l’aparició a l’entorn d’altres potències hegemòniques, amb l’efecte d’excloure la monarquia peninsular de les bases tradicionals de la seva política europea. La recuperació posterior, lenta i tanmateix inexorable, de Catalunya representa un esforç i un èxit —relatiu— que res no hauria fet pronosticar l’endemà de l’11 de setembre de 1714. Malgrat la desfeta, el tremp de la consciència col·lectiva va subsistir i, abolides les llibertats, la persistència de la llengua en fou el senyal —ja únic— inequívoc. A tres-cents anys de distància, els estudis aplegats en aquest volum ofereixen perspectives sobre els fets passats que van més enllà de consideracions locals o anecdòtiques, a desgrat de la força punyent que acompanya sempre el record d’una tragèdia col·lectiva. Aquell procés de desfeta i recuperació ha fecundat el pensament polític i moral de Catalunya fins avui, i ha adquirit als nostres dies més actualitat que mai. Perquè si avui hi ha una cosa definitivament clara, tant en termes historiogràfics com polítics, és que la història moderna de Catalunya comença l’endemà de l’11 de setembre de 1714.

La invenció de la terra - 15  juliol  2016  


Publicat originalment en italià l'any 2007 per l'editorial Sellerio de Palerm. Franco Farinelli és un geògraf italià molt reconegut, professor de la Universitat de Bolonya i actual president de l'Associació de Geògrafs Italians. La seva obra, molt original i singular, amb llibres tan importants com La crisi della ragione cartogràfica, del 2009, està abocada a entendre els fonaments de la concepció occidental del món. Per Farinelli, aquesta està marcada, gairebé des del començament, pels intents de representar el món, per dibuixar un cos esfèric en un pla, per la projecció cartogràfica que esdevindria un model que ha estructurat la nostra visió i que, afirma provocativament Farinelli, fins i tot ha creat el mateix territori... De la introducció del llibre i de la traducció d'aquest text, s'ha n'ha fet càrrec Bernat Lladó, un dels més grans estudiosos de l'obra de Farinelli, sobre qui ja elaborà la seva tesi doctoral.

Mercè Rodoreda. Obra plàstica - 15  juny  2016  

La Fundació Mercè Rodoreda de l’Institut d’Estudis Catalans mostra en aquest volum la faceta creativa menys coneguda de l’escriptora. Més de dues-centes obres —entre dibuixos, aquarel·les, collages o esbossos— que ens ajuden a penetrar en el món més íntim de Mercè Rodoreda gràcies a un art lliure i desinhibit que és part indissociable de la seva escriptura i de la seva vida.

Mercè Rodoreda. Obra plàstica és un catàleg raonat de l’obra pictòrica de l’escriptora que reuneix, per primer cop, més de dues-centes obres amb l’objectiu de posar a l’abast dels estudiosos, i de la ciutadania en general, la faceta creativa menys coneguda de l’autora. La catalogació ha estat realitzada per Maria Rosa Villanueva i la conceptualització i l’estructuració del catàleg han estat confiats a Daniel Giralt-Miracle.

Anàlisi històrica de la identitat catalana - 8  juny  2015  

   Edició en paper

Publicat per l’Intitut d'Estudis Catalans, aquest llibre és el resultat d’un projecte de recerca internacional de l’European Science Foundation sobre la pervivència de les regions històriques a Europa. En el marc d’aquest projecte, un equip de reconeguts historiadors catalans dirigit per Flocel Sabaté ha revisat l’explicació tradicional sobre les arrels històriques de la identitat catalana i proposa una explicació més social i econòmica sobre l’origen i la pervivència del país amb una identitat pròpia. L’obra planteja com la confluència de trets socioeconòmics i culturals —començant per la llengua— compartits pels habitants d’un territori progressivament cohesionat, la percepció externa d’aquesta singularitat i el desenvolupament d’institucions pròpies perfilen, des de l’edat mitjana, les característiques d’una identitat catalana que ha evolucionat i perviscut fins als nostres dies.

Els llibres de l’ànima de la Diputació del General de Catalunya (1493-1714) - 7  juny  2015  

   Edició en paper

La Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC ha publicat, sota la coordinació d’Eva Serra, dos volums que recullen la relació de persones i famílies amb drets electorals dins els sistema de representació de la Diputació del General entre el 1493 i el 1714. L’establiment, el 1493, del règim de matrícula (insaculació) a la Generalitat o Diputació General de Catalunya va donar lloc a l’existència dels anomenats llibres de l’ànima, on s’inscrivien totes aquelles dignitats o persones dels tres estaments (braços eclesiàstic, militar i reial) que tenien drets polítics i podien ser «elegides» per a exercir els càrrecs de diputats i oïdor. Les nòmines d’aquests llibres són sovint consultades per tal de situar històricament i políticament persones de la nostra història i del conjunt territorial català.

Francesc Eiximenis (c.1330-1409): el context i l’obra d’un gran pensador català medieval - 7  juny  2015  

  Edició en paper

Entre el 6 i el 15 de març de 1490 va morir, a Perpinyà, Francesc Eiximenis, un dels pensadors catalans més originals, polifacètics i fecunds. Les seves obres van transcendir les fronteres de la Corona catalanoaragonesa i van circular per tot Europa. Coincidint amb el sis-centè aniversari de la seva mort, l’Institut d’Estudis Catalans va declarar el 2009 Any Francesc Eiximenis i va organitzar diferents activitats de caire científic i de divulgació. Aquest llibre conté gairebé totes les intervencions dels experts que hi van participar. El volum s’obre amb unes consideracions preliminars d’Antoni Riera i Melis, que n’és el coordinador científic.

Història de la moneda de la Corona Catalano-aragonesa medieval (excepte els comtats catalans) (1067/1162-1516) - 7  juny  2015  

   Edició en paper

El tercer volum de la col·lecció «Història Monetària Catalana», obra de Miquel Crusafont, traça una panoràmica general dels amonedaments catalans i les seves característiques bàsiques i segueix una cadència cronològica regnat per regnat. Crusafont pren com a base les monedes i un vast recull documental procedent de més de dues-centes fonts, que té l’objectiu de «posar en mans dels investigadors futurs les bases actuals de què podem partir». És, segons explica l’autor, «la primera vegada que podrem trobar tots aquests documents reunits i no pas fragmentats en obres especialitzades dedicades a Catalunya, Mallorca, Sicília o Nàpols, i també la primera vegada que s’ha assajat de reunir totes les bases documentals escampades en una munió d’articles, ben sovint difícils de retrobar».

Martí l'Humà: el darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410), l'Interregne i el Compromís de Casp - 6  juny  2015  

   Edició en paper

«Martí l’Humà no fou un rei transcendental per a la nostra història com Jaume I, però aconseguí tornar a lligar Sicília a la Corona catalanoaragonesa a través del matrimoni del seu fill Martí amb la reina Maria de Sicília, que reinstaurà a l’illa després d’una absència de prop de deu anys. Endegà també l’expedició de Sardenya, que, malgrat la seva mort i la del seu fill Martí el Jove, permeté, deu anys després, el domini total de l’illa». Així s’inicia el primer capítol del llibre, signat per M. Teresa Ferrer i Mallol, dedicat al darrer rei de la dinastia barcelonina, amb el qual es va obrir el congrés celebrat l’any 2010, a l’Institut d’Estudis Catalans, per a commemorar els sis-cents anys de la mort del rei Martí l’Humà. Aquest llibre recull les actes d’aquell congrés internacional, organitzat per la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC.

La Mancomunitat de Catalunya (1914). Simposi del Centenari - 5  juny  2015  

   Edició en paper

L’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, federació de les quatre diputacions catalanes. Va ser el primer pas cap a l’autogovern. Precursora de la Generalitat del 1931 i de la del 1977, la Mancomunitat va ser producte de la coŀlaboració dels partits de Catalunya en un projecte de construcció nacional, i durant els onze anys que va existir va vertebrar i modernitzar el país, desenvolupant línies telefòniques, carreteres, serveis sanitaris, escoles tècniques i biblioteques, alhora que posava les bases de la normalització lingüística. Aquest llibre conté les ponències del simposi organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, el 2014, per a celebrar el centenari de la Mancomunitat, en què diversos especialistes d’àmbits acadèmics diferents van analitzar l’aportació d’aquesta institució cabdal des de tots els vessants.

La catalanofonia. Una comunitat del segle XXI a la recerca de la normalitat lingüística. - 22  abril  2015  

   Edició en paper

La catalanofonia encara ha de recórrer un llarg camí per a assolir la normalitat, que, en el marc d’un ecosistema multilingüe, atorgaria a la llengua catalana una funcionalitat completa i un ús social predominant. És una de les conclusions de Miquel Àngel Pradilla, membre de la Secció Filològica de l'IEC i director de la xarxa CRUSCAT, en aquesta obra. Publicada per l'IEC, es presentarà dimarts, 28 d’abril, a les 18.30 hores, a la Sala Prat de la Riba de l’IEC. Es tracta d’una anàlisi sociolingüística sobre l’estat de la llengua catalana en general i en cada un dels territoris on es parla, i de la pugna de la comunitat lingüística catalana per aconseguir un estatus normal entre les llengües europees.

Catàleg històric general de la premsa en català - 30  març  2015  

   Edició en paper

L’elaboració d’un catàleg històric general de la premsa en català sorgeix com una investigació necessària per tal de revisar i actualitzar els inventaris i catàlegs anteriors. L'objectiu és catalogar la totalitat de les publicacions periòdiques que han aparegut en llengua catalana al llarg de la història. Aquest primer volum, editat per Jaume Guillamet i Marcel Mauri, arrenca dels orígens de la premsa en català i se centra en les publicacions del segle XIX. Aplega més de mig miler de títols corresponents a l’etapa històrica durant la qual neix i evoluciona la premsa en llengua catalana, tenint en compte les condicions polítiques, socials i culturals d’aquest període.

Un llibre recull, per primera vegada, la història conjunta de la Ribagorça, la Llitera, el Baix Cinca i el Matarranya - 27  març  2015  

   Edició en paper

«La història de la Franja encara és molt desconeguda. Són molt poques les persones que poden explicar per què a la Franja es parla català. Faltava una història de conjunt que donés resposta a tot un seguit de preguntes que els llibres d’història en general no contesten.» Aquesta història l’ha recollit l’historiador, escriptor, periodista i activista cultural Joaquim Montclús (Calaceit, el Matarranya, 1957) en el llibre La Franja de Ponent: aspectes històrics i jurídics, que ha editat l’Institut d’Estudis Catalans. El treball s’ha confeccionat a partir d’una important recerca bibliogràfica, històrica i jurídica de cadascuna de les quatre comarques principals que componen les terres de la Franja de Ponent: la Ribagorça, la Llitera, el Baix Cinca i el Matarranya.

La música en el món antic i el món antic en la música - 9  març  2015  

   Edició en paper

En l’antiga Grècia, la música, associada al cant i sovint també a la dansa, és sempre un element important d’un gran nombre de manifestacions tant cíviques com privades. Aquest llibre aprofundeix en el paper que ha tingut en l’antiguitat clàssica i mostra com els elements i els temes del món antic són presents en la música occidental, moderna i contemporània. L’obra, que ha estat editada per Jaume Almirall, recull les conferències presentades en el curs homònim que la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, filial de l’IEC, va organitzar l’estiu del 2010.

Sobre la descomposició electroquímica. Michael Faraday - 7  març  2015  

   Edició en paper

En aquest nou volum de la col·lecció «Clàssics de la Química», la Societat Catalana de Química dóna a conèixer el científic anglès Michael Faraday, considerat possiblement l’experimentador més important del segle XIX i, possiblement, de tots els temps. Tot i que havia nascut en el si d’una família humil i havia rebut una escassa educació acadèmica, la curiositat científica i la tenacitat van fer que Faraday passés de ser l’ajudant del llibreter a un membre destacat de la comunitat científica dins la Royal Institution de Londres. L’experimentació més important del científic anglès va ser en els àmbits de l’electricitat i el magnetisme ―va fonamentar les bases del motor elèctric, va descriure les diferents formes d’inducció magnètica, va descobrir el diamagnetisme i va identificar les línies de força magnètiques―, però aquest volum se centra en algunes de les aportacions més importants que va fer en el camp de la química.

Treballs de la Societat Catalana de Biologia enceta una nova etapa - 25  febrer  2015  

   Edició digital

Amb la publicació del número 65, la revista que la Societat Catalana de Biologia, filial de l’IEC, publica des de l’any 1914 obre una nova etapa. Treballs de la Societat Catalana de Biologia presenta un canvi de format i de continguts, tot i que manté els valors de qualitat i d’actualitat que sempre l’han caracteritzada, i que l’han consolidada com una publicació científica de referència. La nova Treballs combina, en un sol volum d’unes vuitanta pàgines, el clàssic contingut monogràfic de recerca bàsica, puntera i escrita en català per científics de diversos laboratoris del país, amb el contingut d’alta divulgació, entrevistes i articles d’opinió que nodrien l’antiga revista Omnis Cellula. Els articles publicats en el monogràfic d’aquest número revisen alguns dels avenços assolits en immunologia a escala internacional des de la percepció de grups de recerca instaŀlats a Catalunya. La revista es publica en paper i en format digital d’accés obert a l’Hemeroteca Científica Catalana de l’IEC.

Aquest nou número serà presentat el 8 d'abril, a les set del vespre, a la Sala Nicolau d'Olwer de l'IEC.
 

Una dècada de transformacions, projectes i debats territorials - 5  febrer  2015  

En la publicació Deu anys d’Anuari territorial de Catalunya (2003-2012). Una dècada de transformacions, projectes i debats, la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), filial de l’IEC, sintetitza, analitza i interpreta els projectes i debats territorials que s’han desenvolupat entre els anys 2003 i 2012 a Catalunya. L’obra utilitza com a base documental els 1.495 articles, sobre 894 temes diferents, que es van publicar en aquest període de temps, en els diversos volums de l’Anuari territorial de Catalunya. Des del punt de vista del territori, el període que abraça és especialment interessant, atès que comprèn una primera etapa (2003-2007) marcada pel creixement econòmic, la inversió en infraestructures i el boom immobiliari, mentre que l’altra (2008-2012) destaca per la crisi econòmica, creditícia i immobiliària, i la desinversió pública i privada. A aquest panorama, s’hi suma la situació particular de Catalunya, amb unes dinàmiques polítiques marcades per la dialèctica entre el tripartit i l’oposició i també dins els mateixos partits del tripartit. L'obra es presentarà el pròxim 19 de març a l'IEC.

Campanya de donació d’excedents de publicacions de l’IEC - 3  febrer  2015  

L’Institut d’Estudis Catalans durà a terme al febrer una campanya de donació d’excedents de les publicacions de la institució amb l’objectiu de reduir l’estoc de llibres emmagatzemats i alliberar espais per a nous títols.

A partir del 5 de febrer, s’habilitarà la Sala Nicolau d’Olwer (planta baixa de la Casa de Convalescència, seu de l’IEC, carrer del Carme, 47, de Barcelona), com a aparador de llibres perquè les persones que ho desitgin hi puguin recollir exemplars dels títols disponibles. Del 5 al 12 de febrer, l’espai estarà reservat als membres de l’IEC, al personal de l’IEC i als socis de les societats filials. A partir del dia 13 i fins al 27 de febrer, l’oferiment s’obrirà també a totes les altres persones que estiguin interessades en les publicacions de recerca i divulgació especialitzades publicades per l’Institut.

L’horari de recollida de llibres serà de dilluns a divendres, de les 10 a les 13 h i de les 16 a les 19 h. El dissabte 7 de febrer també estarà obert de les 10 a les 14 h. Cada persona es podrà endur, com a màxim, dos exemplars de cada títol.
 

Quin batxillerat necessitem? - 22  gener  2015  

   Edició en paper

Aquesta és la qüestió a la qual vol respondre el llibre, tal com explica en el pròleg Josep González-Agàpito, president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC, per qui «redissenyar el batxillerat és una tasca urgent per respondre a les noves demandes i reptes educatius de la nostra societat». L’obra recull les aportacions que van fer diversos especialistes i professionals sobre aquest tema en el marc del seminari organitzat per la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’IEC, en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, el 28 de setembre de 2012

Terminàlia dedica un monogràfic a la recerca en terminologia - 15  gener  2015  

   Edició digital

El monogràfic del darrer número de la revista Terminàlia està dedicat a la recerca en terminologia. L’entrevista a Josep Lluís Barona Vilar, catedràtic d’Història de la Ciència de la Universitat de València, il·lustra sobre la recerca i la formació de joves investigadors des de l’orientació diacrònica en l’estudi dels textos científics i dels termes. La secció «Dossier» aplega informacions sobre grups de recerca i projectes en curs, i ofereix informació actualitzada de la relació de tesis sobre terminologia. La «Semblança» està dedicada a l’obra i la figura de Lluís Marquet i Ferigle, que des de les enginyeries va convertir l’estudi del llenguatge i del lèxic de la ciència i de les tecnologies en el tema de treball de tota una vida

La Revista de la Societat Catalana de Química, només en format digital - 22  desembre  2014  

   Edició digital

Amb l’objectiu d’aprofitar els avantatges de les noves tecnologies, com per exemple l’accessibilitat i la visibilitat, la Revista de la Societat Catalana de Química inicia amb aquest número una nova etapa en què es publicarà exclusivament en format digital i en accés obert. El primer article d'aquest número, signat per Concepció Rovira ―guardonada amb un dels Premis 2013 IUPAC Distinguished Women in Chemistry or Chemical Engineering―, és una anàlisi de les característiques estructurals i electròniques de les molècules orgàniques que generen materials amb propietats electròniques, amb un èmfasi especial en el disseny del material i la metodologia per a preparar-lo.

La Revista de Tecnologia inicia nova etapa - 21  desembre  2014  

   Edició digital

Amb aquest sisè número, la revista editada per la Societat Catalana de Tecnologia, filial de l’IEC, tanca un cicle amb la intenció de començar una nova etapa en què es publicarà únicament en format digital. Els objectius són agilitar el procés de publicació i augmentar-ne la periodicitat. Obre aquest número l'article titulat «La televisió digital terrestre: un color millor… i alguns grisos», de Jordi Berenguer, que repassa la història de la televisió, cosa que permet entendre, d’una banda, els avenços tecnològics que s’han succeït i com han incidit en la millora de la possible oferta televisiva i, de l’altra, com s’ha anat compaginant la introducció d’aquestes millores amb la compatibilitat i adaptació dels equips existents en cada moment, per a aconseguir un desenvolupament sostenible en aquest àmbit.

Comunicació. Revista de recerca i d'anàlisi - 20  desembre  2014  

   Edició digital

Maria Corominas, firma convidada d’aquest nou número de la revista que edita la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’IEC, fa una síntesi de les jornades Els mitjans de comunicació al servei de la democràcia: present i futur, que es van celebrar a l’IEC els dies 20 i 21 de febrer de 2014. Els quatre articles que hi ha a continuació aborden les qüestions següents: el documental interactiu i transmèdia; el consum de premsa comarcal tradicional i en línia a Catalunya; la convivència del rigor i la llibertat d’expressió a les entrevistes amb contingut pseudocientífic que es publiquen a «La Contra» de La Vanguardia, i la legitimació i deslegitimació de la Via Catalana a la premsa diària.

Neix una nova revista científica per a difondre la recerca dels joves matemàtics - 22  octubre  2014  

   Edició en línia

La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), filial de l’IEC, acaba de publicar el primer número de Reports@SCM, una revista en línia sobre matemàtiques que neix de la voluntat d’ajudar els estudiants i els joves investigadors a fer els primers passos en el món de la publicació de la recerca. Així doncs, s’adreça especialment a investigadors que es trobin a l’inici de la carrera acadèmica, com ara estudiants de màster o de doctorat. La revista, de periodicitat semestral i en anglès, es pot consultar a l’adreça següent: http://reportsascm.iec.cat.

La Crònica de Pere III el Cerimoniós clou el projecte de reedició de Les quatre grans Cròniques - 16  octubre  2014  

   Edició en paper

L’IEC ha publicat la Crònica de Pere III el Cerimoniós, amb què es clou el projecte de reedició de Les quatre grans Cròniques,  que formen un cos historiogràfic que comprèn tot el segle XIII i bona part del XIV. Josep Massot i Muntaner n’ha estat el director, Jordi Bruguera n’ha revisat els textos i Maria Teresa Ferrer ha completat les notes que hi havia fet Ferran Soldevila. El 2007 va aparèixer el volum dedicat a la crònica de Jaume I; el 2008, el de la Crònica de Bernat Desclot, i el 2011, el de la Crònica de Ramon Muntaner. Està previst que s’hi afegeixi un volum complementari amb l’índex de noms de les quatre cròniques.

La Guerra de Successió a partir dels dietaris i les memòries personals de catalans de l’època - 13  octubre  2014  

   Edició en paper

Les penúries, les misèries del dia a dia, la violència de la guerra, són les preocupacions quotidianes de pagesos, senyors, advocats, notaris o militars escrites en dietaris i documents de l’època de la Guerra de Successió, que han estat recollides en el llibre Antologia de memòries i dietaris personals catalans sobre la Guerra de Successió, publicat per la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC. Es tracta d’escrits que aporten una informació única i de primera mà i que són un instrument ideal per als historiadors per a retrobar elements que la història oficial no revela, o bé s’hi poden trobar fets i elements desconeguts fins ara, tant en l’àmbit local com de país.

L'Arquitectura domèstica d'època tardorepublicana i altimperial a les ciutats romanes de Catalunya - 12  octubre  2014  

   Edició en paper

«L’arquitectura privada és un camí excel·lent per a endinsar-se en la vida quotidiana i la realitat dels antics, per a aproximar-se a com es relacionaven, com menjaven, com dormien, com jugaven, com gaudien els nostres avantpassats [...]» Així ho explica Ada Cortés, autora d’aquest estudi sobre l’arquitectura domèstica a les ciutats romanes de Catalunya en època tardorepublicana i altimperial. L’obra recull, sistematitza i estudia un conjunt important de documentació arqueològica complexa, per bé que fragmentària i desigual, que va des dels nombrosos exemplars de cases d’Empúries fins als quatre exemplars de Barcino, passant, entre altres, pel significatiu conjunt de Baetulo.

Catalan Historical Review, número 7 - 11  octubre  2014  

   Edició en línia

El setè número de la revista que publica, en català i anglès, la Secció Històrico-Arqueològica fa balanç dels grans temes de la història dels països de llengua catalana. Ell primer dels articles analitza la influència dels grecs a la costa est de la península Ibèrica i se centra en els assentaments colonials i els ritmes del comerç amb les societats ibèriques. Els quatre articles següents són: «Les arts plàstiques de l’època del Barroc al Principat de Catalunya i als comtats de Rosselló i Cerdanya», «Catalunya en el procés de construcció de l’Estat modern espanyol (segles XVI-XVIII). Una aproximació interpretativa», «Esport, societat i identitat col·lectiva a la Catalunya contemporània» i «Joan Maragall: poeta, intel·lectual i pensador».

‘Nomenclátor que comprende las poblaciones… de España (1860)’. Edició de la informació referida a les terres de parla catalana - 5  octubre  2014  

  Edició en paper

El Nomenclátor que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc., de las cuarenta y nueve províncias de España, elaborat l’any 1860 i publicat per la Junta General de Estadística, és una obra de més de 4.500 pàgines, que conté la relació de noms de lloc més extensa mai publicada referida al conjunt de l’Estat. Pel que fa a Catalunya, aquesta estadística recull més de 27.000 noms de lloc. L’interès històric, geogràfic i lingüístic que té, i el fet que es tracta d’una obra pràcticament introbable, ha portat la Societat Catalana de Geografia, filial de l’IEC, a compilar en un disc compacte el miler de pàgines que fan referència a les terres de llengua catalana. L'edició es completa amb un ampli estudi introductori, a càrrec de Jesús Burgueño, que explica com es va gestar i analitza el poblament de Catalunya a mitjan segle XIX, i inclou també una cartografia detallada del poblament, agrupat i dispers, de la Catalunya de l’any 1860.

Una obra recull els estudis de Jordi Carbonell sobre Joan Roís de Corella - 23  juliol  2014  

   Edició en paper

Amb motiu del norantè aniversari de Jordi Carbonell, s’ha publicat el llibre L’obra de Joan Roís de Corella, que recull tots els seus estudis sobre l’escriptor valencià. El llibre és una coedició de l’Institut d’Estudis Catalans, la Universitat de Califòrnia (Publications of eHumanista) i l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA, i ha estat a cura d’Antoni Ferrando. L’obra, a més dels treballs de Carbonell, inclou un pròleg d’Isidor Marí, titulat «Jordi Carbonell, la flama encesa que apaga el foc de la discòrdia» i dos estudis, dues aproximacions al món de Carbonell, d’Antonio Cortijo i Antoni Ferrando. Com ha dit el mateix Jordi Carbonell, aquesta obra uneix l’IEC, «on vaig néixer com a inteŀlectual», el País Valencià, «el centre del meu país, els Països Catalans» i Joan Roís de Corella, un dels seus principals centres d’estudi.

Ments abstractes, un llibre que retrata per dins i per fora trenta-cinc matemàtics d’arreu del món - 17  juny  2014  

   Edició en paper

 

Les reflexions, que acompanyen els retrats fets per Francesc Creixell i Fernando Rascón, intenten respondre a qüestions com ara: com són els que es dediquen a fer recerca matemàtica? Què els mou a fer aquesta feina sacrificada, difícil, gairebé obsessiva i, generalment, no prou valorada? Reflexions i fotografies es complementen amb la perspectiva de científics d’altres àmbits i d’escriptors, que copsen tota la dimensió humana del treball matemàtic: Salvador Cardús, Jorge Wagensberg, Adolf Tobeña, Daniel Giralt-Miracle, Joan Barril i David Jou. El llibre ha estat editat conjuntament pelCentre de Recerca Matemàtica (CRM) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Enclavaments lingüístics i comunitats locals. El català a Sardenya, al Carxe i entre els gitanos catalans - 16  maig  2014  

   Edició en paper

El treball, editat per la Càtedra UNESCO de diversitat lingüística i cultural de l’IEC, conté vuit articles, a més d’una presentació i un text introductori de Joan A. Argenter, editor de l’obra, centrats en l’anàlisi dels enclavaments lingüístics. És a dir, zones estrictament limitades on una comunitat amb una llengua està envoltada per una comunitat lingüística amb una llengua diferent. En concret, l’estudi se centra en els casos de l’Alguer, del Carxe i dels gitanos catalanoparlants de França.

Cartes a un jove científic - 15  maig  2014  

    Edició en paper

 

El biòleg i naturalista nord-americà Edward O. Wilson (1929) utilitza l’estil epistolar per a aconsellar els investigadors presents i futurs, i comparteix el seu coneixement amb les noves generacions de científics. Joandomènec Ros, president de l'IEC, s’ha encarregat de la traducció del llibre al català i explica, en la presentació, que el lector «n'obtindrà ensenyaments que l’ajudaran a entendre el món, la natura i la ciència, i gaudirà llegint un dels grans divulgadors de la ciència de tots els temps».

Fonètica i fonologia experimentals del català. Vocals i consonants - 8  maig  2014  

   Edició en paper

 

La finalitat d’aquest llibre és contribuir a una caracterització més precisa de les vocals i consonants i d’alguns processos fonològics dels dialectes del català, a partir de dades articulatòries i acústiques obtingudes en el laboratori mitjançant tècniques d’anàlisi fonètica com l’electropalatografia, l’electroglotografia i l’espectrografia. El darrer capítol es mostra algunes tendències fonètiques generals dels dialectes en vista de les dades experimentals exposades en els capítols precedents.

En recordança d'Enric Lluch - 8  maig  2014  

   Edició digital

 

Aquest número de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia està dedicat a recordar la figura del geògraf Enric Lluch, que va morir el 4 de desembre de 2012. La recordança d’Enric Lluch s’inicia amb la reproducció d’una conferència pronunciada per ell mateix el 9 de juny de 1994, titulada «Els pobles iugoslaus». També es reprodueix la conferència que Oriol Nel·lo va pronunciar el 4 de juny de 2013 en l’acte d’homenatge a Enric Lluch celebrat a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, titulada «Quatre lliçons d’Enric Lluch».

Un monogràfic sobre la taula periòdica, el nou número de la revista EduQ - 5  maig  2014  

   Edició digital

 

 

La taula periòdica, descoberta a partir de la llei periòdica de Mendeléiev l’any 1869, va esdevenir, al cap dels anys, l’eix vertebrador de la química. L’aplicació de la taula periòdica dels elements ha anat canviant al llarg del temps i, avui, el seu ús és força diferent del que va tenir des del seu descobriment fins a mitjan segle XX. En l’últim número de la revista sobre educació de la química, EduQ, diversos científics catalans fan una revisió de la taula periòdica des dels seus camps d’especialitat. El monogràfic ha estat coordinat per Pilar González Duarte, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC.

Treballs de la Societat Catalana de Biologia analitza les malalties del segle XXI - 19  març  2014  

   Edició digital

   Edició en paper

L’objectiu d’aquest número és revisar la nova medicina, el desenvolupament espectacular que s’ha produït en les darreres dècades, que ha anat associat a una sèrie de desenvolupaments tecnològics i un coneixement cada vegada més profund del perquè i del com emmalaltim, i també sobre què podem fer per a guarir i prevenir la malaltia. Aquest volum recull els articles d’especialistes en els diferents àmbits que es tracten, que són representatius dels canvis que ja s’han començat a veure.

Es publica el tercer volum de la col·lecció «Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia (AVOThO)» - 12  març  2014  

  Edició en paper

La col·lecció «Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia (AVOThO)» és un projecte d’edició de les obres teològiques completes d’Arnau de Vilanova (1235-1311). El projecte està dirigit per Josep Perarnau i coeditat per l’Institut d’Estudis Catalans i la Facultat de Teologia de Catalunya, sota els auspicis de la Unió Acadèmica Internacional (UAI). El primer volum de la col·lecció, De semine sripturarum. Allocutio super significatione nominis Tetragrammaton, es va publicar l’any 2004 amb un extens estudi introductori. El segon volum, Alphabetum catholicorum ad inclitum dominum regem Aragonum pro filiis erudiendis in elementis catholicae fidei. Tractatus de prudentia catholicorum scolarium, va sortir l’any 2007, i ara es publica el tercer volum, Tractatus de tempore adventus Antichristi: ipsius et aliorum scripta coæva.

Es publica el quart volum del Petit atles lingüístic del domini català, de Joan Veny - 25  febrer  2014  

   Edició en paper

En quins punts del domini lingüístic català en diuen civada o avena, de l’ordi? On el blat de moro es coneix per blat indi, panís o moresc? On de l’arada, en diuen aladre, aper o arreu? La resposta a aquestes preguntes es pot trobar en el quart volum del Petit atles lingüístic del domini català, de Joan Veny, membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Editat per l’IEC, és un atles lingüístic interpretatiu basat en el quart volum de l’Atles lingüístic del domini català (ALDC), dedicat al camp i als cultius i que aporta material lingüístic i etnogràfic de cent noranta localitats de tot el domini català. Aquest volum del Petit atles conté cent vint-i-un mapes seleccionats del quart volum de l’ALDC i inclou un mapa comparatiu, vint-i-sis mapes fonètics i noranta-quatre mapes lèxics.

Societat catalana 2013 s’endinsa en l’anàlisi dels moviments socials com a reacció a la situació econòmica i política actual - 12  febrer  2014  

   Edició en paper

   i digital

«La distància creixent entre ciutadans i polítics, l’extensió de la corrupció, la progressiva desafecció dels catalans que s’ha anat traduint en una afirmació prou massiva en favor del dret de decidir i d’una potencial independència, la consciència que l’Estat espanyol s’enfonsa, el nombre creixent de persones i moviments que comparteixen la insubmissió civil, fiscal, social, cultural, la força dels moviments socials... són signes comprovables d’uns canvis en profunditat.» Aquesta és la situació que el sociòleg Jordi Estivill descriu en la introducció de l’anuari Societat Catalana 2013, que publica l’Associació Catalana de Sociologia (ACS), filial de l’IEC, amb l’objectiu de reflexionar sobre la realitat social i política del país. Societat Catalana 2013 es presentarà a l’IEC el 14 de febrer, a les set del vespre. El llibre recull les reflexions de diferents autors, molts d’ells implicats també activament en els moviments, les manifestacions i les problemàtiques que analitzen, com ara Ada Colau o Ivan Miró.

Es reedita Costums sobre termenals, camins i aigües, publicat el 1921 per l’Oficina d’Estudis Jurídics de la Mancomunitat - 11  febrer  2014  

  Edició en paper

La Societat Catalana de Geografia, filial de l’IEC, s’afegeix a la commemoració del centenari de la Mancomunitat amb la reedició d’aquest volum, que mai no ha estat digitalitzat ni reeditat i que és rar trobar-lo a les biblioteques. L’obra il·lustra els lectors sobre el que l’Oficina anomenava «les tres servituds rústiques cabdals», que són d’alt interès per a tothom que tingui terra de pagès o que, encara que no en tingui, hi hagi d’intervenir. Segons Jesús Burgueño, autor de l’estudi introductori, l’obra és també d’interès per al geògraf que planifica i intervé en el territori, atès que «no podem construir un nou discurs geogràfic desconeixent el llegat del passat». El costumari té, a més, un interès lingüístic evident: el gavadal de vocabulari que aplega ja va ser emprat com a font pels autors del Diccionari català-valencià-balear, Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll. El llibre es presenta a l'IEC el dijous 13 de febrer, a les set del vespre.

Inversió tectònica i evolució estructural de la Cordillera Oriental meridional (Valles Calchaquíes, NW de l’Argentina) - 4  febrer  2014  

   Edició en paper

En aquest treball, reconegut amb el Premi Josep R. Bataller de Geologia de l’IEC l’any 2010, Núria Carrera analitza l’estructura geològica de la Cordillera Oriental meridional, als Andes del nord-oest de l’Argentina, amb l’objectiu d’entendre el paper que hi ha tingut la inversió tectònica, és a dir, la reutilització de les mateixes falles al llarg dels temps geològics, amb moviments oposats a causa dels canvis de la situació geodinàmica.

La terminologia en les ciències de la vida, en la química i en el món educatiu - 23  gener  2014  

   Edició digital

Aquest volum número 4 de la col·lecció «Memòries de la Societat Catalana de Terminologia» recull diferents treballs dels darrers seminaris i jornades organitzats per la SCATERM. Mercè Durfort dedica un article als problemes terminològics de la biologia cel·lular, M. Antònia Julià escriu sobre els criteris terminològics en ciències de la vida i de la salut i Ricard Roca presenta els recursos terminològics en línia de les ciències de la vida. Pel que fa a la nomenclatura de química, el llibre recull els articles de Salvador Alegret sobre l’adaptació dels llibres de la IUPAC al català, el d’Àngel Messeguer sobre nomenclatura de química orgànica, el d’Òscar Aznar sobre nomenclatura de química analítica i el treball de Josep M. Mestres sobre les edicions del manual de referència Magnituds, unitats i símbols en química física. I, pel que fa a l’àmbit educatiu, Montserrat Serra presenta un treball sobre els recursos terminològics per al món educatiu, Eva Cabrera tracta de les eines que hi ha per al treball de la terminologia a l’aula i Rosa Estopà dedica un article als recursos per a treballar el lèxic especialitzat a l’escola.

Com percebien i designaven els grecs el seu espai? - 22  gener  2014  

   Edició en paper

Ouranós-Gaia. L’espai a Grècia III: anomenar l’espai recull les aportacions del III Col·loqui Internacional sobre la Concepció de l’Espai a Grècia Cel i Terra: anomenar l’espai a Grècia, coorganitzat per la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, filial de l’IEC, i l’ICAC el 2010. Es tracta del tercer volum sobre la concepció de l’espai a Grècia editat pel projecte de recerca L’espai segons el veien i el pensaven els grecs. El llibre aborda, des dels estudis actuals del món antic, la manera com els grecs percebien, delimitaven, organitzaven i designaven el seu espai, i posa l’èmfasi en l’ús de les paraules i dels noms que filòsofs, legisladors, dramaturgs, astrònoms, escriptors, pintors i habitants de les ciutats han fet per organitzar el paisatge, el territori i el món i fer-los intel·ligibles.

‘Scripta’ mallorquina, una anàlisi exhaustiva i precisa de la llengua escrita a Mallorca - 20  gener  2014  

   Edició en paper 

La ‘Scripta’ mallorquina, a cura de Joan Veny i Àngels Massip, és una selecció de textos que van del segle XIV al segle XXI i que ofereixen una àmplia perspectiva de la llengua escrita a Mallorca. Presenta temàtiques i gèneres tan diversos com poden ser les rondalles, els inventaris, els testaments, els sermons, la lexicografia o el teatre popular. El valor d’aquesta obra rau, precisament, en la gran quantitat de textos recollits, un total de tres-cents quaranta-set, que van acompanyats d’una anàlisi exhaustiva i precisa de les característiques gràfiques (per mitjà de les quals es reflecteixen les fonètiques), morfològiques, sintàctiques i lèxiques més remarcables del text i que en defineixen la llengua com a varietat mallorquina. L'obra forma part del projecte de recerca Diatopia i canvi lingüístic. ‘Scripta’ i variació dialectal (FFI 2012-36000) i complementa la ‘Scripta’ eivissenca i la ‘Scripta’ menorquina.

Estudi de les publicacions de l'IEC fins a la Guerra Civil - 20  gener  2014  

   Edicio en paper

 

 

El llibre, del filòleg Pere Quer, té per objectiu contribuir al coneixement de la història de les publicacions de l’IEC, des que es fundà fins a la Guerra Civil. Està dividit cronològicament en tres capítols. En el primer, «L’etapa fundacional», s’analitzen els primers passos de l’Institut, des que es va constituir, el 1907, amb una sola secció —la Històrico-Arqueològica— fins a la seva estructuració, el 1911, en tres seccions —se n’hi incorporaren dues de noves: la Secció Filològica i la Secció de Ciències. El segons capítol «L’expansió», comprèn del 1911 al 1923, període en què culmina la consolidació de l’Institut. Finalment, el tercer capítol, «Ombres i llums: de la dictadura a la guerra, passant per la República (1924-1939)», recull aquesta etapa de quinze anys, políticament i socialment molt agitada.

Crisis frumentàries, iniciatives privades i polítiques públiques de proveïment a les ciutats catalanes durant la baixa edat mitjana - 17  gener  2014  

   Edició  en paper

 

 

 

L’obra recull un conjunt d’articles fruit del programa de recerca de l’Institut «Escassetats, caresties, fams i mortaldats a Catalunya a l’edat mitjana: les crisis alimentàries i la seva gestió». Els articles són reflexions sobre la cronologia i l’abast geogràfic de les crisis del cereal, les causes endògenes i exògenes que les van produir i els efectes econòmics, socials, polítics i mentals que van provocar. Consta d'un vast pròleg en què el director del programa de recerca, el membre de la Secció Històrico-Arqueològica Antoni Riera i Melis, exposa informació de context sobre com la historiografia europea ha abordat al llarg del temps les escassetats, les caresties, les fams i les mortaldats, i planteja quina és la proposta científica elaborada en el marc del programa de recerca de l’IEC.

Jaume Massó i Torrents i la modernitat, 1863-1943. De L’Avenç a l’Institut d’Estudis Catalans - 25  novembre  2013  

   Edició en paper

 

 

 

El llibre d’Albert Balcells, membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, repassa la vida i l’obra de Jaume Massó i Torrents (Barcelona, 1863-1943), un dels vuit membres fundadors de l’Institut i el principal promotor de la Biblioteca de Catalunya, a què es va consagrar. Excursionista, recol·lector de cançons populars, periodista, poeta, narrador, editor d’obres antigues de la literatura catalana i catalogador de manuscrits, va ser un gran especialista en poesia trobadoresca. Amb només divuit anys, va fundar amb Ramon Casas i Josep Meifrèn la revista L’Avens, una capçalera que, a més d’iniciar el Modernisme, va tenir un paper tant o més important com a editorial, impremta i llibreria. L’estudi de Balcells es complementa amb una selecció d’articles i discursos de Massó i Torrents.

Ja es pot consultar el tercer número de la revista Catalan Social Sciences Review - 18  novembre  2013  

   Edició digital

«Albert Camus, a personal profile» o «Internet in the feminine: Using feminine strategies in hacker culture» són alguns dels articles que inclou aquest nou número de la revista. La Catalan Social Sciences Review és una revista digital en llengua anglesa, de periodicitat anual, que aplega articles de l’àmbit de les ciències socials publicats originalment en català en diverses revistes científiques. Aquesta publicació, editada per la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC, té per objectiu afavorir la difusió internacional de la producció científica sobre les ciències socials en català.

Es publica el cinquè volum de l'Ager Tarraconensis - 31  octubre  2013  

   Edició en paper

 

Aquesta obra recull vint-i-vuit comunicacions presentades en el simposi internacional L’ager Tarraconensis. Paisatge, poblament, cultura material i història, celebrat a Tarragona el 27 i 28 d’octubre de 2010, de les quals s’extreuen reflexions i coneixements nous sobre el conjunt de l’espai de la ciutat romana, del paisatge, tractat com un sistema. Les aportacions se centren en l’evolució del paisatge al Camp de Tarragona i en altres regions del món romà, en la varietat de les primeres estratègies de control romà del territori, en les tipologies i l’evolució dels establiments, en aspectes econòmics i en la dinàmica del poblament, sense faltar-hi alguna aportació de l’epigrafia.

Jordi Julià reivindica l’obra poètica de Mèrcè Rodoreda - 30  octubre  2013  

   Edició en paper

L’Editorial Eumo i la Fundació Mercè Rodoreda de l’IEC han publicat el llibre L’abrupta llengua. Mercè Rodoreda una poeta a l’exili, en què l’autor, Jordi Julià, presenta l’escriptora com una poeta rigorosa i amb consciència d’ofici i la situa entre les principals figures líriques catalanes. Jordi Julià fa un primer pas per explicar, tot barrejant l’estudi històric i la comprensió de text, els motius que van portar Rodoreda a escriure poesia, per què va escollir unes formes i uns temes determinats, per què va anar modificant l’estil i quines van ser les vies de difusió dels seus versos.

La filosofia grega de Tales a Plató, de John Burnet, en català - 17  octubre  2013  

   Edició en paper

 

La Societat Catalana de Filosofia, filial de l'IEC, presenta la traducció catalana d’un dels treballs més significatius de John Burnet (1863-1928), un dels filòlegs clàssics escocesos més eminents del seu temps. La filosofia grega de Tales a Plató, que ha estat traduït per Harold Roig, recull els eixos interpretatius fonamentals de l’obra de John Burnet: el caràcter «científic» del pensament filosòfic grec, el relleu filosòfic atorgat a Sòcrates que troba el seu fonament històric en els textos del Corpus ptatonicum —el treball més consultat de Burnet— i la determinació d’allò que formava el pensament pròpiament platònic, recolzat en els diàlegs de maduresa.

Es publiquen els números 5 i 6 de la Revista d’Història de la Filosofia Catalana - 2  octubre  2013  

  Edició en línia

La Revista d’Història de la Filosofia Catalana (Journal of Catalan Intel·lectual History) és una publicació en línia i en paper, editada en català i en anglès, que té el propòsit de promoure i difondre internacionalment els estudis de filosofia en català, especialment la contemporània. Recentment, s’han publicat en format d’accés obert els números 5 i 6. La publicació ofereix articles de temes específics i conté comentaris crítics de novetats editorials, documentals i bibliografies d’autors que han estat treballant en el camp de la filosofia al llarg dels segles XIX, XX i XXI. La revista està editada per les entitats següents: la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona, la Universitat de València, la Universitat de les Illes Balears, la Societat Catalana de Filosofia, la Societat de Filosofia del País Valencià, l’Associació Filosòfica de les Illes Balears, l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut de Dret i Tecnologia de la UAB i, finalment, l’Institut Ramon Llull.

Els cartells del franquisme, analitzats en el nou llibre de l'historiador Alfred Pérez-Bastardas - 18  setembre  2013  

   Edició en paper

 

 

L'obra és fruit de la investigació portada a terme per l'historiador Alfred Pérez-Bastardas sobre els cartells publicats a Barcelona per la Falange entre els anys 1940 i 1951, i que fins ara havien estat molt poc coneguts. El llibre analitza la propaganda franquista per mitjà d’aquests cartells, que anaven destinats a tallers, fàbriques, oficines, obradors, centres culturals, caixes d’estalvis, bancs i escoles de formació professional, per donar a conèixer, mitjançant frases extretes, els discursos que els jerarques de la dictadura franquista pronunciaven en defensa del règim i de la seva política. L'obra ha estat publicada per l'Editorial Base, amb la col·laboració de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'IEC.

Es publica el sisè número de la revista Catalan Historical Review - 3  setembre  2013  

   Edició en línia

El nou número de la revista, que publica anualment la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC en català i en anglès, inclou sis articles sobre temes que abracen des de l’art rupestre a l’arc mediterrani de la península Ibèrica fins al catalanisme i els moviments d’emancipació nacional a la resta d’Europa, entre el 1885 i el 1939. També hi ha les notes necrològiques de Jordi Castellanos, Manuel Mundó i de Giovanni Lilliu, a més de les semblances biogràfiques de Dolors Bramon i Jordi Casassas, nous membres numeraris de la Secció Històrico-Arqueològica.

Publicat el nou número de la revista Estudis Romànics - 23  juliol  2013  

   Edició en paper

 

La geminació consonàntica i la variació vocàlica en l’asturià, la classificació de les unitats fraseològiques idiomàtiques o la pronunciació de les vocals en els topònims dels Països Catalans són alguns dels temes tractats en els articles d’aquest número de la revista Estudis Romànics, que des del 1947, i amb una periodicitat anual, acull treballs de dimensió lingüística, filològica i literària sobre les llengües i literatures romàniques. En l’apartat «Miscel·lània» es troben apunts sobre les concordances lingüístiques celtibèriques, sobre els estudis de l’espanyol sefardita, la creativitat lèxica en la traducció catalana de l’Ulisses de Joyce o els límits de la Romània occidental, entre d’altres,

 

La terminologia mèdica centra el nou número de Terminàlia - 10  juliol  2013  

   Edició en línia

 

 

 

 

 

El monogràfic de la Societat Catalana de Terminologia està construït a partir d’una entrevista, un dossier, la secció «Espai de trobada» i una semblança. L’entrevista és a la biòloga Anna Veiga. En el dossier s’inclouen tres peces ―una sobre el Diccionari enciclopèdic de medicina, una altra en la qual s’exposa la funció de la Classificació Internacional de Malalties com a eina per a garantir la qualitat de la documentació mèdica i, finalment, un article breu que versa sobre la necessitat de disposar de recursos terminològics actualitzats en l’àmbit de la salut. La secció «Espai de trobada» obre als lectors les portes de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i del Museu d’Història de la Medicina i, finalment, la secció «Semblança» està dedicada al pediatre Oriol Casassas, mort el 2012. El número es complementa amb dues ressenyes sobre terminologia mèdica i tres articles, a banda del monogràfic.

La importància del pensament pedagògic, la filosofia i la història de l’educació - 4  juliol  2013  

   Edició en línia

 

El número 21 de la revista Educació i Història és el monogràfic titulat «Influències i vigències del pensament pedagògic contemporani en l’inici del segle XXI». L’obra aplega set treballs elaborats des de diferents enfocaments teòrics i historiogràfics i amb diferents interessos temàtics. Els treballs indaguen les idees i els raonaments pedagògics del passat i els posen en relació amb els del present perquè, tal com s’afirma en la introducció, «tant els que duen a terme l’acció educativa com els que la pensen han de ser conscients de la tradició que els ha dut fins aquí i dels actuals corrents de pensament que debaten com cal orientar el futur».

Mercè Rodoreda en quaranta-tres entrevistes - 2  juliol  2013  

   Edició en paper

 

L’obra, a cura d’Abraham Mohino i publicada per la Fundació Mercè Rodoreda de l’IEC, recull les entrevistes fetes a l’escriptora entre els anys 1966 i 1983. Montserrat Roig, Joaquín Soler Serrano, Sempronio, Màrius Carol, Carmen Alcalde, Mercè Vilaret, Lluís Permanyer, Agustí Pons o Robert Saladrigas són alguns dels periodistes i escriptors que van entrevistar Rodoreda. El resultat és un preciós testimoniatge històric de l’escriptora, amb dos grans nuclis d’interès: el primer és la construcció del mite personal i el segon, l’ofici d’escriptor. Per mitjà de la successió de diàlegs, es penetra en l’estudi del pensament literari i dels ressorts creatius de Rodoreda.

Atles lingüístic del domini català Vol. VI - 2  juliol  2013  

   Edició en paper

 

Aquest volum està dedicat a les matèries relacionades amb la vida pastoral i els animals domèstics i conté més de dues-centes paraules, amb els mapes corresponents, que permeten observar les variacions lingüístiques de cada localitat gràcies a les transcripcions fonètiques de cada mot. L’Atles lingüístic del domini català, de Joan Veny i Lídia Pons, editat per l’IEC, és fruit d’un projecte iniciat per Antoni M. Badia i Margarit i Germà Colón el 1964 i consistirà en un total de nou volums. Es tracta d’una obra de referència per a estudiosos, que forma part d’un projecte de reconegut valor etnogràfic i de gran utilitat per a la normativització de la llengua.

Es publica en català Fonaments d'economia, l'obra de referència de Krugman, Wells i Graddy - 20  juny  2013  

  Edició en paper

 

 

 

 

 

Aquesta publicació omple el gran buit existent en el panorama de traduccions al català de llibres d’economia de nivell universitari. L’amplitud dels temes que cobreix el llibre així com la gran capacitat dels autors a l’hora de transmetre els coneixements d’una manera rigorosa però clara i, fins i tot, entretinguda fan d’aquesta obra tota una referència entre els estudiants i el públic més general interessats en l’economia. Tal com destaca Jordi Galí en el pròleg del llibre, «el lector es troba davant d’una oferta intel·lectual que difícilment podrà rebutjar». Publicada per l'Editorial Reverté, l'obra s’emmarca dins el projecte Scriptorium —impulsat per l’IEC, la Fundació Alsina i Bofill, la Fundació Joaquim Torrens-Ibern i la Fundació Congrés de Cultura Catalana—, que té per objectiu publicar en català llibres de text universitaris bàsics i contribuir, en aquest cas, a fixar la terminologia tècnica d’economia en català, la qual sovint planteja dubtes a professors, estudiants i professionals.
 

Es publica el segon volum de l’Obra completa de Valentí Almirall, que aplega els textos que va publicar entre el 1880 i el 1884 - 11  juny  2013  

  Edició en paper

 

 

La Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC publica el segon volum de l’obra completa de Valentí Almirall (Barcelona, 1841-1904), considerat el forjador del catalanisme polític. El llibre aplega els textos públics d’Almirall publicats entre el 1880 i el 1884, entre els quals s’inclouen el gruix dels articles del Diari Català i les intervencions en el Congrés Catalanista i en el Centre Català, així com un ampli ventall de col·laboracions en publicacions diverses ―de La Il·lustració Catalana a L’Avenç, passant per L’Arc de Sant Martí. Recull també els textos que va dedicar als seus models d’estat (Suïssa i els Estats Units), a més de cròniques de viatges per Europa, com les aparegudes en La Renaixença i El Diluvio. L’edició, la introducció i les notes de són a cura de Josep M. Figueres.

Es presenten les Obres completes de Pompeu Fabra i es culmina un projecte iniciat l’any 2002 - 28  maig  2013  

   Edició en paper

 

 

Amb la publicació del novè i darrer volum de les Obres completes de Pompeu Fabra es culmina un projecte iniciat fa més d’una dècada sota la direcció de Jordi Mir i de Joan Solà que posa a l’abast del públic, convenientment editada i ordenada, l’obra de Pompeu Fabra, fins ara dispersa i difícil de consultar. La presentació es farà el dijous 30 de maig, a les set del vespre, a la Sala Prat de la Riba de l’IEC. Aquestes Obres completes són el resultat d’un projecte de recerca de l’Institut d’Estudis Catalans, la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, fruit d’un conveni de col·laboració signat l’any 2002. Els nou volums que les formen recullen des de la bibliografia essencial de Fabra fins a escrits ignorats i fins i tot inèdits.

Enric Moles i Ormella, protagonista del darrer número dels «Clàssics de la Química» - 27  maig  2013  

   Edició en paper

En complir-se enguany el cent trentè aniversari del naixement d’Enric Moles i Ormella —el químic català de més prestigi i renom internacional de la primera meitat del segle XX—, la Societat Catalana de Química, filial de l’IEC, ha publicat la traducció comentada d’un dels seus articles més representatius, acompanyada d’unes notes sobre la seva biografia. Amb el títol Determinació de pesos moleculars de gasos pel mètode de les densitats límit, el llibre es presentarà el 29 de maig, a les set del vespre, a la Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC.

El dialecte d'Alacant, de Pere Barnils i Giol, en català - 22  maig  2013  

   Edició en paper

 

El dialecte d’Alacant és el títol de la tesi doctoral de Pere Barnils, publicada en alemany el 1913, que ara ha estat traduïda al català i contextualitzada per Ferran Robles i Sabater, i publicada per la Secció Filològica de l’IEC i l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. El llibre recull els resultats del periple de Barnils per terres valencianes l’estiu del 1911 a la recerca dels límits del domini lingüístic català i la zona de transició amb el castellà. L’obra és, essencialment, una representació general del sistema fonètic de la parla de comarques meridionals valencianes, amb anotacions sobre el lèxic i una completa relació de paradigmes verbals segons la conjugació alacantina.

Albert Balcells explora en el seu últim llibre l'impacte de la Guerra Civil en el Parlament de Catalunya i la Universitat de Barcelona - 14  maig  2013  

   Edició en paper

El Parlament de Catalunya es va constituir al final del 1932; un any més tard, la Universitat de Barcelona es va dotar d’un estatut d’autonomia. L’activitat de l’un i de l’altra es va col·lapsar amb l’esclat de la Guerra Civil, però es va reprendre l’estiu del 1937. Albert Balcells, membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, explora a La Universitat de Barcelona i el Parlament de Catalunya durant la Guerra Civil de 1936 el trasbals que el conflicte bèl·lic va representar per a aquestes dues institucions, que havien estat pensades per a un context de pau, i com i per què van aconseguir sobreviure.

Apunts i contrapunts sociolingüístics de Francesc Vallverdú en el marc del centenari de les Normes ortogràfiques - 8  maig  2013  

   Edició en paper

Amb l’avinentesa del centenari de les Normes ortogràfiques, Francesc Vallverdú ha aplegat nou articles i comunicacions en la publicació Apunts i contrapunts sociolingüístics. Són treballs sobre sociolingüística, de procedència molt diversa, fets públics en els últims deu anys. Són pinzellades de diversa magnitud i intensitat a qüestions sociolingüístiques d’actualitat: des dels principals reptes amb què es troba avui la sociolingüística fins a aspectes relacionats amb la normalització lingüística. Així, per exemple, s’hi recull l’article «Les idees sociolingüístiques abans de les Normes de 1913», publicat en el número 57 de la revista de la Universitat de Montpeller Lengas. Revue de Sociolinguistique, l’any 2005, o la comunicació que va presentar a la Universitat de Viena el 24 de setembre de 2010 en el marc de les Jornades Germano-Catalanes anuals.
 

Arrels germàniques de la matemàtica contemporània, Premi Crítica Serra d’Or 2013 - 3  maig  2013  

   Edició en paper

 

El Premi Crítica Serra d’Or 2013 de recerca, en la modalitat d’altres ciències, ha estat concedit a l’obra Arrels germàniques de la matemàtica contemporània, dirigida per Pilar Bayer, catedràtica d’àlgebra de la Universitat de Barcelona i membre de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC, que n’és també l’autora juntament amb Jordi Guàrdia i Artur Travesa. El llibre, editat per la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut, fa una aproximació a diversos treballs de matemàtiques que, produïts a Alemanya entre el 1850 i el 1950, han tingut una forta repercussió en algunes fites assolides per la matemàtica contemporània. Els premis es van lliurar el 30 d’abril al Palau Moja de Barcelona.

La Societat Catalana de Geografia rememora l'aportació de Pau Vidal de La Blache al pensament geogràfic - 30  abril  2013  

   Edició en paper

En acostar-se el centenari de la mort de Pau Vidal de La Blache (Pesenàs, Llenguadoc, 1845 - Tamaris, Provença, 1918), un dels artífexs més destacats de la geografia contemporània, la Societat Catalana de Geografia rememora la seva aportació al pensament geogràfic mitjançant la publicació de la traducció d’una part significativa de la seva obra escrita. El llibre que ara es publica recull la versió catalana dels textos que Pau Vidal de La Blache va publicar a Annales de Géographie.

Llibre d’homenatge a Antoni Prevosti, el primer catedràtic de Genètica de l’Estat espanyol - 11  abril  2013  

  Edició en paper

Col·laboradors i antics deixebles d’Antoni Prevosti es van reunir el 9 d’abril de 2013 a la Sala Prat de la Riba de l’IEC per a retre homenatge a qui va ser el primer catedràtic de Genètica de l’Estat espanyol. L’Institut d’Estudis Catalans i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona han editat un llibre que recull totes les intervencions, juntament amb la nota necrològica que va presentar el doctor Ramon Parés.

Es publica el primer volum de la col·lecció «Guies d’itineraris i excursions naturalistes» - 3  abril  2013  

  Edició en paper

Excursions naturalistes per la Garrotxa és el primer volum de la col·lecció «Guies d’itineraris i excursions naturalistes». Està editat en el marc del projecte Coneixem el que trepitgem? per l’Escola del Territori, la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, l’empresa TOSCA, els Serveis Ambientals d’Educació i Turisme i la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, filial de l’IEC. L’edició es presenta amb textos en català i traduïts a l’espanyol, al francès i a l’anglès.

Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I (vol. II) - 19  març  2013  

   Edició en paper

El llibre és el segon i darrer dels volums que la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC ha dedicat a commemorar la celebració dels vuit-cents anys del naixement de Jaume I el Conqueridor. Recull els articles relacionats amb l’economia rural i l’articulació urbana de Catalunya, amb les institucions eclesiàstiques, amb l’expansió territorial vers les Illes Balears i el regne de València, i amb l’economia comercial i marítima de les terres de parla catalana durant el regnat de Jaume I.

Es publica el cinquè volum de les obres completes de Miquel dels Sants Oliver - 13  març  2013  

   Edició en paper

Hojas del sábado. La herencia de Rousseau (III) és el cinquè volum de les obres completes de l’escriptor mallorquí Miquel dels Sants Oliver, coeditades per Lleonard Muntaner Editor i l’Institut d’Estudis Catalans. El volum, que inclou un estudi preliminar d’Antoni-Lluc Ferrer, de la Universitat de Provença, indaga en les conseqüències que va tenir l’obra del filòsof i escriptor ginebrí en la història europea, sobretot en la gestió i l’evolució de l’Europa contemporània.

Devots i descreguts. Biologia de la religiositat - 6  març  2013  

   Edició en paper

Els estudis científics apunten que les inclinacions a l’espiritualitat, la transcendència i la devoció religiosa poden estar associades a circuits i engranatges del cervell. El llibre de Tobeña aborda les bases biològiques de la creença religiosa i s’endinsa en la neurobiologia de la religiositat, de les conviccions antireligioses i de l’escepticisme davant un afer tan delicat. Repassa, també, els avenços en les indagacions anatòmiques, moleculars i cognitives sobre la tendència a les creences transcendentals i a les propensions descregudes.

Presentació del llibre El Carxe a Vilanova i la Geltrú - 6  març  2013  

   Edició en paper

El 8 de març, a les set del vespre, es presenta al Centre Cívic La Geltrú, de Vilanova i la Geltrú, el llibre El Carxe. Recull de literatura popular valenciana de Múrcia, d’Ester Limorti i Artur Quintana, editat per l’IEC. La presentació coincideix amb la inauguració de l’exposició «El Carxe, territori de frontera», que es podrà visitar fins al 3 d’abril.

Publicat el número 11 de la Revista de la Societat Catalana de Química - 4  març  2013  

   Edició en línia

 

En aquest número hi ha la conferència «Cicles biogeoquímics marins i canvi climàtic», pronunciada pel professor Antoni Rosell, de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Girona el 20 de desembre de 2011, en el marc de l’XI Memorial Enric Casassas. La part més extensa de l’exemplar la forma un conjunt de vuit articles escrits pels joves premiats per les seves presentacions en els diferents simposis de la Setena Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans, celebrada a Palma els dies 16 i 17 de febrer de 2012.

Un homenatge a Josep Moran en forma de llibre - 4  març  2013  

 Josep Moran: de la història de la llengua a l’onomàstica, editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat, reflecteix la tasca realitzada per Josep Moran, membre de l’IEC, tant des del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona com des de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans i des de tantes altres institucions, associacions i iniciatives. L’obra aplega un conjunt de treballs d’algunes de les persones que l’han acompanyat de més a prop en la seva vida científica i acadèmica, però ofereix també una visió dels seus col·legues i amics sobre les aportacions a la lingüística catalana, des de la gramàtica històrica fins a l’onomàstica, passant per la història de la llengua.

Els mots blog, bloguer, politòleg i politologia ja són al diccionari normatiu - 28  febrer  2013  

Els mots blog, bloguer, politòleg i politologia ―aquests dos últims com a variants de politicòleg i politicologia, respectivament― ja apareixen en el diccionari normatiu. Són algunes de les esmenes que la Secció Filològica de l’IEC ha aprovat darrerament i que s’han incorporat al Diccionari de la llengua catalana de l’Institut, el DIEC2, aquest mes de febrer.

Fabra, encara. Actes del III Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra» (Tarragona, 17, 18 i 19 de desembre de 2008) - 27  febrer  2013  

   Edició en paper

 

L’obra aplega les contribucions fetes en el III Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra», que es va celebrar a Tarragona els dies 17, 18 i 19 de desembre de 2008 i que van organitzar el Departament de Filologia Catalana i l’Equip de Recerca en Llengua, Estructura i Ús de la Universitat Rovira i Virgili. L’objectiu del Col·loqui és l’estudi crític de l’obra de Pompeu Fabra, estudi que «defuig els plantejaments hagiogràfics i que, en última instància, ens projecta a una anàlisi rigorosa de la llengua catalana», tal com explica l’editor de l’obra, Miquel Àngel Pradilla, en la introducció.

Comentaris a les lleis civils valencianes - 27  febrer  2013  

   Edició en paper

L’estudi de les normes sobre temes civils i altres matèries regulades per lleis valencianes (les associacions i fundacions, la protecció de menors, les unions de fet i la protecció dels consumidors i usuaris), juntament amb una introducció històrica sobre un tema tan important com els Furs i una anàlisi de la possible recuperació del dret civil per mitjà dels costums (arrendaments històrics), fan que aquesta obra aporti una visió completa i actual de tot el dret civil valencià vigent, de la seva pèrdua i de la seva recuperació.

Els usos lingüístics a Catalunya. Un estat de la qüestió - 27  febrer  2013  

  Edició en línia

El nou número de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana està format per dues parts. La primera, de caràcter monogràfic, consisteix en una primera secció que porta per títol «Els usos lingüístics a Catalunya. Balanç i perspectives de futur», que inclou quatre articles, i en una altra secció titulada «El català mola? Competències, representacions i usos de la llengua en l’àmbit juvenil», que consta de quatre taules rodones i de catorze textos sobre els països de llengua catalana, Galícia i el País Basc. La segona part d’aquest número és una miscel·lània.
 

Es publica un estudi sobre les embarcacions menors catalanes - 26  febrer  2013  

  Edició en paper

L’autor, Alexandre Ribó,  dedica una atenció especial a l’arquitectura naval pròpia de les aigües catalanes i se centra especialment en el buc, en les formes i variants i en les adaptacions als diferents indrets. L’estudi és abordat des de molts punts de vista diferents com són la nàutica, l’arquitectura o els aspectes tàctics. L'obra es presentarà a l'IEC el 27 de febrer a les sis de la tarda. Invitació.

Estudi sobre els models europeus d'acollida a les infàncies - 25  febrer  2013  

  Edició en línia

 

El nou número de la Revista d’Història de l’Educació se centra en l’estudi dels models europeus d’acollida de les infàncies i adolescències durant el segle XX, un tema que, segons Jordi Planella ―un dels autors i qui firma la presentació de l’obra―, estava «pendent en les revistes especialitzades del sector». El monogràfic és compost per cinc treballs que exposen alguns dels models de la vella Europa, atès que «és en aquest context geogràfic on s’han gestat els grans canvis i una part significativa de les idees pedagògiques del segle XX».

Nova recerca en l’àmbit de la comunicació de risc i crisi - 20  febrer  2013  

    Edició en línia

En la comunicació de risc i crisi «el periodisme exerceix una funció cabdal». És el que s’afirma en la presentació del nou número de Periodística, la revista de la Societat Catalana de Comunicació, que inclou quatre treballs de recerca de professors de les universitats catalanes que més excel·leixen en l’estudi d’aquest àmbit de la comunicació.

Reflexions sobre cohesió social i educació - 19  febrer  2013  

   Edició en paper

El llibre recull les comunicacions que es van presentar en les XX Jornades d’Història de l’Educació, celebrades a Andorra el novembre del 2012 amb el títol «Cohesió social i educació: idees, polítiques i experiències», organitzades per la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana. Les comunicacions s’agrupen en diferents àmbits temàtics: les teoricopedagògiques i polítiques, les que fan referència a les accions i les experiències que s’han dut a terme en el camp de l’educació reglada i les referides a les experiències i les pràctiques fora de l’escola.

Contributions to Science estrena format EPUB - 15  febrer  2013  

  Edició en línia

L’edició digital de la revista Contributions to Science ja es pot consultar en el format EPUB, adaptat als dispositius mòbils i tauletes tàctils. El darrer número de la revista està disponible en paper i es pot consultar en versió digital a l’Hemeroteca científica catalana.

 

Presentació del llibre Ciència i universitat a Catalunya: projecció de futur - 10  febrer  2013  

  Edició en línia

L’obra recull l’opinió de tretze prestigiosos científics que analitzen de manera crítica algunes qüestions clau relatives tant al sistema universitari, la investigació i la transferència de tecnologia i coneixement com als reptes de futur a què s’afronta el país. La presentació es farà l’11 de febrer, a les set de la tarda, a l’IEC, en un acte presidit per Joandomènec Ros, vicepresident de l’Institut, que inclourà un debat amb alguns dels autors del llibre.

La Societat Catalana de Musicologia publica tres volums sobre els villancets d'Emmanuel Gònima - 28  gener  2013  

   Edició en paper

L’interès de l’estudi dels villancets d’Emmanuel Gònima radica, segons l’autor, Jordi Rifé, «en el fet que cronològicament va viure i treballar en un període que és considerat de transició entre el Barroc i el Preclassicisme» i, en aquestes èpoques, «els estudis musicològics presenten un buit» a Catalunya. L’estudi d’aquesta forma musical, doncs, aporta llum als llindars entre la música del darrer Barroc i l’estil galant en el context català del segle XVIII.

El DIEC2 es va consultar una mitjana de 85.527 vegades al dia l’any 2012 - 18  gener  2013  

La segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, el DIEC2, en línia va rebre una mitjana de 85.527 consultes diàries el 2012, i la pàgina principal del web de l’IEC va tenir una mitjana de 3.436 visites al dia. Les estadístiques de les visites a les pàgines de l’Institut del 2012 també revelen que en tot l’any passat es van descarregar més d’un milió de documents PDF de l’Hemeroteca Científica Catalana, que el Portal de Publicacions va rebre 613 visites al dia, que la videoteca es va visitar una mitjana de 1.549 vegades al mes i que es van fer una mitjana de 1.325 consultes diàries al Diccionari català-valencià-balear. D’altra banda, l’aplicació del DIEC2 per a mòbils ha estat descarregada 25.726 vegades.

El catàleg dels manuscrits de Francesc Eiximenis es presenta a Girona - 18  gener  2013  

  Edició en paper

Publicat cent anys després del Catàleg de Massó i Torrents, aquest volum posa a disposició dels estudiosos d’Eiximenis una panoràmica de tots els manuscrits de les seves obres en català i en llatí, de dues refoses d’obres originals, de les traduccions d’alguna de les seves obres al llatí, al francès i a l’espanyol, de les obres atribuïdes així com de la traducció al català d’una obra en llatí, Psalterium laudatorium. El llibre es va presentar el 17 de gener a l'Ajuntament de Girona.

Ja es pot consultar el nou número de la revista Catalan Social Sciences Review - 26  novembre  2012  

   Edició en línia

El nou número de la revista inclou articles sobre comunicació, pedagogia, demografia, filosofia i antropologia. Catalan Social Sciences Review és una revista digital en llengua anglesa que aplega articles de l’àmbit de les ciències socials publicats originalment en català en diverses revistes científiques. Aquesta publicació, editada per la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC, té per objectiu afavorir la difusió internacional de la producció científica sobre les ciències socials en català.
 

Espai i memòria, de Barbara Łuczak, presenta la ciutat de Barcelona com a escenari en la novel·la catalana contemporània - 26  novembre  2012  

  Edició en paper

El treball, que va ser guardonat, el 2011, amb el Premi Fundació Mercè Rodoreda, és una anàlisi de textos de Mercè Rodoreda, Blai Bonet, Terenci Moix, Carme Riera i Maria Barbal, a partir de la qual l’autora pretén esbrinar de quina manera i amb quins objectius Barcelona ha estat evocada en un grup de textos novel·lescos escrits en català a la segona meitat del segle XX i al principi del segle XXI.

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia Ministerio de Ciencia e Innovación        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència