Llengua - Normalització de noms i cognoms

D'acord amb l'article 19.1 de la Llei 1/1998, de política lingüística, <<els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya tenen dret a l'ús de la forma normativament correcta en català de llurs noms i cognoms i a incloure la conjunció i entre els cognoms>>.

La correcció, la traducció i el canvi dels prenoms i dels cognoms, està regulada des del punt de vista legal pel Reglament del Registre Civil i pel Decret 138/2007, del 26 de juny, de modificació del Decret 208/1998, del 30 de juliol, pel qual es regula l’acreditació de la correcció lingüística dels noms i cognoms.

Així el Decret 138/2007, del 26 de juliol, atribueix exclusivament la funció d’emetre les certificacions de correcció lingüística de noms i cognoms en català a l’Institut d’Estudis Catalans.

Què cal fer?
Les persones que  vulguin legalment usar la forma normativament correcta en català del seu nom i els seus cognoms o introduir la conjunció "i"  entre els cognoms han de fer la sol·licitud corresponent al Registre Civil en què estan inscrits, on els informaran de la documentació que necessiten aportar, com el DNI, el llibre de família, etc. Cal tenir en compte que la documentació requerida varia segons del tràmit que  sol·liciti, com es pot observar en les especificacions següents:1. Traducció del nom i inclusió de la conjunció i entre els cognoms
Per a poder traduir al català el nom i per a poder incloure la conjunció "i" entre els cognoms, solament cal que la persona interessada ho sol·liciti directament al Registre. No cal aportar cap certificat en què s'especifiqui la traducció catalana del nom. Solament en aquells casos que plantegin dubtes, es pot realitzar un certificat a fi d’agilitar el canvi.2. Correcció de cognoms
Per a poder corregir els cognoms lingüísticament catalans que presenten una grafia que no s'ajusta a la normativa ortogràfica vigent, cal aportar una certificació expedida per l'Institut d'Estudis Catalans  que n'acrediti la correcció. Així, per exemple, es pot canviar:Piñol per Pinyol
Farré per Ferrer
Gabarro per Gavarró
Casas per Cases
Perpiñá per Perpinyà
Jufré per Jofré
Pijuan per Pijoan
Roselló per RossellóPer sol·licitar un certificat de correcció, podeu emplenar el formulari de Certificat de correcció de noms i cognoms o bé descarregar el full de sol·licitud i enviar-lo per fax (93 270 11 80) o per correu postal a l'adreça que hi apareix. L'Oficina d'Onomàstica us trametrà per correu postal el certificat.3. Altres casos
Els altres casos que queden fora de l'actuació del Decret 208/1998 i del Decret 138/2007 segueixen un altre procediment legal, que es realitza per mitjà de la instrucció d'un expedient que resol, segons els casos, el ministre de Justícia o el jutge de Primera Instància. És el cas, per exemple, de l'adaptació al català de cognoms que no són d'origen català, com Ferrandis (del castellà Fernández) o Gonçales (del castellà González). I també de les formes que es consideren variants d'altres noms, com Lurdes (variant de Lourdes) o Mariona (variant de Maria).

En aquests casos, cal aportar una nota informativa sobre l'existència d'aquell cognom o nom en català feta per l'Institut d'Estudis Catalans. Per a sol·licitar una nota informativa, podeu trucar al telèfon 932 701 620 o bé enviar un correu electrònic.

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

 

Inici

Institució

Coneixement

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics