Anàlisi històrica dels efectes de la sequera als boscos dels Països Catalans

Direcció

Francisco Lloret Maya
CREAF

Ponent

Jaume Terradas i Serra
Institut d'Estudis Catalans - CREAF

SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA

Col·laboradors:
Josep Maria Espelta Morral (CREAF)
Jordi Martínez Vilalta (CREAF)
Joan Pino Vilalta (CREAF)

 

 

 

Síntesi

Les sequeres són una de les pertorbacions més importants que afecten actualment els nostres boscos i determinen, en bona mesura, els bens i serveis que aquests ens proporcionen. En les darreres dècades s’ha detectat un nombre creixent d’episodis de decaïment forestal a escala global, en molts casos associats a períodes de sequera.

Tot i que existeix una base documental rellevant amb informació històrica sobre l’ús i explotació dels boscos als Països Catalans, aquesta es troba sovint dispersa i poc sistematitzada. L’objectiu principal d’aquest programa és recollir i estructurar la informació disponible sobre els efectes de la sequera sobre els nostres boscos en períodes històrics, particularment entre els segles XVIII i XX, i utilitzar aquesta informació per realitzar anàlisis quantitatives de les seves causes i els seus impactes allà on el volum i la consistència de les dades ho permeti.

Específicament, el projecte es planteja els següents objectius:

  1. Identificació i sistematització de les fonts històriques i de la informació disponible sobre els episodis de sequera als boscos dels Països Catalans, amb un especial èmfasi en els de Catalunya.
  2. Anàlisi quantitativa de les tendències temporals en els efectes de la sequera sobre els boscos. Aquesta anàlisi es realitzarà en àrees geogràfiques específiques dels Països Catalans, on les fonts històriques proporcionin informació suficientment completa i coherent.
  3. Difusió dels resultats del programa, especialment en relació a la vulnerabilitat dels boscos a la sequera, integrant la perspectiva històrica a l’anàlisi ecològica dels sistemes forestals actuals.
 
Abstract
 
The main objective of this research programme is to collect and organize the information about the effects of drought on Catalan forests, particularly between the eighteenth and twentieth centuries. Furthermore, the programme carries out a quantitative analysis of its causes and their impacts on these forests where the volume and consistency of data allows. Dissemination of research results is also made specially on the forest vulnerabilty due to drought.

 

Paraules clau

Boscos; sequera; història de la biologia; ciències forestals; geografia

 

Inici del projecte

2015 -

 

Antecedents

 

Resultats

Publicacions

Cunill, R., Lloret, F., Espelta, MA., Martínez-Vilalta, J., Pino, J., Terradas, J. (2015) Anàlisi històrica dels efectes de la sequera als boscos del Països Catalans. Bloc 1- Prospecció i identificació de les fonts històriques. Informe intern IEC/SCB, 51p.
 
Barrachina, M., Lloret, F., Espelta, MA., Martínez-Vilalta, J., Pino, R., Cunill, J., Terradas, J. (2015) Anàlisi històrica dels efectes de la sequera als boscos del Països Catalans. Bloc 2- Anàlisi quantitativa de les tendències temporals (1941-1984) a partir de l’explotació dels fons de l’Arxiu Històric de Girona. Informe intern IEC/SCB, 21p.
 
 
Seminaris
 
Seminari sobre “Fonts històriques per a l’anàlisi dels efectes de la sequera en els boscos dels Països Catalans”. IEC-SCB. 20 d’abril de 2015.
 
Seminari sobre “Anàlisi històric de la gestió forestal en els boscos de Catalunya i la seva relació amb els períodes de sequera”. IEC-SCB. 30 de novembre de 2015.
 

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció de Ciències Biològiques

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència

  • Organització institucional
  • Informació econòmica
  • Personal
  • Premis i ajuts
  • Memòries, publicacions i programes de recerca
  • Serveis