Flora i cartografia de briòfits

Direcció

Montserrat Brugués
Universitat Autònoma de Barcelona

Direcció

Rosa M. Cros
Universitat Autònoma de Barcelona

Ponent

Josep Peñuelas i Reixach
Institut d'Estudis Catalans - CREAF

Any 1982 - 2007:
Directora: Creu Casas i Sicart
 
Anys  2007-2014: 
Direcció: Montserrat Brugués i Rosa M. Cros
Ponent: Josep Vigo 
Col·laboradors: Anna Barrón, Elena Ruiz i Cecilia Sérgio
 
Any 2015: 
Direcció: Montserrat Brugués i Rosa M. Cros
Ponent: Josep Peñuelas
Col·laboradors: Cecilia Sérgio (Universitat de Lisboa)
 
Síntesi

L’any 2009, es va publicar el darrer volum de la Flora Briològica Peninsular. Aquest mateix any es va iniciar la creació d’una aplicació web, la Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears, que continua el projecte a través d’una aplicació digital interactiva que permet a les persones usuàries consultar i visualitzar sobre un mapa, per Internet, la distribució de les diferents espècies de briòfits. L’àrea d’estudi s’ha reduït a la península Ibèrica i a les Illes Balears. Juntament amb el mapa apareix una fitxa amb informació sobre l’espècie consultada, com ara sinònims, la presència en les diferents províncies, l’ecologia, el grau d’amenaça i observacions d’interès, així com una làmina que il·lustra els caràcters més destacables del tàxon, l'autoria del mapa i la data d'actualització.
 
S’elabora una fitxa per a cada espècie on hi consten les sinonímies, l’ecologia, la distribució, el grau d’amenaça i, si escau, les observacions, així com unes il·lustracions significatives per al reconeixement de l’espècie.
 
El projecte també elabora i actualitza un tesaurus d’espècies i un tesaurus bibliogràfic. 
 
Actualment, la base de dades permet visualitzar 350 espècies de briòfits que representen un total de 10.943 cites, que es van actualitzant periòdicament.
 
 
Abstract
The aim of the Bryophyte Cartography of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands is to prepare distribution maps of bryophyte species reported from the studied area. The maps are accessible by Internet by means of a virtual application, other data such as ditribution per province, ecology, threatened categories, observations and drawings are also provided.

 

Paraules clau

Andorra, Antocerotes, Briòfits, Cartografia, Distribució, Hepàtiques, Illes Balears, Espanya, Mapes, Molses, Península Ibèrica, Portugal.

 

Inici del projecte

1983-

 

Antecedents

Projecte que es va iniciar l’any 1983, sota la direcció de Creu Casas i Sicart, amb l’objectiu d’elaborar els mapes de distribució geogràfica d'espècies de molses i hepàtiques de la península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, les Açores i Madeira. Cada volum consta de cinquanta mapes en què figuren les localitats segons la quadrícula UTM de 10x10, acompanyats d'un text explicatiu en català i en anglès. 

 

 

Resultats

Sérgio, C.; Garcia, C.A., Sim-Sim, M.; Vieria, C. Hespanhol, H.; Stow, S. 2013. Atlas e Livro Vermelho dos Briófitos ameaçados de Portugal (Atlas and Red Data Book of Endangered Bryophytes of Portugal ) Lisboa. MUHNAC. Documenta. 464 p.
 
Casas, C.; Brugués, M.; Cros, R.M.; Sérgio, C.; Infante, M. Handbook of Liverworts and Anthocerotae of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. Il·lustracions: Anna Barrón; traducció a l'anglès: Elena Ruiz; revisió del text en anglès: Alan Roy Perry. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2009.
 
Casas, C.; Brugués, M.; Cros, R.M.; Sérgio, C. Handbook of Mosses of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. Illustrated keys to genera and species. Autores:. Il·lustracions: Anna Barrón i Iolanda Filella; traducció a l'anglès: Elena Ruiz; revisió del text en anglès: Alan Roy Perry. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2006.
 
Casas, C.; Brugués, M.; Cros, R.M. Flora dels briòfits dels països catalans, vol. II Hepàtiques i Antocerotes. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2004.
 
Casas, C.; Brugués, M.; Cros, R.M. Flora dels briòfits dels Països Catalans, Volum I Molses. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2001, 2003. 2a ed. revisada
 
Casas, C.; Brugués, M.; Cros, R.M.; Sérgio, C. 1996. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 4:151-200. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1996.
 
Casas, C.; Brugués, M.; Cros, R.M.; Sérgio, C. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 3:101-150. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1992.
 
Casas, C.; Brugués, M.; Cros, R.M.; Sérgio, C. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 2:51-100. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans & Universitat Autònoma de Barcelona, 1989.
 
Casas, C.; Brugués, M., Cros, R.M.; Sérgio, C. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 1:1-50. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1985.
 
 
Articles
 
Garilleti, R.;  B. Albertos (coord.) Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España, pp.82-83. Ed. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Madrid 
 
Brugués, M.; Ruiz, E. Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. A: Garilleti, R.; B. Albertos (coords.) Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2012.
 
Brugués, M.; Cros, R.M.; Ruiz, E.; Elías, M.J. Polytrichastrum longisetum (Sw. Ex Brid.) G.L. Sm. A: Garilleti, R.; B. Albertos (coords.) Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2012.
 
Cano, M.J.; Dirkse, G.; Gonzalez-Mancebo, J.M.; Guerra, J. ; Patiño, J. Acaulon fontiquerianum Casas; Sérgio. A: Garilleti, R.; B. Albertos (coords.) Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2012.
 
Cros, R.M.; Brugués, M.; Ruiz, E. Dychelyma falcatum (Hedw.) Myrin. A: Garilleti, R.; B. Albertos (coords.) Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2012.
 
Cros, R.M.; Brugués, M.; Ruiz, E.; Oliver, X. Mannia fragrans (Balb.) Frye; L. Clark.  A: Garilleti, R.; B. Albertos (coords.) Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2012.
 
Infante, M.; Heras, P. «Red preliminar de Áreas Importantes para los Briófitos (IBrA)». A: Garilleti, R.; B. Albertos (coords.) Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2012.
 
Oliver, X.; Cros, R.M.; Brugués, M.; Ruiz, E. «Seguiment de Mannia fragans (Blab.) Frye & L. Clarka l’única localitat coneguda a la península Ibérica». A: III Jornades de Conservació de Flora. Lleida, 14,15 i 16 de juny de 2012.  
 
Guerra, J.; Cano, M. J.; Gallego, M.T.; Orgaz, J.D.; Jiménez, J.A. «Novedades corológicas para la flora briofítica ibèrica. IV». Múrcia: Universidad de Murcia. Anales de Biología, 32, 2011.
 
Heras, P; Infante, M.; Aizpuru, I. «Nuevos datos sobre la presencia de Blindia acuta (Hedw.). Bruch & Schimp. en la Península Ibérica» Boletín de la Sociedad Española de Briología 37, 2011.
 
Infante, M.; Heras, P.; Gómez, D. «El Atlas de briófitos de Aragón». A: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino. Andorra:  Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA), 2011.
 
Ruiz, E.; Brugués, M. Distribución de las Secciones Revolutohypnum Mönk., Hamulosa Schimp. Y Pseudostereodon (Broth) Ando del genero Hypnum Hedw. en la Península Ibérica e Islas Baleares. Boletín de la Sociedad Española de Briología, 37, 2011. 
 
 
Informes
 
Revisió dels briòfits amenaçats que es troben en els Espais Naturals de Protecció Especial de Catalunya (ENPE) per al Programa de Conservació i Seguiment de la Biodiversitat (PCSB).
 
Estudi de briòfits del Montseny: espècies d’interès conservacionista. Memòria tècnica sol·licitada pel Departament de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona.
 

 

 

Més informació

Pàgines web que tenen un enllaç a l’aplicació de la Cartografia de briòfits:
 
 
 
 
 
 
Pilot project to assess the feasibility of revisin the European bryophyte Red List”. ECCB (European Committee for Conservation of Bryophytes): 
 
Els informes de Google Analytics sobre l’ús de l’aplicació mostren un augment remarcable del nombre d’usuaris i de consultes realitzades respecte del 2012. L’increment més notable de consultes correspon a usuaris de fora de la península Ibérica, sobretot dels Estats Units d’Amèrica. 

 

 

 

 

 

Secció de Ciències Biològiques

Àrea geogràfica


Pàgines Web

Laboratori de briologia de la UAB http://pagines.uab.cat/briologia/
 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència

  • Organització institucional
  • Informació econòmica
  • Personal
  • Premis i ajuts
  • Memòries, publicacions i programes de recerca
  • Serveis