dilluns

3

octubre


03/10/2022 - 06/10/2022

 

Sala Prat de la Riba de l'IEC

03/10/2022 - 06/10/2022

Del 3 al 6 d’octubre d’enguany es celebrarà la 13th Conference of the IOBC-WPRS Working Group on the Integrated Protection of Stored Products (IPSP), ), co-organitzada per l’IRTA i l’ICEA. Aquesta conferència sobre la protecció integrada de plagues en productes emmagatzemats ha reunit a les darreres edicions més de 120 científics i tècnics tan europeus com dels altres continents.

La IOBC-WPRS (International Organisation for Biological and Integrated Control – West Palaearctic Regional Section) és una de les sis seccions regionals de l'Organització Internacional de Control Biològic que es va crear el 1955 per promoure mètodes ambientalment segurs de control de plagues i malalties que siguin sostenibles, segurs per al medi ambient, econòmicament viables i socialment acceptables. En aquesta conferencia s’hi debaten els darrers avenços científics en el desenvolupament d’eines per a la prevenció i el maneig de plagues i malalties dels productes emmagatzemats, des del seu emmagatzematge, transport, manipulació, a la distribució al consumidor final, incloent totes les eines del Control Integrat de Plagues (CIP) ja siguin químiques, físiques i biològiques.

El Dr. Jordi Riudavets, director del Programa de Protecció Vegetal Sostenible de l'IRTA, és l'actual coordinador de l’IOBC-WPRS Working Group on the Integrated Protection of Stored Products, que juntament amb les Dres. Nuria Agustí i Cristina Castañé del mateix Programa de l’IRTA, i la Sra. Montse Martí (ICEA) formen el Comitè Organitzador d’aquesta conferencia. Els oradors, que provenen d'universitats i de centres de recerca capdavanters a nivell internacional, presentaran els seus darrers resultats. En aquests moments tenim més de 100 inscrits i 80 comunicacions (orals i pòsters), i encara està oberta la inscripció per assistir-hi.

Tota la informació detallada i actualitzada del congrés es pot trobar a la seva pàgina web

Organitza: 


Agenda

dilluns

3

octubre
 

03/10/2022 - 06/10/2022

dimecres

5

octubre
 

19 h.

dimecres

5

octubre
 

9:30 - 16:30

dijous

6

octubre
 

19 h.

dilluns

10

octubre
 

18 h.

dimarts

11

octubre
 

18 - 19 h.

dijous

13

octubre
 

19 h.

dissabte

15

octubre
 

8:45 - 18:30


‹‹12