dimecres

14

abril


18.30 h

 

Virtual

18.30 h

A càrrec de Perla Zusman, de la Universitat de Buenos Aires.

Cap a finals de segle XIX, diferents actors —des de l’Estat nació argentí fins a empresaris lligats a les elits— es van involucrar en la construcció de les cascades d’Iguaçú com un dels paisatges nacionals. Això va suposar la realització d’activitats com l’exploració, la producció cartogràfica, pictogràfica i fotogràfica i l’organització d’infraestructures. A través d’aquestes pràctiques es van definir els punts de vista des d’on els salts —separadament o en conjunt— podrien ser observats pels visitants. 

En aquesta conferència ens interessa abordar el paper de la cartografia en la definició dels punts de vista que col·laborarien en la construcció del paisatge les cascades d’Iguaçú. L’anàlisi se centrarà a identificar les estratègies visuals a les quals recorren els autors de tres mapes produïts entre els anys 1884 i 1912 per assolir aquest objectiu.

Organitza: 


Agenda

dimecres

14

abril
 

12 h

dimecres

14

abril
 

18 h

dimecres

14

abril
 

18.30 h

dijous

15

abril
 

17 h

dijous

15

abril
 

18.30 h

divendres

16

abril
 

11.30 h

dilluns

19

abril
 

19 h

dilluns

19

abril
 

19 h


‹‹123