IEC Mida
ItinerançaVoleu acollir-la?
L'Institut d'Estudis Catalans, avui
Les publicacions: Els diccionaris

 

L’any 1911, en el Dictamen d’ampliació de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ja s’esmenta explícitament l’elaboració d’un diccionari de la llengua catalana com una de les tasques de la Secció Filològica (creada arran d’aquest ma-teix Dictamen), a més de la recerca a propòsit de la llengua i el foment de l’ús lingüístic.

L’activitat lexicogràfica de l’Institut al llarg de la història es pot dividir en diferents períodes, en cadascun dels quals destaquen diverses obres lexicogràfiques rellevants.

Diccionari de la llengua catalana (DIEC2)


Mira el plafóMira el plafó

Mapa web · Informació Legal · © Institut d'Estudis Catalans 2007 · Tots els drets són reservats - C. del Carme, 47. 08001 Barcelona · Telèfon +34 932 701 620 · iecavui@iec.cat
IECentanys
Inici