Observatori de la Recerca

L’anàlisi i avaluació de les activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) són imprescindibles per extreure conclusions operatives. Cal detectar els punts forts i febles amb la finalitat de millorar l'estructura cientificotecnològica i situar-la estratègicament en un context internacional força competitiu.

L'Observatori de la Recerca (OR-IEC, or@iec.cat) és en funcionament des de l'any 2003 i s’encarrega del desenvolupament del portal MERIDIÀ (Mesurament de la Recerca, Desenvolupament i Innovació) i del suport tècnic a la redacció dels Reports de la recerca a Catalunya. MERIDIÀ és un servei d’informació especialitzada en R+D+I que vol avaluar d’una manera continuada la situació del sistema català de ciència i tecnologia segons paràmetres homologables internacionalment. Des de la perspectiva central i independent de l’IEC, es tracta d’una iniciativa col·laborativa, que pretén integrar i compartir informació amb els altres agents del sistema d’R+D+I. En aquest sentit, l’OR-IEC ha signat convenis per a la transferència d'informació amb les universitats i altres organismes de recerca.

L’OR-IEC vol observar l’evolució dels diversos camps de la ciència i la tecnologia, però sense fer sistemàticament una anàlisi o avaluació comparativa entre institucions, grups o investigadors. L’àmbit geogràfic d’estudi se centra en el territori de llengua i cultura catalanes, i, alhora, s’estableixen comparacions a escala estatal i internacional.

La metodologia de treball consisteix en el processament documental (selecció, anàlisi, recuperació i difusió) d’informació quantitativa i qualitativa sobre:
 
  • Context socioeconòmic.
  • Recursos econòmics (projectes, ajuts, contractes), humans (investigadors, tècnics i personal de suport) i materials (equipaments, infraestructures, biblioteques).
  • Resultats de la producció científica i tecnològica (articles, tesis, patents).

 


 

MERIDIÀ (Mesurament de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació)

Reports de la Recerca a Catalunya

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

 

Inici

Institució

Coneixement

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics