Agenda
 

dilluns
28  setembre  2020

6th MetNet International Annual Meeting 2020

La reunió internacional dels grups de la xarxa MetNet d’enguany estarà dedicada a la interrelació en el control del metabolisme, tant entre organismes com entre cèl·lules i també a escala intracel·lular. El dia 28 tindrà lloc una taula rodona sobre l’impacte de les ciències òmiques en la recerca en metabolisme i el dia 29 se celebrarà la trobada, amb conferències estructurades en tres blocs: 1) relació entre hoste i microbiota, 2) interrelacions a escala d’òrgan, teixit i cèl·lula, i 3) relacions intracel·lulars.

Enllaç web: https://scb.iec.cat/the-key-role-of-crosstalk-in-metabolic-control/

Lloc: Format mixt: presencial (Institut d’Estudis Catalans) i en línia (Zoom de l’Institut d’Estudis Catalans)

Hora: 

Organització: Secció de Senyalització Cel·lular i Metabolisme de la SCB