Secció de Filosofia i Ciències Socials


In lumine sapientia. El procés d’urbanització a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears a la llum de la imatge satel·litària nocturna de la terra.
Aportacions dels economistes catalans en l'àmbit de la recerca
ARNALDI DE VILLANOVA OPERA THEOLOGICA OMNIA [AVOThO] (OLIM SCRIPTA SPIRITUALIA, 1951-2003) / [Convocatòria IEC 2023]
Cartografia històrica i urbana dels Països Catalans
Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona i de la Biblioteca de Sant Feliu de Girona /[Convocatòria IEC 2023]
Catàleg històric general de la premsa en català / [Convocatòria IEC 2023]
COHESIONS I FRACTURES A LA CATALUNYA ACTUAL. Un informe sobre la realitat social i política de la Catalunya del segle XXI
Comprensió i producció de textos amb recursos digitals
Corpus Philosophorum Medii Aevi. Arnaldi de Vilanova
Documentació arnaldiana conservada a l’Arxiu de la Catedral de València
El diàleg com a font de dret. Modelització dels fonaments de la filosofia política i jurídica catalana (s. XII-XXI)
Evolució dels paisatges mediterranis de ribera
Identitat i cohesió social
La geografia a Catalunya vista des de la Societat Catalana de Geografia
La societat catalana en el segle XXI
Les bases socials de l’independentisme a Catalunya. Flandes i Escòcia a les darreries del segle XX i principis del XXI
Les mutacions socials de la Covid-19
Models del dret i la filosofia política catalanes: semàntica de les doctrines juridicopolítiques del pactisme en les diferents fases.
Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans. 40 anys després de la publicació.
Obres completes de Ramon Llull
Propostes per a una societat en procès de reconstrucció. Una anàlisi social i econòmica

Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte