Internacional (UAI)

ARNALDI DE VILLANOVA OPERA THEOLOGICA OMNIA [AVOThO] (OLIM SCRIPTA SPIRITUALIA, 1951-2003) / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Jaume Mensa i Valls
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Consell Assessor
 
Josep Perarnau, president honorífic (IEC)
Jaume Mensa, director (IEC, UAB)
Josep Alanyà (Arxiu Capitular de Tortosa)
Maria Cabré (UAB)
Lluís Cifuentes (UB)
Ernesto Dezza (Università Antonianum, Roma)
Pietro Filippini (Universita di Campania)
Sebastià Giralt (UAB)
Sergi Grau Torras (UAB)
Francesco Santi (Università di Bologna)
Barbara Scavizzi (SISMEL, Gubbio)
 
Equip de treball 2023-2025
 
Investigador Principal: Jaume Mensa
Investigadors:  Maria Cabré, Ernesto Dezza, Pietro Filippini, Barbara Scavizzi.
 
Síntesi

L’objectiu principal del programa és l’edició crítica de l’obra anomenada espiritual, reformista o teològica del metge i pensador català Arnau de Vilanova (segles XIII-XIV). 
Els textos d’Arnau de Vilanova són publicats en la llengua original (majoritàriament són en llatí i en català; d’algunes obres n’han pervingut també versions en castellà, italià o grec), acompanyats de tres aparats crítics: a) de variants textuals dels diversos manuscrits coneguts; d) de fonts; i c) de comentaris. 
Un estudi introductori reconstrueix el context de l’obra editada, la situa en una perspectiva diacrònica i n’estudia el contingut: les tesis principals, les novetats, les diferències i/o semblances amb altres obres i autors; i analitza la informació que ofereixen els diversos manuscrits, elabora l’stemma codicum i la ratio editionis
Completen cada volum la bibliografia, la taula de tots els mots que compareixen en l’obra editada, la taula de les citacions bíbliques, la taula de les fonts utilitzades, la taula d’antropònims, i la taula general.
 
Per tal de fomentar l’intercanvi de coneixements entre els especialistes i fomentar la recerca arnaldiana, en el marc d’aquest programa de recerca, l’IEC i l’Ateneu Universitari Sant Pacià convoquen periòdicament unes Trobades Internacionals d’Estudis sobre Arnau de Vilanova i n’editen les actes.
 
Pla d’edició
I: Bibliografia i descripció de manuscrits.
II: Diplomatarium Arnaldi de Villanova.
III: Introductio in librum Ioachim de semine scripturarum, Allocutio super significatione nominis tetragrammaton.
IV: Alphabetum catholicorum sive de elementis catholicae fidei; Tractatus de prudentia catholicorum scolarium.
V: Tractatus de tempore adventus antichristi et scripta coaeva.
VI: Tractatus de mysterio cymbalorum ecclesiae, Tractatus epistolarum christini.
VII: Philosophia catholica et divina et epistolae nuncupatoriae
VIII: Apologia de versutiis atque perversitatibus pseudotheologorum et religiosorum 
IX: Eulogium de notitia verorum et pseudoapostolorum; Denuntiationes Gerundenses, Confessio Ilerdensis, cur. J. Mensa.
X: Denuntiatiationes Massilienses, Gladius iugulans thomatistas, Carpinatio poetriae theologi deviantis
XI: Protestatio, praesentatio ac supplicatio Benedicto XI; Protestatio facta Perusii; Allocutio christini; De non esu carnium; Epistola ad Bremundum, dominum Montisferrarii; Dancia Jacobi II cum commento Arnaldi de Villanova
XII: Antidotum contra venenum effusum per fratrem Martinum de Atheca, praedicatorem; Praesentatio facta Burdegaliae coram domino summo pontifice Clemente V 
XIII: Epistola ad gerentes zonam pelliceam et alia scripta
XIV: Interpretatio de visionibus in somniis dominorum Iacobi secundi regis Aragonum et Friderici tertii regis Siciliae eius fratris
XV: Conflictus iudaeorum (?), Prima propositio de conflicto iudaeorum (?); Contituciones Regni Trinacriae 
XVI: Obres i epístoles catalanes
XVII. Versions a l’italià napolità
XVIII. Versions a l’italià toscà
XIX. Versions al castellà
XX-XXI. Obres d’autoria arnaldiana discutida
 
Projecte actual: 2023-2025
Edició dels volums següents: 
VI: Tractatus de mysterio cymbalorum ecclesiae, cur. Josep Perarnau, Jaume Mensa i Maria Cabré; Tractatus epistolarum christini, cur. Barbara Scavizzi.
X: Denuntiatiationes Massilienses, cur. Pietro Filippini; Gladius iugulans thomatistas, cur. Cosimo Reho, studio Ernesti Dezza; Carpinatio poetriae theologi deviantis, cur. P. Filippini.

 

Paraules clau

Arnau de Vilanova; edició crítica; obres espirituals, reformistes, teològiques

 

Inici del projecte

2004 -

 

Antecedents

A petició del llavors president de l’IEC, Sr. Ramon Aramon, la Union Académique International (sessió XVª, Londres, 17 de juny de 1951) va decidir la incorporació del projecte Arnaldi de Villanova Scripta Spiritualia dins el Corpus Philosophorum Medii Aevi, núm. 9/5: Arnaldi de Villanova.
 
L’any 2004, l’IEC i la Union Académique International replantegen el programa i en canvien el nom, que passa a ésser Arnaldi de Villanova Opera Theologia Omnia. L’IEC signa un conveni amb la Facultat de Teologia de Catalunya (ara Ateneu Universitari Sant Pacià) per tal d’executar el projecte. Aquest conveni és renovat l’any 2020.
 
 

 

Resultats

Arnaldi de Villanova Scripta Spiritualia = AVSS
 
AVSS 1 = Expositio super Apocalypsi [?]. Cura et studio I. Carreras, cooperantibus O. Marinelli et I. M. Morató, Barcelona i Brussel·les, 1971, XXIV + 304 p.
 
AVSS 2 = Tractatus octo in graecum sermonem versi (Petropolitanus Graecus, 113). Nunc primum editi cura et studio I. Nadal, graecitatem textus recensente D. Benetos, Barcelona, 2002, 446 p. 
 
Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia = AVOThO
 
AVOThO II = Diplomatarium Arnaldi de Vilanova. Curante J. Alanyà, Barcelona, 2022, LIX + 456 p.
AVOThO III = Arnaldi de Villanova, Introductio in librum [Ioachim] «De semine scripturarum», «Allocutio super significatione nominis Tetragrammaton». Curante J. Perarnau, Barcelona, 2004, 212 p.
 
AVOThO IV = Alphabetum catholicorum, Tractatus de prudentia catholicorum scolarium. Curante J. Perarnau, adiuvante M. Coromines, Barcelona, IEC, FTC, Antonianum, 2007, 256 p.
 
AVOThO V = Tractatus de tempore adventus Antichristi. Ipsius et aliorum scripta coaeva. Curante Josep Perarnau, Barcelona, 2014, 438 p.
 
 
AVOThO XIV = Interpretatio de visionibus in somniis. Curante J. Mensa, Barcelona, 2019, 182 p.
 
 
Monografies o llibres de l’IEC vinculats al programa
 
J. Carreras, L’epistolari d’Arnau de Vilanova, Barcelona, 1950, 27 p.
 
Salvador de Les Borges, Arnau de Vilanova moralista, Barcelona, 1957, 120 p.
 
J. Mensa, Arnau de Vilanova, espiritual: guia bibliogràfica, Barcelona, 1994, 175 p.
 
Actes de la «I Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova». Ed. J. Perarnau, vol. 1, Barcelona, 1995, 412 p.; vol. 2, Barcelona, 1995, 303 p. 
 
Actes de la «II Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova». Ed. J. Perarnau, Barcelona, 2005, 527 p.
 
Actes de la «III Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova». Ed. J. Perarnau, Barcelona, 2014, 497 p.
 
S. Grau, Les transformacions d’Aristòtil. Filosofia natural i medicina a Montpeller: El cas Arnau de Vilanova, Barcelona, 2020, 263 p.
 

 

 

Més informació

J. Mensa, L’Institut d’Estudis Catalans i els estudis arnaldians (1907-2016), Barcelona, 2018, 46 p.

J. Mensa, Els «Arnaldi de Villanova Opera Theologica Omnia», dins «IV Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova», 25-28.

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte