Secció de Ciències Biològiques

Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans. 40 anys després de la publicació.

Coordinació

Ramon Folch i Guillèn
Institut d'Estudis Catalans - Estudi Ramon Folch i Associats, SL

Coordinació

Josep Peñuelas i Reixach
Institut d'Estudis Catalans - CREAF

Coordinació

David  Serrat i Congost
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Secretariat executiu:

Josep Germain (ICHN)

 

Autors dels articles: 

Enrique Álvarez (CREAF)
Enric Aparicio (UdG)
Pere Arús (IRTA)
Corina Basnou (CREAF)
Cèsar Blanché (UB)
Núria Bonada (UB)
Puri Canals (Consultora internacional en conservació de la natura)
Marco Capodiferro (IDAEA-CSIC)
Xavier Carceller (Arquitecte)
Alexandre Casademunt (UAB)
Pere Casals (CTFC)
Joan Casals (Fundació Miquel Agustí, UPC)
Francesc Casañas (Fundació Miquel Agustí, UPC)
Jordi Catalán (CREAF)
Joan Checa (UAB)
Pedro J. Cordero (UCLM)
Joaquim Corominas (Associació Congrés d'Energia de Catalunya)
Adolf De Sostoa (UB)
Josep Maria Espelta (CREAF)
Marta Estrada (ICM i IEC)
Ramon Folch (IEC i Estudi Ramon Folch i Associats, SL)
Teresa Franquesa (Àrea d’Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona)
Carla Garcia-Lozano (UdG)
Mercè Garí (IDAEA-CSIC)
Anna Maria Geli (UdG)
Óscar González-Guerrero (UAB)
Javier Gordillo (CREAF)
Joan O. Grimalt (IDAEA-CSIC i IEC)
Anna Guàrdia (CREAF)
Rosó Isern (CREAF)
Jordi Jordana (UAB)
Eva Junqué (IDAEA-CSIC)
Josep Lascurain (Consultora SGM)
Jordi Lleonart (ICM i IEC)
Gustavo A. Llorente (UB)
Francisco Lloret (CREAF)
Josep Lloret (UdG)
Josep Maria Mallarach (Consultor ambiental)
Javier Martin-Vide (UB)
Rosa Maria Medir (UdG)
Yolanda Melero (CREAF)
Josep Montasell (Fundació Agroterritori)
Albert Montori (UB)
Antoni Munné (Agència Catalana de l'Aigua)
Oriol Nel·lo (UAB i IEC)
Santiago Palazón (Departament de Territori i Sostenibilitat, GC)
Marina Palmero (CREAF)
Margarita Parés (Ajuntament de Barcelona)
Joan Pino (CREAF)
Josep Pintó (UdG)
Llorenç Planagumà (Centre per a la Sostenibilitat Territorial)
Xavier Pons (UAB)
Narcís Prat (UB)
Carme Puig (ICGC)
Ignasi Puig (Fundació ENT Medi Ambient i Gestió)
Pere Puigdomènech (CRAG, i IEC)
Eudald Pujol-Buxó (UB)
Núria Roca (UB)
Jofre Rodrigo (Xarxa de Custòdia del Territori)
José Domingo Rodríguez-Teijeiro (UB)
Francesc Xavier Roig-Munar (UdG)
Joan Romanyà (UB)
Pere Rovira (CTFC)
Llorenç Sàez (UAB)
Maria Teresa Sauras-Yera (UB)
David Serrat (UB i IEC)
Joan Simó (Fundació Miquel Agustí, UPC)
Jordi Soler (Geògraf)
Jaume Terradas (CREAF i IEC)
Ramon Vallejo (UB)
Paloma Vicente (CREAF)
Joan Manuel Vilaplana (UB)
Dolors Vinyoles (UB)

 

Síntesi

Realització d’una nova edició del llibre Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans, publicat l’any 1976 i reeditat l’any 1988. L’objectiu és elaborar un producte amb una clara funció sociocientífica, que modelitzi una opció de futur a deu o vint anys vista. 

També s’ha previst que l’estudi inclogui un capítol de síntesi de tot allò que s’ha assolit des de la publicació del Llibre Blanc i del que encara cal fer. L’àmbit de l’estudi és dels Països Catalans.
 
El projecte compta amb la col·laboració i la implicació de membres de la Secció de Ciències Biològiques, de la Secció de Ciències i Tecnologia, i de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. També es compta amb la col·laboració de socis de la Institució Catalana d’Història Natural, professors de les universitats dels Països Catalans, i d’investigadors del CREAF i d’altres centres de recerca. La coordinació i el secretariat executiu són gestionats per la Secretaria Científica.
 

Abstract en anglès
 
New edition of the book Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans, published in 1976 and reprinted in 1988. The aim of the book is to develop a product, with a clear socio-scientific function, that could represent an option within the next ten or twenty years.
 

 

Paraules clau

Biodiversitat, espais naturals, educació ambiental.

 

Inici del projecte

2017 - 2021

 

Antecedents

Els antecedents d’aquest estudi els trobem en la publicació Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans, publicat per l’Editorial Barcino i la ICHN, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, l’any 1976. Aquest estudi va comptar amb el suport de més de cent-vint col·laboradors.
 
Tot i que se n’havien editat 6.000 exemplars, dos anys després de la seva aparició era ja introbable a les llibreries. Es pot afirmar que aquesta publicació va ser un èxit editorial i un referent per a moltes generacions d’estudiosos de la natura. L’obra va ser adoptada com a document de treball per l’Àmbit d‘Ordenació del Territori del Congrés de Cultura Catalana (1975-1977), i també ha estat utilitzada com a base per a dissenyar el Pla d’Espais Naturals Natural de Catalunya (PEIN), aprovat l’any 1992.
 
L’any 1988, s'en va fer una segona edició corregida i enterament actualitzada. Com diu Ramon Folch en el pròleg de la segona edició: “Si es mira la bibliografia de qualsevol naturalista o ecologista, o es repassen les llistes bibliogràfiques de llibres recomanats als estudiants hi és reiteradament present.”
 

 

Resultats

Publicació en línia dels articles dels diferents col·laboradors: https://natura.llocs.iec.cat/
 
Síntesi: 
Jornades de divulgació i debat.
 

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

https://natura.llocs.iec.cat/


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte