Secció de Filosofia i Ciències Socials

Cartografia històrica i urbana dels Països Catalans

Direcció

Vicenç M. Rosselló i Verger
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de València

Col·laboradors: 

Ramon J. Pujades Bataller, Museu d’Història de Barcelona
Werner-Francisco Bär, J.Wolfang Goethe Universität Frankfurt am Main
 
 
 
Síntesi

Aquest projecte interdisciplinari malda per posar al dia i escometre diversos temes gran riquesa de la història de la cartografia catalana. Els atles i les cartes portolanes de l’edat Mitjana han estat objecte de programes anteriors i han fornit una sèrie de publicacions d’àmplia ressonància internacional. 
 
L’objectiu fonamental del programa és acabar amb la mapística mural de Mallorca i precisar l’aportació de les cartes manuscrites i estampades prerenaixentistes, modernes i contemporànies. En aquesta època comencen a desenvolupar-se les representacions urbanes, tant amb finalitats estratègiques com sumptuàries o de prestigi.
 
Es tracta ara primordialment de publicar els resultats de la recerca sobre el mapa de Mallorca de Juan de Landaeta (1736), de la posada de Maçana (Campanet) i del canonge Despuig (1784) que oscil·la entre escales 1/300.000 i 1/500.000.
 
A més, s’investigarà la mapística urbana de ciutats catalanes (Wijngaerde, 1564) i mallorquines (segle XIX) procedents de fonts militars.
 

 

Paraules clau

Cartometria, cartografia històrica, País Valencià, Illes Balears, plànols urbans

 

Inici del projecte

2012 -

 

Antecedents

PT2008-S0506-ROSSELLO01 Cartografia catalana de l’edat moderna: evolució, cartometria, art. 

PT2012-S05-ROSSELLO La cartografia dels Països Catalans des del Renaixement a l’edat Moderna.
 
PR2018-S05-ROSSELLO La cartografia històrica i urbana dels països catalans.

 

Resultats

Publicacions

Rosselló, V. M. i Werner-F. Bär. Els mapes murals de Mallorca de J. Landaeta (1736), del canonge Despuig (1785) i un anònim pictòric posterior. 200 pp. (en premsa)
 
Rosselló, V.M. «Sant Vicenç Ferrer a Mallorca (1413-1414)». Mallorca: Lleonard Muntaner, 2021. 84 pp.
 
Rosselló, V. M. Les fronteres valencianes del sud (2a edició). Guardamar, Associació cultural la Gola de Guardamar, 2019.

Rosselló, Vicenç M.; Viles planificades valencianes medievals i modernes. València: Institut d’Estudis Catalanas i Publicacions de la Universitat de València, 2017.

Rosselló, Vicenç M.; Bär, Werner-Francisco. Joan B. Binimelis, Vicenç Mut i els mapes murals de Mallorca pintats a l’oli (segles XVI-XVIII). València: Institut d’Estudis Catalans i Publicacions de la Universitat de València, 2015.
 
Rosselló, Vicenç M.; Sacarès, Josep. El puig de Randa i les fonts del seu entorn. Algaida: Ajuntament d’Algaida, 2014.
 
Torres, F.; Rosselló, V.M. Jeroni Munyós i la frontera valenciana amb Castella (1565-1566). Cartografia i geohistòria. València: Institut d’Estudis Catalans i Publicacions de la Universitat de València, 2012.
 
Pujades, R.J. La carta de Gabriel de Vallseca de 1439. Barcelona, Lumenartis, 2009.
 
Kretschmer, K. (trad.) Els portolans de l’edat mitjana: una contribució a la història de la cartografia i la nàutica [Die italienischen Portolane des Mittelalters. Berlin. E.S. Mittler und Sohn, 1909]. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2009.
 
Bär, W.-F. La imatge cartogràfica de l’illa de Mallorca. Segles XVI-XVII: Un estudi comparatiu. Palma: Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Miscel·lània Mallorca, Illes Balears, 7. 2008. 
 
Rosselló, V.M. Cartografia històrica dels Països Catalans. València: Institut d'Estudis Catalans i Publicacions de la Universitat de València, 2008.
 
Pujades, R.J. Les cartes portolanes. La representació medieval d’una mar solcada. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, Institut d’Estudis Catalans i Institut Europeu de la Mediterrània, 2007. + DVD
 
 
Articles
 
Rosselló, V.M. «La cartografia militar de la Plaza de Palma; de Jeroni Cànoves [1726] a Leopold Scheidnagel (1871)» A: Cuadernos de Geografía (106, 2022). (en premsa)
 
Rosselló, V.M. «La reconstrucció referida als PP. CC. del text grec de Ptolemeu» .12 pp.  A: Treballs de la Societat Catalana de Geografia.  (2022). (en premsa)
 
Rosselló, V. M., «El relleu de la Ciutat de Mallorca a través de la cartografia (1726-1871)». A: Cuadernos de Geografia, 105. p. 117-134, 2020.
 
Rosselló, V. M., «Els camins antics de la Plana de l’Arc». A: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 95, p. 221-239, 2020.
 
Rosselló, V. M., «Territoris i comarques dels Països Catalans». A: La construcció del territori (XI Congrés del CCPEC. Banyoles), Valls, Cossetània. p. 25-44, 2020.
 
Rosselló, V. M., «Cartografia històrica de Menorca de Tomàs Vidal: els mapes manuscrits». A: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 88. p. 189-193, 2019.
 
Rosselló, V. M., «Castelló de n’Arrufat, Riutor i la séquia Faviana (Arqueologia toponímica)». A: Cuadernos de Geografia, 103. p. 79-116, 2019.
 
Rosselló, V. M., «Fredes i Penyagolosa: reflexió sobre una sèrie de mapes excursionistes». A: Bernat, J. Ed. Noms de lloc i de persona, Barcelona, Societat d’Onomàstica, p. 291-297, 2019.
 
Rosselló, V. M., «Las ciudades de Cataluña y del Reino de Valencia en los dibuixos de Antoon van den Wijngaerde, 1563». A: Urteaga, L. Y Nadal, Francesc (ed.) Historia de la cartografia urbana en España: modelos y realizaciones. Madrid: Instituto Geográfico Nacional. Cf. p. 107-134, 2018.
 
Rosselló, V. M., «L’itinerari missiober de sant Vicent Ferrer a Mallorca (1413-1414). A: Cuadernos de Geografia, 100. p. 5-22, 2018.
 
Rosselló, Vicenç M. “La navegació medieval al canal de la Mànega” A: Cuadernos de Geografia, 99, 2017. p. 5-18. 
 
Rosselló, V. M. «El litoral sud-valencià a la cartografia oficial (segles XIX i XX)». A: Paisaje, cultura territorial y vivència de la Geografía. Homenaje Alfredo Morales, Alacant, Universitat d'Alacant p. 877-893, 2016.
 
Rosselló, V. M.: «La cartografia balear des de la Restauració a la Guerra civil». A: Història de la Ciència a les Illes Balears, V, Palma, Govern de les Illes Balears, p. 339-348, 2015.
 
Rosselló, V. M.: «Tides and the Catalan Atlas [1375]». A: Catalan Social Sciences Review, 5, p. 87-106, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2015.
 
Rosselló, V. M.: «Els exotopònims de les cartes portolanes medievals». Casanova, E. (ed.) A: Topònims entre dos llengües. L'exonímia. València, Denes. Cf. p. 143-156, 2014.
 
Rosselló, Vicenç M. «Una traça militar de la serra de Tramuntana amb molt por dels turcs (1594)». A: Cuadernos de Geografía, 95-96, p. 7-24, 2014.
 
Rosselló, V. M.: «Xàbia, vila murada (segles XVI-XIX)». A: Cuadernos de Geografía, 94, p. 5-16, 2014.
 
Rosselló, Vicenç M. «La persistència del traçat de Guerau (1644) a la planimetria de la Ciutat de Mallorca». A: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 77, p. 253-274. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2014. 
 
Pujades, Ramon J. «The Pisana Chart. It is really a primitive Portolan Chart made in the 13th Century? L’âge d’or des cartes marines». A: Colloque International, París. Cartes et géomatique, 216, p.17-32, 2013. 
 
 
Ponències
 
Rosselló, V. M., “Les ciutats dels Països Catalans als dibuixos d’Antoon van den Wijngaerde, 1563”. Col·loqui Modelos en la cartografia urbana espanyola: un anàlisis histórico. Organitzat pel Grup d’Estudis Història de la Cartografia de la Universitat de Barcelona. 2-4 de febrer de 2017.

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte