Secció de Filosofia i Ciències Socials

Aportacions dels economistes catalans en l'àmbit de la recerca

Direcció

Eduard Arruga i Valeri

Direcció

Antoni Montserrat i Solé

Ponent

Jordi Galí i Garreta
Institut d'Estudis Catalans -

Col·laboradors: 

Economistes, membres de l’IEC i de la Secció de Filosofia i Ciències Socials 
Components de la Junta de Govern de la SCE
Socis de la SCE 
 
Síntesi

La recerca parteix de l’anàlisi de l’activitat científica dels socis de la Societat Catalana d’Economia, filial de l’Institut, que agrupa un nombre significatiu d’investigadors amb currículums vitae força variats, alguns dels quals ocupen un lloc rellevant en la ciència econòmica, a Catalunya i a nivell internacional. 

Per esbrinar l’activitat dels socis s’han analitzat els centres d’investigació, els departaments i les facultats d’Economia i Empresa de les diverses universitats catalanes. S’ha analitzat la producció de tesis, working papers, aportacions a congressos, articles de revistes i publicacions de les universitats catalanes i de la Generalitat de Catalunya. També ha calgut dedicar temps a l’anàlisi de la formació i producció d’economistes a l’estranger (París, Lovaina, Regne Unit, The London School of Economics and Political Science i altres escoles britàniques, Estats Units d’Amèrica, Minnesota i altres, Alemanya, etc.)
 
La finalitat és fer un balanç de les aportacions més rellevants sobre les temàtiques més desenrotllades i sobre les escoles de pensament predominants. 
 
S’ha creat una base de dades amb la informació de l’activitat dels socis de la SCE (167 socis). Actualment, s’està elaborant una llista d’economistes catalans actuals i d’economistes del passat. Aquesta recerca es complementarà amb un diccionari d’economistes catalans que inclourà unes biografies succintes.
 
 
Abstract
 
We have been working in different directions of the program: establishing an actualized data base of the activities and curricula of the membres of the Society (SCE); preparin the renewal of the Quaderns, with a comple new Quadern to be printed earlier in 2015; defining the terms and conditions of a Dictionary of catalan economists in the past; looking for economists non membres and their activities.

 

Paraules clau

Economistes, catalans, Societat Catalana d’Economia

 

Inici del projecte

2012 -

 

Antecedents

 

Resultats

Grans economistes catalans. Volum 1: Figuerola, Vandellós, Trias, Lluch. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Economia. Quaderns de recerca, 7, 2017.

Grans economistes catalans. Volum: 2 : Moragas, Cambó, Estapé i Muns. [Coordinació: Joaquim Perramon]. Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Economia. Quaderns de recerca, 8, 2021.

 
Altres resultats
 
Articles dels socis de la SCE 
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte