Secció de Filosofia i Ciències Socials

COHESIONS I FRACTURES A LA CATALUNYA ACTUAL. Un informe sobre la realitat social i política de la Catalunya del segle XXI

Direcció

Salvador Cardús i Ros
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Coordinadors:

Maria Corominas, IEC i UAB
Andreu Domingo, IEC i UAB
Oriol Nel·lo, IEC i UAB
 
Equip de recerca: membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials i experts de les societats filials de l’IEC.
 
Síntesi

Els canvis socials, la crisi econòmica i els esdeveniments polítics de l’inici del segle XXI han posat en entredit allò que va ser un principi fonamental del catalanisme: El concepte i màxima reguladora “Catalunya, un sol poble”, que Paco Candel va formular els anys 1960 i que el gruix dels partits democràtics va fer-se seu durant la Transició.

L’evolució de la situació a Catalunya, especialment entre 2006-2007 i 2017-2018, ha donat lloc a un debat públic que cal tractar més enllà de l’àmbit polític, i de manera rigorosa i objectiva pels millors experts de les diverses Ciències Socials conjuntament i interdisciplinària. La Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC vol realitzar un treball d’anàlisi que culminarà en un informe final obert a debat públic en l’últim tram de la recerca. La pretensió de l’informe és contribuir, amb l’aportació de dades el més rigoroses possible, a una avaluació acurada i el més aproximada possible de la realitat social catalana, a més de poder establir possibles escenaris de futur i afavorir l’encert en la presa de les grans decisions de país.
 
Els objectius de la recerca són:
 • Revisar el significat i l’actualitat o no del principi clàssic del catalanisme “Catalunya, un sol poble”, així com precisar les variables que, donades les noves característiques de la societat catalana actual, cinquanta anys després, ens haurien de permetre parlar amb propietat de “cohesió social” o de “fractura social i política”
   
 • Avaluar el grau de cohesió social, econòmica, cultural i política a Catalunya a partir de dades crítiques, rigoroses i actualitzades, atenent el context internacional i, més particularment, l’àmbit territorial dels Països Catalans.
   
 • Considerar quins podrien ser els riscos potencials que un dèficit de cohesió comportaria per al desenvolupament futur de l’actual societat catalana.
   
 • Establir diversos escenaris de futur i suggerir possibles actuacions bàsiques en els diversos camps estudiats.
   
 • Generar un debat públic que, com països de dimensions similars al nostre, permeti establir grans consensos per orientar-ne el desenvolupament futur.
 
Objectius complementaris:
 • Trobar un equilibri de gènere entre els col·laboradors.
 • Assegurar una participació generacional més jove.
 • Disposar d’una mirada més ampla des del punt de vista territorial.

 

Abstract
 
The evolution of the situation in Catalonia, especially between 2006-2007 and 2017-2018, has result in a public debate that is understood beyond the political field. Moreover, it must be rigorously and objectively adressed by experts in Social Sciences and also cooperatively and in an interdisciplinary way. The Secció de Filosofia i Ciències Socials (Department of Philosophy and Social Sciences) of the Institut d’Estudis Catalans (Institute for Catalan Studies) aims to carry out a final report opened to a public debate on the last part of the research. Based on rigorous data, the aim of the report is to contribute to an accurate assessment of the Catalan social reality, as well as to create possible future scenarios and to promote success in the country decision making.
 

 

Paraules clau

Societat, canvi socials i econòmics, realitat social, valors.

 

Inici del projecte

2018 - 2020

 

Antecedents

La Secció de Filosofia i Ciències Socials ha portat a terme recerques conjuntes sobre:
 
"Identitat i cohesió social" (2012-2014) que se centrà en l'anàlisi de la situació actual des de la perspectiva de les ciències socials.
 
 
 

 

Resultats

 
Cardús, Salvador ; Arnau, Joaquim ; Corominas, Maria ; Domingo, Andreu ; González-Agàpito, Josep ; Guinjoan, Marc ; López-Casasnovas, Guillem ; Marí, Isidor ; Nel·lo, Oriol. 
Informe sobre la cohesió social a la Catalunya del segle XXI / Direcció i coordinació de Salvador Cardús. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Secció de Filosofia i Ciències Socials, 2020.
 
Cardús, Salvador. Ponència «¿Qué significa y de qué depende la cohesión social en una Sociedad abierta y plural? Unas notes sobre el caso catalán» Jornades Euko Ikaskuntza, Pamplona, 26 d’octubre de 2018. 
 
 
Presentacions de la recerca durant 2020:
 
17 de setembre: Presentació breu al plenari de l’IEC
 
8 d’octubre: Presentació en línia de la recerca als mitjans de comunicació
 
 
12 de novembre: Presentació extensa al plenari de l’IEC
 
19-20 de novembre: Ponència "Segregació residencial condiciones de vida. Un análisis de las desigualdades sociales en Catalunya a partir de cuatro perspectivas espaciales" a partir de les dades de l’informe al XV Coloquio de Geografía Urbana, organitzat per la Universidad de las Palmas de Gran Canaria i celebrat virtualment.
 
16 de desembre: Conferència en línia de presentació de l’informe a Sobirania i Justícia
 

 
Articles publicats el 2020:
 
8 de setembre: Guillem López-Casasnovas. “La cohesió social en els escenarispandemònics” (El Periódico)
 
 
8 d’octubre: Redacció. “Piden política pública intensa en educación y sanidad para mantenir la cohesión” (La Vanguardia)
 
9 d’octubre: Guillem López-Casasnovas. “Crisis econòmiques i cohesió social” (El Periódico)
 
20 d’octubre: Salvador Cardús Ros. “Cohesió local contra desafiaments globals” (Ara)
 
 
Sessions i conferències programades pel 2021:
 
20 de gener: Debat al plenari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials
 
28 de gener: Conferència a la Fundació Bosch i Cardellach
 
16 de juny: Seminari sobre la recerca a l’ISOR-Dep. de Sociologia de la UAB
 
17 de juny: Conferència a l’Ametlla del Vallès
 

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 https://cohesio-social.iec.cat/


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte