Secció de Filosofia i Ciències Socials

Propostes per a una societat en procès de reconstrucció. Una anàlisi social i econòmica

Direcció

Maria Corominas i Piulats
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Direcció (2015):
 
Equip de recerca:
Síntesi

La Secció de Filosofia i Ciències Socials, entre altres recerques, en aquests darrers anys ha centrar la seva tasca d’investigació en l’estudi i examen de les profundes transformacions i mutacions que experimenta la nostra societat i especialment en el territoris de la catalanofonia. Focalitzant la recerca entorn de l’evolució i futur de la cohesió social i del sentit d’identitat.  

Enfront de la profunda crisi social, econòmica, política, demogràfica i de valors en què viu la nostra societat, la Secció de Filosofia i Ciències Socials ha considerat que calia abordar des d’un nou angle l’anàlisi i la recerca social en terrenys tan importants com ara les immigracions extraeuropees, les emigracions professionals de talent català, l’esdevenidor demogràfic del país, les mancances del nostre sistema educatiu, l’estat precari del capital social i del capital humà dels nostres territoris, l’extensió de la qualitat científica de la recerca actual en els camps de les ciències i les humanitats, per sols citar alguns exemples.
 
Tanmateix, tot realitzant un rigorós examen de la situació social, per tal d’articular unes “Propostes per a una societat en procés de reconstrucció”, fonamentades en una anàlisi social i econòmica.  Amb l’objectiu de contribuir en la mesura de les nostres possibilitats i recursos a encarar quina és la societat que aspirem a construir si aconseguim emergir de les actuals adverses circumstàncies socials, polítiques i de valors.
 
Abstract
 
The research programme Propostes per a una societat en procés de reconstrucció. Una anàlisi social i econòmica is carry out by the Philosophy and Social Sciences Section of the Institute for Catalan Studies. In recent years, its research has been focused on the study of transformations experienced by our society, especially in the territories of Catalan speakers, and the evolution of the social cohesion and the sense of identity.
 
The programme consists of developing research proposals for a society in the process of reconstruction, based on an economic and social analysis. The main objective of this work is to deal with the society we aspire to build, considering current adverse social circumstances, policies and values.
 
It is taken into consideration social research in areas such as non-European immigration; emigration of talented Catalan professionals; demographic future of the country; shortcomings of the educational system; precarious state of human and social capital of Catalan territories; and the scope of qualified research in the fields of science and humanities. 

 

Paraules clau

Societat, canvi socials i econòmics, realitat social, valors.

 

Inici del projecte

2015 - 2017

 

Antecedents

El programa anterior "Identitat i cohesió social" (2012-2014) se centrà en l'anàlisi de la situació actual des de la perspectiva de les ciències socials.

El projecte planteja discutir i elaborar propostes davant l'actual situació de canvi. Molts són els valors, les actituds i les maneres de plantejar el comportament i l'organització social, individual i col·lectiva, que estan canviant. Calen nous models i noves maneres de viure, d'ensenyar i d'organitzar-se. I no és gens fàcil encertar un nou encaix en la societat actual que es troba en plena transformació socioeconòmica. 
 
És clar que els models actuals no serveixen per donar resposta a les noves situacions. Tanmateix no és ni serà fàcil trobar models nous, que alhora han de ser definits per a ser canviats. Han de ser models basats en el canvi. L'aportació de les ciències socials ha de ser clau, sobretot si es duu a terme de manera global i des de les múltiples perspectives possibles.
 
El procés social i polític viscut aquests últims temps a Catalunya ha orientat la recerca, els treballs i els debats dels Plens de la Secció a realitzar una anàlisi politològica d’una possible transició vers la independència. Les conclusions d’aquesta anàlisi han estat recollides, en versió catalana i anglesa, sota el títol genèric de “Perspectives d’Estat. Una visió crítica” 

 

Resultats

Arnau, J. (2017) Ara es demà. Debat sobre el futur de l’educació a CatalunyaComunicació presentada a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 9 de març de 2017  [en línia]
 
Camiade, M. (2016) La cooperació transfronterera a Europa. Una perspectiva històrica. Comunicació presentada a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 15 de desembre de 2016 [en línia]
 
Corbella, J. (2017) Comunicació postmediàtica: l’organització de la comunicació a l’era digital. Comunicació presentada a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 14 de desembre de 2017 [en línia]
 
Esteve, J.M. (2017)  Innovar per a retrobar l’escola del segle XXIComunicació presentada a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 16 de febrer de 2017  [en línia]
 
Ortiz, A.; Solana, M.; Rodríguez, D. (2016) Nois/es i joves de parelles mixtes a Catalunya: entre l’elecció i la constricció identitària. Comunicació presentada a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 29 de setembre de 2016  [en línia]
 
Panareda, J.M. (2017) Canvis en el paisatge mediterrani de ribera: nous usos i noves perspectives. Comunicació presentada a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 18 de juny de 2017 [en línia]
 
Ruiz, F. (2017) L’educació a Catalunya avui: entre la continuïtat i el canvi. Comunicació presentada a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 19 de gener de 2017 [en línia]
 
Saurí, D. (2017) Gestió de l’aigua a la Mediterrània: Reptes i alternatives. Comunicació presentada a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 11 de maig de 2017  [en línia]
 
Segura, F. (2017) Inundacions mediterrànies. A la vora del riu no faces el niu. Comunicació presentada a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 16 de novembre de 2017 [en línia]
 
 
 
Per a l’anàlisi des de l’àmbit de la politologia, vegeu: http://perspectives-estat.espais.iec.cat/

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte