Secció de Filosofia i Ciències Socials

Corpus Philosophorum Medii Aevi. Arnaldi de Vilanova

Direcció

Josep Perarnau Espelt
Institut d'Estudis Catalans -

Any 1998:
Director: Manuel Mundó Marcet (IEC, UAB)
Investigador: Joan Sergi Nadal Cañellas (Ambaixada espanyola a Roma)
Ponent: Miquel Batllori 
Comitè: Ramon Aramon Serra (president); Manuel Mundó Marcet (vicepresident); Joan S. Nadal (secretari); Miquel Batllori, Joan Bastardas Parera i Josep Perarnau Espelt.

 
Any 2004:
Direcció: Josep Perarnau Espelt (IEC / Facultat de Teologia de Catalunya)
Equip: Marcel Coromines Balletbó
 
Director (UAI): Ramon Aramon i Serra (1952-2000), Manuel Mundó Marcet (2000-2012)
 
Síntesi

La finalitat d’aquest projecte és l’edició i comentari de les vuit obres espirituals traduïdes al grec dins del projecte Arnaldi de Villanova Opera Spiritualia, i el projecte d’edició de les obres teològiques completes d’Arnau de Vilanova (1235-1311) en el marc del programa de la UAI.

 
Main project tasks and aims:
The purpose of this project is the editing and review of the eight spiritual works translated into the Greek in the project Arnaldi de Villanova Opera Spiritual and the editing project of the Arnau de Vilanova (1235-1311) whole theological works in the framework of the UAI.
 

 

Paraules clau

Vilanova, Arnau de; Teologia; Edat mitjana

 

Inici del projecte

1948 -

 

Antecedents

L’any 1948, l’IEC acordà emprendre l’edició de les obres espirituals d’AV. L’any 1950, R. Aramon i Serra va informar a la UAI que l’Institut d’Estudis Catalans projectava publicar les obres llatines d’Arnau de Vilanova i va sol·licitar el patrocini de la UAI. El projecte va ser acceptat per la UAI l’any 1952. D’acord amb la proposta, el projecte comptaria amb quatre volums: el primer comprendria el comentari sobre l’Apocalipsi; el segon presentaria en ordre cronològic 41 escrits del manuscrit llatí del Vaticà 3824; el tercer oferiria la resta d’obres espirituals llatines; i el quart contindria els textos català, italià i grec els quals han estat conservats des del segle XIV. L’any 1971, el primer volum titulat Expositio Super Apocalypsi, va ser editat per Joaquim Carreras Artau, amb la col·laboració de O. Marinelli Mercacci i J.M. Morató Thomàs. Algunes obres menors van ser publicades l’any 1989, 1991 i 1992 per Josep Perarnau Espelt.

L’impulsor del projecte fou Joaquim Carreras Artau, membre de la Secció de Ciències de l’IEC, que en publicà diversos estudis. Posteriorment, Miquel Batllori s’ocupà d’estudiar Arnau de Vilanova, de qui va descobrir els nou tractats que es coneixen traduïts al grec.

 

Resultats

Arnau de Vilanova. Opera Theologica Omnia (AVOThO) / curante Josep Perarnau Espelt; adiuvante Marcel Coromines Balletbó Volum: 4. Alphabetum catholicorum ad inclitum dominum regem Aragonum pro filiis erudiendis in elementis catholicae fidei. Tractatus de prudentia catholicorum scolarium (2007) Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Facultat de Teologia de Catalunya i Scuola Superiore de Studi Medievali.  [Corpus Scriptorum Cataloniae. Series A: Scriptores]

Arnaldi di Vilanova Opera Theologica Omnia (AVOThO) / curante Josep Perarnau Espelt. Volum: 3. Introductio in librum [Ioachim]. De semine sripturarum. Allocutio super significatione nominis Tetragrammaton (2004). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Facultat de Teologia de Catalunya, i Scuola Superiore de Studi Medievali e Francescani [Corpus Scriptorum Cataloniae. Series A: Scriptores].
 
Arnaldi de Villanova Tractatus octo in graecum sermonem versi: Petropolitanus graecus 113. Corbella, Jacint i Domènech, Edelmira (ed.) (2002). Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. Secció de Filosofia i Ciències Socials [Corpus Philosophorum Medii Aevi. Scripta spiritualia; 2]
 
 
Publicació de les actes de 2 congressos internacionals
 
Actes de la II Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova / edició a cura de Josep Perarnau. (2005). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. [Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials ; 30]
 
Actes de la I Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova  / edició a cura de Josep Perarnau. Volum: 1 (1995) Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. [Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials; 18]
 
Actes de la I Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova  / edició a cura de Josep Perarnau. Volum: 2. (1995). Barcelona: Institut  d’Estudis Catalans. [Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials ; 19]
 
 
Publicacions anteriors de l’IEC sobre Arnau de Vilanova
 
Arnaldi de Villanova opera medica omnia: 1975-2000: 25 anys d’un projecte internacional. (2001). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica. [Col·loquis d’història de la ciència i de la tècnica; 3]
 
Mensa Valls, Jaume. Arnau de Vilanova, espiritual: guia bibliogràfica (1994). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció de Filosofia i Ciències Socials. [Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials; 17]
 
Arnau de Vilanova. Expositio super apocalypsi / cura e studio Joachimi Carreras Artau; cooperantes Olga Marinelli Mercacci et Josepho M. Moretó Thomas (1971) Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció de Filosofia i Ciències Socials i Unió Acadèmica Internacional. [Corpus philosophorum Medii Aevi. Scripta spiritualia; 1] 
 
P. Salvador de les Borges. Arnau de Vilanova moralista (1957). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. [Arxius de la Secció de Ciències; 25]
 
Carreras Artau, Joaquim. L’Epistolari d’Arnau de Vilanova. (1950). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.  [Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 10]
 

 

Més informació

Primera època: 1948-1997
Segona època: 1998-2002 
Tercera època: 2004- 

 

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

UAI.Arnau de Vilanova (Corpus Philosophorum Medii Aevi)

 
 


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte