Secció de Filosofia i Ciències Socials

El diàleg com a font de dret. Modelització dels fonaments de la filosofia política i jurídica catalana (s. XII-XXI)

Direcció

Pompeu Casanovas Romeu
Universitat Autònoma de Barcelona

Direcció

Josep Monserrat Molas
Universitat de Barcelona

Ponent

Pere Lluís Font
Institut d'Estudis Catalans -

Col·laboradors: 

Núria Casellas Queralt (University of Cornell, USA)
Juan Cuscó Clarasó (Societat Catalana de Filosofia)
Meritxell Fernández-Barrera (CERSA-CNRS, Paris)
Jorge González-Conejero (IDT-UAB)
Jaume Magre Ferran (Fundació Carles Pi i Sunyer-UB)
Enric Plaza Cervera (Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial-CSIC, Barcelona)
Marta Poblet Balcell (IDT-UAB)
Xavier Serra Labrado (Universitat de València)
Joan-Josep Vallbé Fernández (UB)
Albert Meroño Peñuela (Vrije Universiteit, Amsterdam)
 
Síntesi

El projecte ha procurat posar les bases per tal d’aplicar tècniques de processament de llenguatge natural (NLP), lingüística de corpus, clustering estadístic, anàlisi automàtica de contingut, i ontologies als textos polítics i jurídics catalans per tal de destriar-ne els models semàntics i oferir una formulació rigorosa de les estructures conceptuals que contenen i de les diferents fases i evolució del dret relacional.

S’ha dissenyat un sistema distribuït amb l’objectiu d’emmagatzemar textos que tracten la Història intel·lectual, dret relacional, pactisme i filosofia política catalana de diferents autors. A més, aquest sistema permetrà recuperar aquests textos aplicar diverses anàlisis, per exemple, amb tècniques de Natural Language Processing (Processament del Llenguatge Natural). 
 
 
Abstract
 
The project has sought to lay the foundations to apply techniques from natural Language processing (NLP), corpus linguistics, statistical clustering, automatic content analysis, and ontologies to Catalan philosophical, political and legal texts. The main objective is discerning their semantic models and provide a rigorous formulation of conceptual structures and various stages of evolution of Catalan law and philosophy. The existing database should be fed  to hewing these aims and guidelines. 
 

 

Paraules clau

filosofia política i jurídica catalana, pactisme, diàleg, ontologies, historiografia, dret, web de dades

 

Inici del projecte

2012 - 2017

 

Antecedents

 

Resultats

Pompeu Casanovas. «Sobre els discursos múltiples de la identitat» [On the Multiple Discourses of Identity], a M. Sunyer (Ed.), Literatura, Identitat, i Dret [Literature, Identity, and Law], Sѐrie Quaderns de la Càtedra Baixeras n. 3. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, pp. 21-42. Open Access Book: ISBN-13 (15) 978-84-8424-639-8. ISBN (paper): 978-84-8424-639-8 ISBN (PDF): 978-84-8424-640-4 DOI: 10.17345/9788484246398 Dipòsit legal: T 1338-2017. (published Nov. 2017)
 
Pompeu Casanovas. «Un programa implícit en el pensament de Balmes», ENRAHONAR. Quaderns de Filosofia. 56 (2016): 7-27. DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/enrahonar.563
 
Pompeu Casanovas. «La identitat catalana: pactisme polític i compromís literari», en El compromís literari en la modernitat. Del període d'entreguerres al postfranquisme (1920-1980). Tarragona: Universitat Rovira i Virgili-RMIT (coedició), Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 2016, pp. 27-58. DOI: 10.17345/9788484244455
 
Pompeu Casanovas, Victor Rodriguez-Doncel, Cristiana Santos, Asunción Gómez-Pérez, «A European Framework for Regulating Data and Metadata Markets», PrivOn-2016, PrivOn 2016 : 3rd International Workshop on Society, rivacy and the Semantic 
 
Pompeu Casanovas, Monica Palmirani, Silvio Peroni, Tom van Engers, Fabio Vitali. «Special Issue on the Semantic Web for the Legal Domain Guest Editors’ Editorial: The Next Step». Semantic Web Journal, 2016 7 (2): 213-227, 2016 
 
Michal Arakiewicz, Pompeu Casanovas, «On legal validity», JURIX-2016, Nice, 29th International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2016), 29th International Conference, , Nice (France) 14-16, December 2016, F.Bex, S.Villata (eds.) Legal Knowledge and Information Systems, IOS Press, Amsterdam, pp.125-130 DOI: 10.3233/978-1-61499-726-9-125 
 
Pompeu Casanovas, J.J. Moreso (Eds.). Anchoring Institutions. Democracy and Regulations in a Global and Half-automated World. Springer, LGTS, Dordrecht Berlin, 2016.
 
Data» A: Democracia Digital e Governo Eletrônico (Santa Caterina, Brasil) vol. 1 n. 12 (2015): 18-41. Reproduït a Journal of Governance and Regulation, v.4, 4 (2015): 118-129.
 
Pompeu Casanovas, «Semantic Web Regulatory Models: Why Ethics Matter», A: Philosophy and Technology. Special Issue on Information Society and Ethical Inquiries, Philosophy & Technology: Volume 28, Issue 1 (2015), Page 33-55. Springer.
 
Luz, N., Poblet, M., Silva, N., & Novais, P. (2015). «Defining Human-Machine Micro-Task Workflows for Constitution Making». A: Outlooks and Insights on Group Decision and Negotiation (pp. 333-344). Springer International Publishing.
 
Marta Poblet, Esteban García-Cuesta, Pompeu Casanovas, «IT Enabled Crowds: Leveraging the Geomobile Revolution». Marta Poblet, Pablo Noriega and Enric Plaza (eds.) A: Crowd 2014: Crowdintelligence: Foundations, Methods and Practices. Proceedings of the Sintelnet WG5 Workshop on Crowd Intelligence: Foundations, Methods, and Practices, IEC, Barcelona, Catalonia, CEUR Workshops Proceedings, vol. 1148, pp. 16-23. 
 
Pompeu Casanovas, Víctor Rodríguez-Doncel, Jorge González-Conejero, «The Role of Pragmatics in the Web of Data», F. Poggi, A. Capone (Ed.) A: Pragmatics and Law. Practical and theoretical perspectives. Dordrecht, Heidelberg: Springer, 2015 (forthcoming), vailable at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2697832
 
Journal of Catalan Intellectual History = Revista d’història de la filosofia catalana. Volum 5: issue 9/10 (2015) 133 p.  Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 
 
Pompeu Casanovas, John Zeleznikow. «Online Dispute Resolution and Models of Relational Law and Justice: A Table of Ethical Principles». A: P.Casanovas et al. (eds. A AI Approaches to the Complexity of Legal Systems IV. Social Intelligence, Models and Applications for Law and Justice Systems in the Semantic Web and Legal Reasoning. LNAT 8929, Springer, 2014. Pp.55-69.
 
Pompeu Casanovas. «Open Source Intelligence. Open Social Intelligence and Privacy by Design». A: Andreas Herzig and Emiliano Lorini (eds.) European Conference on Social Intelligence, Proceedings of the European Conference on Social Intelligence (ECSI-2014), Barcelona, November 3-5, 2014. pp. 174-185
 
Pompeu Casanovas, Immaculada Barral (Eds.), Special Section on Legal XML and Online Dispute Resolution (23 papers) Democracia Digital e Governo Eletrônico, 10 (2014/1) Brasil, pp-1-432 ISSN: 2175-9391
 
P. Casanovas. «Three Thesis on Ferrater Mora’s Ontology and Historiography». A: Journal of Catalan Intellectual History n. 7, 2014 (1) pp.11-30.
 
 
Marta Poblet, Pablo Noriega and Enric Plaza (eds.) Crowd 2014: Crowdintelligence: Foundations, Methods and Practices. Proceedings of the Sintelnet WG5 Workshop on Crowd Intelligence: Foundations, Methods, and Pratices. Barcelona: 8-9 January, 2014. CEUR Workshops Proceedings, vol. 1148, pp.16-23.
 
DOI: 10.2436/20.3001.01.18
 
Albert Meroño-Peñuela «Semantic Web fort the Humanities». Lecture Notes in Computer Science Volume 7882. A: Philipp Cimiano, Oscar Corcho, Valentina Presutti, Laura Hollink, Sebastian Rudolph (eds.) The Semantic Web: Semantics and Big Data 10th International Conference, ESWC 2013, Montpellier: May 26-30, 2013, pp.645-649.
 
 
Seminaris
 
Organització del Workshop on Ethics & Legal and Political Philosophy (Democracy and Regulations in a Global and Half-automated World) del IV Congrés Català de Filosofia, organitzat per la Societat Catalana de Filosofia, amb la col·laboració de la Societat de Filosofia del País Valencià i l’Associació Filosòfica de les Illes Balears, a Vilafranca del Penedès, del 25 al 28 de novembre de 2015.
 
Seminari “Filòsofs viatgers a Catalunya”, Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 20-23 d’agost de 2015.
 
 
Conferències
 
P. Casanovas. «La matriu balmesiana del pactisme polític». Curs La filosofia catalana dins la política. Universitat Catalana d’Estiu de Prada. 20 d’agost de 2013.
 
P. Casanovas. «Catalana political pactism: a blind alley?». A: II Symposium on Catalan Culture. Melbourne University, July 27th, 2013.
 
P. Casanovas. «Josep Ferrater Mora: Història intel·lectual i ontologia». A: Jornades dedicades al filòsof i assagista Josep Ferrater Mora (Barcelona 1912-1991), en ocasió dels 100 anys del seu naixement. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 9 de novembre de 2012. Videoconferència 
 
Albert Meroño-Peñuela «Linked Humanities Data: The Next Frontier?» Knwoledge Representation & Reasoning Group, Amsterdam: Vrije Universiteit, 29 d’octubre de 2012. 
 
Joan-Josep Vallbé, Núria Casellas «Raising Voice or Effectiveness? The Role of e-Government on the Quality of Political Institutions». Proceedings on the 12th European Conference on eGovernment (ECEG 2012), Institute of Public Governance and Management, ESADE, Barcelona. 14-15 June 2012. 

 

Més informació

La base de dades on s’emmagatzemen els textos que podran ser analitzats està disponible a l’adreça: http://idt-ws.uab.cat/IECbbdd/documents/

 

Entitats

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte