Secció de Filosofia i Ciències Socials

La geografia a Catalunya vista des de la Societat Catalana de Geografia

Direcció

Enric Bertran González
Societat Catalana de Geografia

Ponent

Maria Dolors Garcia Ramon
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Col·laboradors:

Pau Alegre Nadal (SCG i UAB)
Jesús Burgueño Rivero (SCG i Universitat de Lleida)
Enric Mendizàbal Riera (SCG i UAB)
Carme Montaner Garcia (SCG i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)
Roser Serra Coma (SCG)
 
Síntesi

Recerca memorial, basada en fonts orals i documentals, per mirar d’oferir una visió de la geografia a Catalunya des de la Societat Catalana de Geografia (SCG), filial de l’IEC, parant atenció als diferents moments històrics que li ha tocat viure, a la influència dels diversos paradigmes geogràfics, a l’empremta de les successives presidències i equips de govern que n’han regit els destins, a les temàtiques abordades en les activitats desplegades i a la visió interdisciplinària que sempre ha guiat la pràctica de la Geografia en aquesta Societat.

L’objectiu fonamental és oferir una visió del desenvolupament i institucionalització de la geografia de Catalunya a través de la SCG, en el context científic, social i polític en què s’ha emmarcat la seva trajectòria, des de la fundació en 1935 fins a l’actualitat. Per això es plantegen els següents objectius procedimentals:
  • Fer un recull documental exhaustiu de tot allò que tracti de la història de la SCG: llibres, articles i revistes, convencionals i telemàtics, fotografies, actes, fulletons, etc., amb una especial atenció a l’Obrador Obert (butlletí digital de la SCG). Crear un fons digital de la SCG de fotografies, actes de la junta de govern i altra documentació rellevant.
  • Fer una mirada analítica a l’activitat desenvolupada al llarg de més de vuitanta anys, en què la SCG ha intentat dinamitzar la Geografia a Catalunya i ser lloc de trobada de persones amb gran diversitat de perfils professionals, però amb un interès compartit per la geografia.
  • Fer un repàs de les diverses etapes d’aquesta trajectòria, adreçant un esguard especial a l’empremta deixada per les successives presidències i els seus equips de govern, a les relacions institucionals, a la selecció de temes tractats i no tractats a la tribuna de la SCG, en funció del moment científic i polític.
  • Escatir els motius que van dur a la creació d’una nova filial de l’IEC durant l’Espanya republicana, en uns moments en què l’escola geogràfica francesa tenia gran influència a Catalunya. Analitzar l’etapa de postguerra en què la SCG sobreviu clandestinament, força al marge de la Universitat.
  • Estudiar com la SCG va esdevenint un lloc de trobada interdisciplinària, amb plantejament teòrics diversos (geografies quantitativa, crítica, radical...) de la mà del professorat universitari durant el darrer franquisme i l’adveniment de la democràcia.
  • Adreçar una mirada analítica als darrers decennis, en què la Societat s’ha consolidat plenament com una institució acadèmica, dedicada a la divulgació científica, ensems que ha guanyat en presència arreu, tant a nivell nacional com internacional.

 

Paraules clau

Geografia

 

Inici del projecte

2018 - 2020

 

Antecedents

Aquesta recerca tindrà en compte totes les recopilacions i anàlisis històriques parcials fetes o publicades per la SCG i l’IEC.

 

Resultats

Enric Bertran (coordinador), Pau Alegre, Jesús Burgueño, Enric Mendizàbal, Carme Montaner i Roser Serra.  L'esguard de la Societat Catalana de Geografia (1935-2020). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Geografia, 2021.

Les memòries digitalitzades dels cursos acadèmics s’han incorporat a Obrador Obert, web de la SCG 

Es preveu fer conferències, publicar articles a Treballs de la SCG.

Fer divulgació a través del web de la SCG – Obrador Obert i de l’IEC.

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

Obrador Obert


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte