Secció de Filosofia i Ciències Socials

Les mutacions socials de la Covid-19

Direcció

Mercè Barceló Serramalera
Institut d'Estudis Catalans -

Direcció

Andreu Domingo i Valls
Institut d'Estudis Catalans - Centre d’Estudis Demogràfics (UAB)

Equip d’investigació: 

Mercè Barceló, SFCS (IEC) i UAB
Josep Vicent Boira, SFCS (IEC) i UV
Martina Camiade, SFCS (IEC) i Universitat de Perpinyà
Albert Carreras, SFCS (IEC) i UAB
Jaume Casals, SFCS (IEC) i UAB
Montserrat Castelló, SFCS (IEC) i UAB
Maria Corominas, SFCS (IEC) i UAB
Andreu Domingo, SFCS (IEC) i CED (UAB)
Albert Moncusí, SFCS (IEC), URV i UV
Oriol Nel·lo, SFCS (IEC) i UAB
Joana Maria Seguí, SFCS (IEC) i UIB
Bernat Sureda, SFCS (IEC) i UIB
Paquita Sanvicén, ASC i UdL
 
Síntesi

El projecte té com a objectiu principal l’anàlisi multidisciplinària de les mutacions socials que ha provocat la pandèmia de Covid-19, prenent els territoris de parla catalana com a referència i contextualitzant-los respecte a Espanya, Europa i el Món. A part dels efectes directes sobre la mortalitat i la salut de la població, la pandèmia de Covid-19 ha pres diferents formes, depenent dels mecanismes immunològics aplicats a cada territori —principalment, confinament, distància física, rastrejament dels contactes físics—, amb clars efectes sobre els drets de les persones, l’economia i el mercat de treball, la mobilitat en el territori, l’escola i la formació d’infants i joves, i en general sobre les poblacions afectades i les seves relacions, augmentant la seva resiliència o vulnerabilitat.

Aquests mecanismes de contenció, així com la reacció de les poblacions, també han anat variant en el temps, però sobretot han alterat la nostra comprensió del fenomen presentant-se com un revulsiu epistemològic.
 
L’objectiu principal del projecte és identificar i examinar els principals canvis socials que la Covid-19 ha suposat a les terres de parla catalana en perspectiva comparativa. La mirada multidisciplinària de la Secció permetrà una millor comprensió del significat i les conseqüències de la pandèmia a diferents escales territorials, així com proveir d’eines per a la prevenció i la construcció d’una societat més cohesionada i solidària.
 
Per assolir aquest objectiu principal, el projecte es planteja tres objectius generals:
  1. Descripció i mesura de l’impacte directe i indirecte de la pandèmia als territoris de parla catalana que permeti la comparació amb el context espanyol, europeu i mundial.
  2. Anàlisi de les principals mutacions socials introduïdes per la Covid-19: examinant els canvis introduïts pels mecanismes de control i les pràctiques immunològiques —enteses com a aquelles destinades a preservar la vida individual i del cos polític—, i l’efecte sobre la vulnerabilitat i la resiliència de poblacions i sistemes.
  3. La consideració d’aspectes prospectius: apuntar les principals conseqüències de futur dels canvis enregistrats per la pandèmia a la societat, incloent les pràctiques reflexives sobre la pròpia societat i la seva mutabilitat.
Per a la consecució dels objectius generals hi ha prevista l’elaboració d’onze informes tècnics concrets a partir de les diferents disciplines que estan representades a l’equip investigador. 
 
 
Abstract
 
The social mutations of the Covid-19
 
The main aim of this project is multidisciplinary analysis of the social changes brought about by the Covid-19 pandemic, taking the Catalan-speaking territories as a reference and contextualising them with regard to Spain, Europe, and the world in general.
 
Accordingly, the project takes three approaches: 1) Description and measure of the impact of the pandemic; 2) Analysis of the main social changes that have occurred as a result of Covid-19; and 3) Consideration of the prospects. In order to achieve these general aims, eleven specific technical reports will be produced on the basis of the different disciplines represented by the research team.
 
In order to achieve the maximum possible interest in the project, the technical report will be posted on the IEC website and a book will be produced for the wider public discussing the main results of the technical reports in an engaging and comprehensible way. In addition, a plan for publicising the project in the media and in the social networks will include organising a series of lectures in different parts of the Catalan-language territories.
 

 

Paraules clau

Covid-19; pandèmia; ciències socials

 

Inici del projecte

2021 -

 

Antecedents

 

Resultats

Impacte social de la covid-19. Una mirada multidisciplinària (Barcelona: SFCS, IEC https://covid-19.iec.cat/)
 
Les mutacions socials de la COVID-19 : informe de l'Institut d'Estudis Catalans / Elaborat per la Secció de Filosofia i Ciències Socials ; edició a cura d'Andreu Domingo i Mercè Barceló.
Barcelona, 2022. ISBN: 978-84-9965-666-3. 210 pàgines. Col·lecció “Informes de l’Institut”; 7.
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 https://covid-19.iec.cat/


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte