Secció de Filosofia i Ciències Socials

In lumine sapientia. El procés d’urbanització a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears a la llum de la imatge satel·litària nocturna de la terra.

Direcció

Oriol Nel·lo Colom
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Col·laboradors:

Josep Vicent Boira Maiques, Universitat de València
Onofre Rullan Salamanca, Universitat de les Illes Balears
Josep Antoni Bàguena Latorre, Societat Catalana d’Ordenació del Territori
Joan López Redondo, Societat Catalana de Geografia i Universitat Autònoma de Barcelona
Carles Donat Muñoz, Societat Catalana d’Ordenació del Territori i Universitat Autònoma de Barcelona
Margalida Mestre Morey, Societat Catalana de Geografia i Universitat Autònoma de Barcelona
Joan Checa Rius, Societat Catalana de Geografia i Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Síntesi

El projecte de recerca ha estudiat l’evolució del procés d’urbanització a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears en el període 1992-2017 tot utilitzant una font relativament innovadora: la imatge satel·litària nocturna de la Terra. La recerca s’ha estructurat en cinc etapes consecutives:
 
 1. Obtenció de les imatges satel·litàries nocturnes de la terra des del repositori de la National Oceanic and Atmospheric Administration dels EUA, acotació de l’àmbit d’estudi i vectorització dels arxius a través del programari SIG per al seu posterior tractament. S’ha partit de la utilització de dues sèries d’imatges satel·litàries diferents: DMSP-OLS (1992-2012) i VIIRS-DNB (2012-2017).
   
 2. Establiment del llindar de lluminositat urbana a partir de la comparació successiva de les àrees cobertes per diversos valors de lluminositat (0-63 i 0-300, segons la sèrie d’imatges) amb informació cartogràfica disponible sobre usos i cobertes del sòl. La comparació que ofereix una major correspondència entre ambdues variables (major intersecció respecte a les àrees totals) indica el valor de lluminositat que permet la delimitació de les àrees de lluminositat urbana
   
 3. Representació de les àrees de lluminositat urbana per als anys compresos en el període d’estudi (1992-2017). Superficialització d’aquestes àrees tot diferenciant les dues fonts utilitzades: DMSP-OLS i VIIRS-DNB.
   
 4. Anàlisi de la intensitat espacial del procés d’urbanització en cadascuna de les àrees estudiades i valoració dels diversos processos observats. L’anàlisi i la valoració inclou tant les àrees de lluminositat urbana, per tal d’establir una equiparació amb el sòl amb usos urbans, com les àrees de foscor, per identificar els espais/usos urbans. Igualment, els resultat obtinguts sobre l’evolució de l’extensió de lluminositat urbana han estat comparats amb altres variables de caràcter socioeconòmic (població, ocupació i dotació infraestructural), per tal de fornir dades sobre el grau d’eficiència en els usos del sòl pel procés d’urbanització a cada àmbit del territori.
   
 5. Anàlisi de l’evolució de la intensitat temporal de la lluminositat pel cas de les Illes Balears. Ha permès analitzar l’estacionalitat de la lluminositat nocturna així com identificar correspondències amb les dades d’afiliats a la seguretat social. 
 
Des del punt de vista acadèmic, l’interès de recerca és triple, ja que el projecte permet:
 • Establir quin és l’abast de la lluminositat urbana i la seva evolució en el darrer quart de segle. Les primeres estimacions realitzades indiquen que només en els entorns de les ciutats de Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València i Alacant la lluminositat urbana s’hauria expandit entre els anys 1992 i 2012 en més de 4.000 km2, una superfície superior a l’illa de Mallorca.
 • Definir quin és la relació entre l’abast de la lluminositat urbana i el sòl artificialitzat, tot proveint així una mesura de l’extensió i intensitat dels usos urbans del sòl.
 • Identificar l’eficiència lumínica dels desenvolupaments urbans en relació al creixement, la població, la renda, la freqüentació turística, les àrees protegides i d’altres variables.
 
Els resultats de la recerca tenen també implicacions respecte a les polítiques públiques:
 • Evidenciar que Catalunya i el País Valencià contenen el continu urbà més important de la península ibèrica, realitat que contrasta de manera assenyalada amb les mancances de dotacions infraestructurals i de cooperació institucional.
 • Fornir dades respecte a l’abast de la dispersió de la urbanització, necessàries per a l’endegament de polítiques de planejament territorial i urbanístic.
 • Posar en relleu quines són les àrees més preservades de la lluminositat urbana, qüestió de notable importància per a les polítiques ambientals i d’espais protegits.
 
 
Abstract en anglès
 
The research focusses on the study of the urbanization process in Catalonia, Valencia and Balearian Islands. The subject is approached from the point of view of the physical occupation of land and intensity in the uses of space. The study shows the extraordinary expansion that both variables have experienced in the last 25 years. On the other hand, the study offers innovative data about temporal variations in the use of space, as a result of the tourist activities and the growing mobility of population. The results are of remarkable importance both for the knowledge of the spatial transformations and for the spatial Planning in the Països Catalans area. 
 

 

Paraules clau

Geografia, ordenació territorial

 

Inici del projecte

2017 - 2018

 

Antecedents

Estudi sobre “El procés d’urbanització” al Principat de Catalunya, que forma part de l’obra Raó de Catalunya. La societat catalana al segle XXI, impulsat per l’Institut d’Estudis Catalans i dirigit per Salvador Giner i Oriol Homs.

 
Projecte: La llum de la ciutat. L’evolució del procés d’urbanització d’Espanya a partir de la imatge nocturna de la Terra, realitzat pel Grup d’Estudis sobre Energia, Territori i Societat de la Universitat Autònoma de Barcelona (GURB). Recerca, dirigida pel professor Oriol Nel·lo durant els anys 2014-2016, que ha comptat amb el finançament del programa Retos de la Sociedad del Ministerio de Economía y Competitividad del Govern Espanyol.
 

 

Resultats

Conferències i comunicacions
 
“Intensidades urbanas. La urbanización del litoral mediterráneo ibérico a la luz de la imagen satelital nocturna de la tierra”. Comunicació presentada a: XIV Coloquio de Geografía Urbana, AGE, “Ciudades medias y áreas metropolitanes. De la dispersión a la regeneración: Nuevas agendes urbanes, gobiernos del cambio y conflictes sociales”. Albacete-València, 27 a 20 de juny de 2018. 
 
“Nuevas perspectivas en la delimitación de los ámbitos urbanos. La imagen satelital nocturna como herramienta de medida y anàlisis”. Comunicació presentada al Seminari  Nuevas perspectivas sobre el conocimiento y la intervención en sistemas urbanos y metropolitanos, celebrat a la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, el 16 i 17 de novembre de 2017. 
 
Energía y proceso de urbanización en España. Nuevas perspectivas de investigación a partir de la imagen satelital nocturna de la tierra.” Conferència pronunciada en el IV Simposi Internacional sobre Historia de la Electrificación. La electrificación y el territorio. Historia y futuro. Universitat de Barcelona, Geocrítica, 8 al 12 de maig de 2017. 
 
Jornada “La llum de la ciutat”, organitzada per la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) i el Grup d’Estudis sobre Energia, Territori i Societat de la Universitat Autònoma de Barcelona (GURB). Institut d’Estudis Catalans, 2 de desembre de 2016
 
 
Articles de recerca
 
Nel·lo, O.; Checa, J. “Intensidades urbanas. La urbanización del litoral mediterráneo ibérico a la luz de la imagen satelital nocturna de la tierra”. A: XIV Coloquio de Geografía Urbana, AGE, Ciudades medias y áreas metropolitanes. De la dispersión a la regeneración: Nuevas agendes urbanes, gobiernos del cambio y conflictos sociales. Albacete-València, 27 a 20 de juny de 2018. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2018.
 
Nel·lo, O.; López, J.; Martín, J. & Checa, J. (2017): “Energy and urban form. The growth of European cities on the basis of night-time brighness”. A: Land Use Policiy, N. 61, p. 103-112.
 
Nel·lo, O. & López, J. (2016) “El procés d’urbanització”. A: Giner, S. I Homs. O., dirs. Raó de Catalunya. La societat catalana al segle XXI. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans / Enciclopèdia Catalana (p. 119-148).
 
Nel·lo, O.; López, J.; Martín, J. & Checa, J. (2016) La luz de la Ciudad. El proceso de urbanización en España a partir de las imágenes nocturnas de la Tierra. Bellaterra, GURB, Universitat Autònoma de Barcelona (99 p.)
 
Nel·lo, O.; López, J. & Martín, J. (2016) “City lights. The urbanisation process in Spain as shown by night-time images of the Eart (1992-29129”, A: International Geographical Union, Spanish Committee, Crisis, Globalization and Social and Regional Imbalances. Spanish Contribution to the UGI Congress, Beijing.
 
 
Articles de divulgació
 
Nel·lo, Oriol (2017) “Els arco mediterráneo un corredor de luz”. A: El corredor del Mediterráneo. Grandes temas, La Vanguardia, novembre 2017.
 
 
Altres resultats
 
Base de dades referides a la totalitat del territori de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears a un nivell de resolució de píxel de 750 x 750 m amb el contingut següent:
 • Superfície total de la lluminositat urbana
 • Evolució de la superfície de la lluminositat urbana 1992-2014
 • Comparació superfície lluminositat urbana / sòl artificialitzat
 • Comparació evolució superfície lluminositat urbana / sòl artificialitzat
 • Àrees de foscor. Superfície i evolució
 • Eficiència de l’increment de la lluminositat respecte: evolució de la població, evolució del PIB, evolució de la renda, freqüentació turística.

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte