Secció de Filosofia i Ciències Socials

Models del dret i la filosofia política catalanes: semàntica de les doctrines juridicopolítiques del pactisme en les diferents fases.

Direcció

Pompeu Casanovas Romeu
Universitat Autònoma de Barcelona

Direcció

Josep Monserrat Molas
Universitat de Barcelona

Ponent

Pere Lluís Font
Institut d'Estudis Catalans -

Equip de recerca:

 
Montserrat Corretger, Universitat Rovira i Virgili
Vicent Salvador Liern, Universitat Jaume I
Joan-Josep Vallbé Fernández, UB
Jorge González-Conejero , IDT-UAB
Víctor Rodríguez-Doncel, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Elena Montiel-Ponsoda, UPM
Wendy R. Simon, Universitat Abat Oliba
Xavier Serra Labrado, Societat de Filosofia del País Valencià
Juan Cuscó Clarasó, Societat Catalana de Filosofia i UB
Emma Teodoro, IDT-UAB
Rebeca Varela, IDT-UAB
Cristiana Santos, Universidade do Minho, Portugal
Mario Macias, IDT-UAB Doctorand
 
 
Equip assessor d’Anàlisi Computacional:
 
Enric Plaza Cervera, Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial-CSIC, Barcelona
Josep Larriba Pey, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Núria Casellas Queralt, IDT-UAB
Meritxell Fernández-Barrera (CERI and CNRS, Paris
Albert Meroño Peñuela, Vrije Universiteit, Amsterdam
Adam Wyner, University of Aberdeen
 
 
Equip assessor d’Història i Filosofia del Dret i Història Social i Cultural
 
Salvador Giner, IEC i Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Ignasi Terradas, UB
Jaume Amelang, Universidad Autónoma de Madrid
Josep Maria Vilajosana, UPF
Tomàs de Montagut, UPF
Patryck Keyzer, La Trobe University
Louis de Koker, La Trobe University
Marta Poblet Balcell, Royal Melbourne Institute of Technology
Giovanni Sartor, Università di Bologna i Institut Universitari Europeu 
 

 

Síntesi

Aquest és un projecte sobre la identitat política i jurídica catalana. S’apliquen tècniques de processament de llenguatge natural Natural Language Processing (NLP)  i d’anàlisi semàntica (SLP), lingüística de corpus, clustering, ontologies i patrons d’ontologia (Ontology Patterns) a una selecció de textos polítics i jurídics catalans per tal de destriar-ne els models semàntics i oferir una formulació rigorosa:
  • de les estructures conceptuals que contenen, 
  • de les diferents fases i evolució del dret relacional que configuren i apliquen, 
  • de les doctrines pactistes que en forneixen la base. 
Pretén establir la base del fet diferencial dels models de regulació i evolució de les institucions catalanes en tres fases concretes: Constitucionalisme jurídic medieval (s. XII-XV), pactisme tardà o doctrinal (s. XVI-XVII), pactisme polític (finals del s. XVIII i s. XIX). El projecte incorpora també anàlisis comparatives amb els primers desenvolupaments del Common Law, amb l’escola de Bologna dels s.XII i XIII.
 
S’ha dissenyat un sistema distribuït amb l’objectiu d’emmagatzemar textos que tracten la Història intel·lectual, dret relacional, pactisme i filosofia política catalana de diferents autors. A més, aquest sistema permetrà recuperar aquests textos aplicar diverses anàlisis, per exemple, amb tècniques de (Processament del Llenguatge Natural). 
 
 
Abstract
 
The project has sought to lay the foundations to apply techniques from natural Language processing (NLP), corpus linguistics, statistical clustering, automatic content analysis, and ontologies to Catalan philosophical, political and legal texts. The main objective is discerning their semantic models and provide a rigorous formulation of conceptual structures and various stages of evolution of Catalan law and philosophy. The existing database should be fed to hewing these aims and guidelines. 
 

 

Paraules clau

filosofia política i jurídica catalana, pactisme, diàleg, ontologies, historiografia, dret, web de dades

 

Inici del projecte

2018 - 2019

 

Antecedents

Projecte PT2012-S05-CASANOVAS. El diàleg com a font de dret. Modelització dels fonaments de la filosofia política i jurídica catalana (s:XII-XXI) (I)

Projecte PR2015-S05-CASANOVAS. Modelització dels fonaments de la filosofia política i jurídica catalana (s. XII-XXI) (II)
 
En els projectes anteriors s’ha treballat en el disseny d’una base de dades i un aplicatiu que consisteix en una eina automàtica de suport als investigadors (historiadors, filòsofs, científics polítics, juristes...) que s’enfrontin amb l’estudi i anàlisi dels textos clàssics de la filosofia política i les doctrines jurídiques catalanes.
 
També s’ha pogut crear una comunitat de recerca d’investigadors interessats, publicar a nivell nacional i internacional sobre aquest tema, establir l’estat de l’art i conèixer alguns instruments que han estat provats en projectes històrics similars, editar una revista científica en una editorial internacional de prestigi (Journal of Catalan Intellectual History, de Gruyter Open Access), i elaborar l’estructura d’una base de dades per efectuar les anàlisis.

 

Resultats

Publicacions

Casanovas, P.; Corretger, M.; Salvador, V. (Eds.) (2019) The Rise of Catalan Identity. Literature, Social Commitment and Political Commitment in the 20th century. Contract No.: 85914. DOI: 10.1007/978-3-030-18144-4. ISBN 978-3-030-18143-7, XVI-289 p.
 

Articles científics
 
Pompeu Casanovas «Literatura política: la connexió sabadellenca de Cristòfor de Domènec (Brand). Sobre la publicació del Carnet d’un heterodox (1926)» A: Els Marges: Revista de llengua i literatura, secció “Cartes i Documents” núm. 117 (hivern 2019), p. 72-118. 
 
Poblet, Marta; Casanovas, Pompeu; Rodríguez-Doncel, Víctor. Linked Democracy. Foundations, Tools and Applications. Open Access. Contract: ID: 553AA250-A2DA-4167-9150-055102017CFF. Open Access, 163 + XII. Springer Nature. Law. 2019 SCOPUS, DBLP. DOI: 10.1007/978-3-030-13363-4. eBook ISBN: 978-3-030-13363-4, Springer Briefs, Law, n. 750. 
 
Alexandre Galí, Assaigs de vida devota. Barcelona: Galerada, edició a cura de Marta Lorente i Josep Monserrat, 2019.
 
Journal of Catalan Intellectual History 11, Articles, notes i ressenyes. De Gruyter Open, Germany/Poland (En preparació)
 
Pompeu Casanovas, Maro Macías López, John Zeleznikow, “Shevirath-Ha Kelim. Jewish Mysticism and the Catalan Matrix for Dialogue and Violence” In Journal of History of Ideas (En preparació)
 
Víctor Rodríguez-Doncel, Cristina Santos, Pompeu Casanovas, Asunción Gómez-Pérez and Jorge Gracia «A linked terminology for copyright based on Ontolex-Lemon» In: Ugo Pagallo, Monica Palmirani, Pompeu Casanovas, Giovanni Sartor, Serena Villata. AICOL-2918, Revised Selected Papers.
https://www.springer.com/us/book/9783030001773, LNAI 10791
 
Cristina Santos, Pompeu Casanovas, Víctor Rodríguez-Doncel al Leon Van der Torre «Non-ontological Legal Resources Reuse and Reegineering» In: Ugo Pagallo, Monica Palmirani, Pompeu Casanovas, Giovanni Sartor, Serena Villata. AICOL-2918, Revised Selected Papers.
https://www.springer.com/us/book/9783030001773, LNAI 10791
 
Articles, notes i ressenyes del número monogràfic del volum 11 del Journal of Catalan Intellectual History, De Gruyter Open, Germand/Poland. 2018
 
Pompeu Casanovas «La matriu balmesiana del pactisme polític [Balmes’ matrix of political pactism]» A: Joan Vergés (ed.) Jaume Balmes, filòsof. Girona: Universitat de Girona. Càtedra Ferrater Mora. Desembre 2018, p. 135-167.
 
 
Organització de workshops científics
 
Sessió de treball sobre «La modelització del Llibre dels Vuit Senyals, descobert i editat per Pere Ripoll». Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 17 de desembre de 2018.
 
Presentació de Journal of Catalan Intellectual History – Revista d’història de la filosofia a Melbourne: La Trobe University, 24 de setembre de 2018.
 
«Models del dret i la filosofia política catalanes: semàntica de les doctrines juridicopolítiques de pactisme en les seves diferents fases». Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 29 de juny de 2018.
 

Altres resultats
 
Edició d’un volum sobre l’anàlisi del pactisme jurídic, tardà i polític, en llengua catalana, i en versió anglesa.
 
La base de dades on s’emmagatzemen els textos que s’analitzen està disponible a l’adreça: http://idt-ws.uab.cat/IECbbdd/documents/
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte