Recursos lingüístics en línia

Gramàtiques i ortografia

Consulta especialitzada

Gramàtica que descriu d’una manera exhaustiva la realitat del català com a base per a la codificació gramatical.

Consulta general

Gramàtica concebuda en línia que fa accessible a un públic general la gramàtica del català. Inclou quadres resum, fitxers de so i un glossari interactius.

Consulta bàsica

Gramàtica de consulta per a usuaris amb coneixements gramaticals generals que volen resoldre dubtes en l’ús. Inclou quadres resum, remarques normatives i d’ús i un glossari.

Glossari de termes
utilitzats en les gramàtiques de l’IEC. Conté, fonamentalment, els termes de la
GEIEC, als qual s’han afegit nous termes i informacions.

Repertori bibliogràfic que permet contextualitzar documentalment la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC)

Recursos terminològics i neològics

Portal CiT

Terminologia de Ciències i Tecnologia

ExtractCiT

Extracció de terminologia científica i tècnica

Guaita terminològica

Vocabularis temàtics bilingües i vocabularis de neologismes en anglès

Cercaterm del TERMCAT

Centre de terminologia de la llengua catalana

Garbell

Avaluador de diccionariabilitat de neologismes catalans