Notícies i actualitat

Carrega més notícies
Torna a les notícies
Franscisco Miguel Gimeno Blay i Carles Casacuberta Vergés, nous membres de l’IEC
04/01/2023

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va elegir el passat 21 de desembre Franscisco Miguel Gimeno Blay i Carles Casacuberta Vergés com a nous membres numeraris.  

Gimeno Blay (Algímia d’Almonesir, Alt Palància, 1957) s’ha incorporat a la Secció Històrico-Arqueològica. Catedràtic de paleografia i diplomàtica de la Universitat de València, ha pronunciat conferències i ha impartit lliçons en diverses universitats i institucions culturals espanyoles i europees.

Els seus interessos d’investigació s’han encaminat a l’edició de textos d’època medieval. Ha estudiat l’evolució de l’escriptura en aquesta etapa històrica, tant a la Corona d’Aragó com al conjunt de la península Ibèrica. També ha analitzat els llibres i les escriptures utilitzats en la transmissió de la literatura catalana abans de la impremta, i ha contribuït a definir l’espai de recerca identificat amb la història de la cultura escrita.

És el responsable acadèmic de la catalogació dels manuscrits medievals i renaixentistes de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València i membre del Comitè Internacional de Paleografia Llatina. També codirigeix la col·lecció «Història», editada per Publicacions de la Universitat de València.

Casacuberta Vergés (Olot, 1961) s’ha incorporat a la Secció de Ciències i Tecnologia, amb l’especialitat de matemàtiques. És catedràtic de geometria i topologia a la Universitat de Barcelona (UB). Es va doctorar en matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona, on va ser professor titular fins al 2001.

El seu camp de recerca principal és la topologia algebraica i també ha treballat en teoria de categories, àlgebra homològica i, més recentment, en ciència de dades. Col·labora en tres projectes europeus d’intel·ligència artificial. Ha dirigit sis tesis doctorals i ha estat coeditor de nou llibres de les seves especialitats i de divulgació. És membre del comitè editorial de la sèrie Universitext de Springer i de dues revistes de recerca.

Ha estat president de la Societat Catalana de Matemàtiques (2002-2006), degà de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB (2017-2021), director de l’Institut de Matemàtica de la UB (2010-2017), membre de l’equip de direcció del Centre de Recerca Matemàtica (2003-2010), president del Comitè de Solidaritat (2011-2016) i director de publicacions de la Societat Matemàtica Europea (1997-2002).