Torna a les notícies
Es presenta a l'IEC el Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya (2000-2009)
10/06/2010

Per primer cop, un sol document reuneix informació sobre l’estat de la recerca matemàtica a Catalunya. El Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya (2000-2009), editat en línia i d’accés obert,  és fruit d’un projecte de recerca de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d'Estudis Catalans dirigit per Manuel Castellet, membre de l'IEC. L'obra ha estat presentada avui dijous, 10 de juny, a la seu de l'Institut.

El Llibre blanc pretén oferir a la societat en general i als cercles més vinculats amb la recerca, el desenvolupament i la innovació, una visió objectiva i exhaustiva de l’estat actual de la recerca en matemàtiques a Catalunya. No és un estudi comparatiu, ni una avaluació ni un recull de dades bibliomètriques de la recerca matemàtica, sinó que es tracta d’una obra que reuneix en un sol document informació ja existent que, fins ara, era dispersa i difícilment localitzable.

Els continguts del Llibre blanc

El Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya (2000-2009) inclou, per una banda, informació detallada dels projectes de recerca finançats pel Govern espanyol actius durant el 2009, una relació dels grups de recerca reconeguts i aprovats per la Generalitat de Catalunya el 2009, i els diversos projectes finançats per la Comissió Europea en el període que va des de l’inici del 2000 fins a final del 2009. Per una altra banda, recull una relació de totes les tesis doctorals llegides a les universitats catalanes entre els anys 2000-2009 i de tots els becaris postdoctorals —tant els arribats a Catalunya durant aquest període com els procedents d’institucions catalanes que han marxat a fora—, així com un llistat exhaustiu de les activitats de recerca d’àmbit internacional dutes a terme al llarg d’aquest període (programes de recerca, congressos, tallers o cursos).

El Llibre blanc incorpora, a més, un llistat del personal investigador en matemàtiques amb el grau de doctor que va treballar de manera estable a Catalunya a final del 2009, així com dels membres de la comunitat que formen o han format part recentment de comitès editorials i d’organismes científics, i dels investigadors visitants que han treballat en estades llargues a Catalunya durant el període 2000-2009. Finalment, conté una sèrie de dotze articles breus d’autor sobre la situació actual de la recerca matemàtica a Catalunya des de la perspectiva de les diverses temàtiques en el context internacional.

 La recerca matemàtica a Catalunya

A diferència del que ha passat en altres disciplines científiques, a Catalunya no hi havia hagut mai tradició en recerca matemàtica. No va ser fins al 1970 que, amb els canvis importants en l’estructura universitària, amb la creació de noves universitats i amb l’increment dels recursos que el Govern espanyol dedicava a la recerca, es van apuntar els inicis d’una recuperació que ha permès arribar a la situació actual. Una bona mostra n’és el fet que, durant la dècada dels setanta, vint-i-nou llicenciats van obtenir el títol de doctor en matemàtiques a Catalunya, mentre que en la dècada anterior només el van rebre nou.

Des d’aleshores, la capacitat investigadora en matemàtiques ha crescut sense interrupció a Catalunya, en quantitat i en qualitat. Així ho confirmen els autors del Llibre blanc: «Catalunya, com a país, es troba en una franja còmoda entre els països del seu entorn». Actualment, hi ha tres universitats públiques catalanes que destaquen tant pel nombre d’investigadors que reuneixen com pel volum de recerca que desenvolupen: la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Les tres juntes sumen 422 professors amb el grau de doctor, cinquanta-quatre projectes de recerca finançats pel Govern espanyol mitjançant el Programa Nacional de Matemàtiques i quaranta projectes de recerca finançats per la Generalitat de Catalunya. En el període 2000-2009, han participat en setze projectes finançats per la Comissió Europea i han llegit 221 tesis doctorals, quaranta-quatre autors de les quals han fet estades postdoctorals fora de Catalunya.
 

Voleu estar informats i saber què fem a l'IEC?

Agenda, notícies, entrevistes, estudis, publicacions, actes… tota l’activitat de l’IEC al nou butlletí. Més accessible, més personalitzat i amb més contingut