L’IEC per dins

Torna al butlletí
Oficina d’Onomàstica

L’Oficina d’Onomàstica, de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, s’ocupa del nom propi, des de tots els angles possibles.

Funciona, en gran manera, com una oficina de consulta, però les seves funcions van molt més enllà.

En conversa amb el cap de l’Oficina d’Onomàstica, Joan Anton Rabella, ens adonem que la feina que fa està molt vinculada al món real. Us fem una síntesi de la seva història i de la seva tasca.

 

Quan es va crear?

 

L'Oficina es va crear l’any 1921.

 

 

 

Amb quins objectius?

 

Recollir i estudiar els noms propis catalans, tant de lloc com de persona.

 

 

 

Quins han estat els seus directors?

 

Josep M. de

Casacuberta

1921 - 1939

»

Jordi Carbonell

1992 - 1996

»

Josep Moran

1996 - 2020

»

Enric Ribes

2020 - actualitat

 

 

 

Quines són les principals tasques que fa?

 

 

Assessorament

 

Es reben centenars de consultes, generalment entre quatre-centes i vuit-centes, que poden ser o d’un nom concret o de llistes de topònims (de fins a vuit-cents noms).

 

Les consultes provenen tant de l’Administració i institucions com de particulars, si bé actualment moltes corresponen a persones que es dediquen professionalment a l’àmbit de la llengua en editorials, mitjans de comunicació, etc.

 

 

Normalització toponímica i antroponímica

 

En bona mesura, els projectes de més abast de l’Oficina han estat centrats en la normalització toponímica, que té com a objectiu aconseguir un ús homogeni i normatiu de la toponímia catalana. Aquesta és una feina que és visible sobretot en la realització de nomenclàtors.

 

 

Fem la tasca de normalització expedint certificats per inscriure els noms i cognoms catalans d’acord amb la normativa lingüística vigent.

 

 

En el cas de l’antroponímia, la tasca de normalització se centra en l’expedició de certificats per a poder inscriure els noms i cognoms catalans d’acord amb la normativa lingüística vigent. Anualment se n’expedeixen entre quatre-cents i sis-cents i, a Catalunya, l’IEC en té la competència exclusiva des de l’any 2007.

 

 

Projectes més destacables

 


 

 

Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya

 

 


 

 

Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya

 

 

 

 

 

Nomenclàtor mundial

 

 

 

 

 

 Digitalització de l’Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines