Torna a l'agenda

La revolució actual de la genètica a través de les paraules

Organització:

Institut d’Estudis Catalans

dijous 23 maig 2024
19 h

 Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Cata-lunya i de Balears.

La presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans, el presi-dent de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, el director del TERMCAT i la presidenta de la Societat Catalana del Diccionari Enci-clopèdic de Medicina de Catalunya, es complauen a invitar-vos a aquesta conferència, que pronunciarà el professor Lluís Montoliu, sotsdirector del Centre Na-cional de Biotecnologia (CSIC).

En el transcurs de l’acte, es presentarà el nou diccio-nari de genètica, genòmica i enginyeria genètica hu-mana, part del diccionari de medicina.