Torna a l'agenda

Cicle Noves tesis en sociolingüística catalana

Organització:

Societat Catalana de Sociolingüística

dimarts 16 abril 2024
18 h

 En línia

La Societat Catalana de Sociolingüística organitza la 8a edició del cicle Noves tesis en sociolingüística catala-na, per a donar a conèixer els resultats de tesis docto-rals de l’àmbit defensades recentment a les universi-tats dels Països Catalans, i també tesis presentades en universitats internacionals, però enfocades a estudiar algun aspecte de la realitat social de la llengua catala-na.

En aquesta ocasió, la presentació girarà al voltant de la tesi de Laia Benavent-Llinares, titulada Norma i varia-ció sintàctiques a la ‘Gramàtica de la llengua catala-na’ de l’IEC (2016), que té per objectiu analitzar el paper de la variació lingüística en la configuració de la norma sintàctica del català a la GIEC.
La tesi, dirigida per Neus Nogué, va ser defensada a la Universitat de Barcelona el juliol del 2023 i va obtenir la qualificació d’excel·lent cum laude i la menció inter-nacional.
L’autora, Laia Benavent-Llinares, és doctora per la Universitat de Barcelona, on va ser investigadora pre-doctoral, i actualment és professora de català i espa-nyol a la Universitat de Birmingham (Regne Unit). Els seus interessos de recerca giren al voltant de la varie-tat estàndard i la codificació gramatical.
L’acte es podrà seguir en línia des d'aquest enllaç.